Kontakt os
Økologi / Info og nyheder / Produktion og sporbarhed

Produktion og sporbarhed

I DLG har vi fokus på hele processen fra indkøb af råvarer til levering af foder i forhold til sporbarhed, dokumentation og kvalitet. Foderblandingerne på fabrikken optimeres dagligt med den aktuelle råvarebeholdning. Ligeledes overvåges kvaliteten af det færdige foder, både med hensyn til næringsværdier og pillekvalitet.

Produktionen af det økologiske foder

Sporbarhed, dokumentation og kvalitet er nøgleparametrene for en sikker og stabil foderproduktion. I DLG har vi fokus på hele processen fra indkøb af råvarer til levering af foderet hos kunderne. Foderblandingerne produceres på vores økologiske fabrik i Skave, og optimeres dagligt med de aktuelle råvarers næringsprofiler. Ligeledes overvåges kvaliteten af det færdige foder, både med hensyn til næringsværdier og pillekvalitet.På fabrikken i Skave produceres sortimenter, som er fuldt dækkende for kvæg, gris og fjerkræ. Der produceres udelukkende økologisk foder på denne fabrik.  Koncernstruktur - økologisk foder af høj kvalitet

Sporbarhed og oprindelse i produktionen

Produktionen sker i et gennemudviklet system, der gør os i stand til altid at spore hver eneste komponent i foderet tilbage til leverandøren. DLG køber kun varer fra leverandører, der er certificeret af et EU godkendt certificeringsorgan. 

Dertil kommer en grundig analyseproces, hvor vi undersøger de modtagne partier enkeltvis for både uønskede stoffer og næringsstofindhold. Vi opbevarer altid nye partier adskilt, indtil vi har et analyseresultat. På den måde ved vi altid præcis, hvilke varer vi benytter, den eksakte kvalitet og hvor de stammer fra. Dermed kan alle råvarer, der ankommer til fabrikken optimeres ind i foderet med netop de næringsværdier, som de enkelte leverancer har. Det sikrer et konstant ensartet næringsværdigrundlag i alle foderblandinger leveret til vores kunder.  Vi producerer og leverer under disse betingelser:
  • Vi analyserer for GMO i risikoråvarer, fx. soja, majs og udenlandsk raps
  • Risikoråvarer oplægges på karantænelager indtil analyseresultater foreligger
  • Alle indenlandske råvarer tilføres med specielt rengjorte biler
  • Naturfoderblandinger til økologiske husdyr leveres med særlige tankbiler til landmanden
  • Der gennemføres månedlig stikprøvekontrol for GMO i Naturfoderblandinger efter DLG’s instruks for køb, salg, lagring og produktion af økologiske varer i DLG
  • DLG er af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen godkendt til at udføre egenkontrol efter disse instrukser

De økologiske regler foreskriver, at min. 20% af foderrationen (basis tørstof) skal have regional oprindelse. DLG´s økologiske foder til enmavede dyr er sammensat, så den årlige produktion opfylder kravet om min. 20% regional oprindelse. Det dokumenterer vi over for myndighederne ved de årlige kontrolbesøg. 

Tilmeld nyhedsbreve og sms
DLG’s økologi-autorisationsbevis
(Organic certificate of Authorization)

Dansk

English