Kontakt os
Bæredygtighed / Partnere og projekter / Grønnere gødning

Grønnere gødning

Gødning er udbredt i dyrkning af planter til både mennesker og dyr, idet det sikrer optimale vækstbetingelser for planten, og dermed bedst mulige udbytter i forhold til arealet. Samtidig er gødning en forudsætning for, at den globale efterspørgsel på fødevarer kan imødekommes.

Som et led i at gøre dansk landbrug klimaneutralt i år 2050 gik DLG i 2022 derfor sammen med Danish Agro, Arla og Danish Crown for at finde et alternativ til konventionel gødning produceret på fossile brændsler. Det resulterede i stiftelsen af ’Green Fertilizer Denmark’, der nu er i gang med at undersøge mulighederne for at etablere en dansk produktion af handelsgødning lavet på grøn ammoniak. 

Anvendelsen af konventionel handelsgødning tegner sig for en betydelig del af CO2-udledningen fra planteproduktion, idet det mange steder produceres af energi fra naturgas. Med gødning baseret på grøn ammoniak fra vindmøllestrøm kan udledningen fra handelsgødning i Danmark reduceres med ca. 750.000 tons CO2*. 

*Baseret på data fra Fertilizers Europe og SEGES Innovation.

Læs mere om grønnere gødning her.