Kontakt os
Økologi / Info og nyheder / Produktion og sporbarhed

Produktion og sporbarhed

I DLG har vi fokus på hele processen fra indkøb af råvarer til levering af foder i forhold til sporbarhed, dokumentation og kvalitet. Foderblandingerne på fabrikken optimeres dagligt med den aktuelle råvarebeholdning. Ligeledes overvåges kvaliteten af det færdige foder, både med hensyn til næringsværdier og pillekvalitet.

Produktionen af det økologiske foder

Sporbarhed, dokumentation og kvalitet er nøgleparametrene for en sikker og stabil foderproduktion. I DLG har vi fokus på hele processen fra indkøb af råvarer til levering af foderet hos kunderne. Foderblandingerne produceres på vores økologiske fabrik i Skave, og optimeres dagligt med de aktuelle råvarers næringsprofiler. Ligeledes overvåges kvaliteten af det færdige foder, både med hensyn til næringsværdier og pillekvalitet.På fabrikken i Skave produceres sortimenter, som er fuldt dækkende for kvæg, svin og fjerkræ. Der produceres udelukkende økologisk foder på denne fabrik.  Koncernstruktur - økologisk foder af høj kvalitet

Sporbarhed og oprindelse i produktionen

Produktionen sker i et gennemudviklet system, der gør os i stand til altid at spore hver eneste komponent i foderet tilbage til leverandøren. DLG køber kun varer fra leverandører, der er certificeret af et EU godkendt certificeringsorgan. 

Dertil kommer en grundig analyseproces, hvor vi undersøger de modtagne partier enkeltvis for både uønskede stoffer og næringsstofindhold. Vi opbevarer altid nye partier adskilt, indtil vi har et analyseresultat. På den måde ved vi altid præcis, hvilke varer vi benytter, den eksakte kvalitet og hvor de stammer fra. Dermed kan alle råvarer, der ankommer til fabrikken optimeres ind i foderet med netop de næringsværdier, som de enkelte leverancer har. Det sikrer et konstant ensartet næringsværdigrundlag i alle foderblandinger leveret til vores kunder.  Vi producerer og leverer under disse betingelser:
  • Vi analyserer for GMO i risikoråvarer, fx. soja, majs og udenlandsk raps
  • Risikoråvarer oplægges på karantænelager indtil analyseresultater foreligger
  • Alle indenlandske råvarer tilføres med specielt rengjorte biler
  • Naturfoderblandinger til økologiske husdyr leveres med særlige tankbiler til landmanden
  • Der gennemføres månedlig stikprøvekontrol for GMO i Naturfoderblandinger efter DLG’s instruks for køb, salg, lagring og produktion af økologiske varer i DLG
  • DLG er af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen godkendt til at udføre egenkontrol efter disse instrukser
De økologiske regler foreskriver, at min. 20% af foderrationen (basis tørstof) skal have regional oprindelse. DLG´s økologiske foder til enmavede dyr er sammensat, så den årlige produktion opfylder kravet om min. 20% regional oprindelse. Det dokumenterer vi over for myndighederne ved de årlige kontrolbesøg. 

Økologiske kontrolpapirer for modtagelse af korn

Når dit økologiske korn indleveres til DLG skal følgende være fremsendt på forhånd: 
  • En kopi af din seneste statusrapport 
  • Kontrolrapporten fra seneste gennemførte kontrolbesøg
  • Økologierklæring
  • Kød- og benmel erklæring 
Læs mere om de fire punkter nedenfor. Vi vil gerne opfordre dig til at være omhyggelig med at udfylde de fremsendte papirer, da det vil gøre ekspeditionen og logistikken nemmere.

Statusrapport økologi

En kopi af den seneste statusrapport skal indsendes inden levering af økologisk eller omlægningskorn. Den skal indeholde en markoversigt over planteavl, som du har modtaget fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Husk også at skrive dit DLG kundenummer på statusrapporten.

Økologisk jordbrugsproduktion ‘Kontrolrapport’

Kontrolrapporten, som kontrolløren fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har tilsendt ved det senest gennemførte kontrolbesøg, skal vi også modtage. 
Partidokumentation (økologierklæring/Tro-og-love-erklæring)
DLG Økologi skal også modtage ’Økologierklæring’ for markprodukter, udfyldt og underskrevet. Den skal også vedlægges hvert parti korn, der forlader bedriften. Det er i øvrigt kun denne erklæring, der skal sendes med chaufføren for hvert læs. Den skal derfor være synlig for chaufføren ved kornstakken og lægges i en plastlomme i tilfælde af regn. Partidokumentation findes her.

Ny kød- og benmel erklæring

DLG skal også modtage dokumentation for, at der ikke er brugt gødningsmidler baseret på kød- og benmel. Kravene imødekommer mejeriudvalgets beslutning om, at økologiske mælkeproducenter ikke må bruge fodringsmidler igennem vækstperioden gødet med produkter, der indeholder kød- og benmel. Hent kød- og benmel erklæring.