Kontakt os
SeoFoss – lettere håndtering og forbedret udbytte per hektar
Landbrug / SeoFoss

SeoFoss - anvendelse i både stald og tanken

SeoFoss kan både anvendes direkte i stald og gyllekanaler - men det kan også bruges til at effektivisere processen i gylletanken

Håndtering af gylle i tanken, stalden eller gyllekanalerne kan være en kæmpe udfordring. Det kræver en del energi og arbejdstid at pumpe gyllen rundt, og til tider vil der være gylle, der sætter sig fast. Ved at reducere gylle-viskositeten med SeoFoss forenkler vi processen og gør håndteringen mere effektiv. 

Læs mere om SeoFoss her

SeoFoss i sæk

 FORDELE VED SEOFOSS

  • Nem og sikker gyllehåndtering
  • Bedre gylle-homogenitet
  • Binder ammoniak – bedre kvælstofudbytte
  • Reducerer lugt
  • Let at bruge
  • Flydelag på gylletanke – ingen ammoniakfordampning
  • forenkler arbejdsprocesser

KAN ANVENDES AF ØKOLOGER

Fås i 15 kg sæk.

Du kan købe produktet her og nu på vores webshop ved at klikke ved at klikke på banneret neden for.

Har du spørgsmål til produktet og/eller ønsker at købe en større mængde, så tag i din DLG-konsulent eller  kontakt kundecenteret på tlf. 33686000

FIND DIN DLG-KONSULENT

 

SeoFoss - anvendelse i biogasanlæg

SeoFoss virker som afspændingsmiddel for biomassen, hvilket øger bindingen mellem organiske molekyler og vand. Herved opnås en mere homogen biomasse, som er nemmere at håndtere. Ved produktion af biogas udgør pumpning og omrøring en betydelig del, ofte over 60% af det totale elforbrug, afhængigt af anlæggets konfiguration. Især omrøring kræver en stor mængde energi, og med SeoFoss er der et enormt potentiale for reduktion af driftsomkostninger. Effektiviteten af pumper og omrørere afhænger af biomasse sammensætningen, temperaturen samt anlæggets design.

Sådan her fungerer det:

  1. Biomassen bevæger sig gennem systemet ved hjælp af omrøring og pumpning.
  2. Når vi tilføjer SeoFoss, bliver det hele mere effektivt.
  3. Det mindsker den indre modstand i biomassen, så pumpning og omrøring kræver mindre energi.

SeoFoss reducerer modstanden i biomassen og gør hele processen mere energieffektiv. Sådan kan SeoFoss få biogasanlægget til at køre bedre og spare på energiforbruget. 

læs mere om SeoFoss - anvendelse i biogasanlæg her 

Du kan købe produktet her og nu på vores webshop ved at klikke ved at klikke på banneret neden for.

Er du interesseret eller har du spørgsmål til produktet kan du kontakte Peter Linde Jensen på tlf. 22437723 eller ring til DLG Kundecenter på 3368 6000.

FIND DIN DLG-KONSULENT

SeoFoss-banner til LP
Find din kvægkonsulent Find din svinekonsulent
Kontakt kundecenter