Kontakt os
Bæredygtighed / Partnere og projekter / Medlemskaber

Medlemskaber

Medlemskaber
  • Etisk Handel/Sojaalliancen 

Som det første danske grovvareselskab har vi tilsluttet os Dansk Alliance for Ansvarlig Soja. Hermed har vi taget endnu et vigtigt skridt på vejen mod at sikre, at al soja, vi køber, er ansvarligt og afskovningsfrit produceret

DLG melder sig ind i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja - DLG - Landbrugets foretrukne samarbejdspartner

  • Verdensnaturfonden - WWF

DLG er medlem af Verdensnaturfonden og støtter op om WWF arbejde med bl.a. afskovningsfri produktion af afgrøder og øget biodiversitet. 

WWF Danmark | Verdens største uafhængige naturorganisation

  • Tænketanken Frej

DLG er medlem af Frej imod større sammenhæng og dialog i landbrugs- og fødevareklyngen og mellem land og by. 

Tænketanken Frej

  • Dakofo

DLG er medlem af DAKOFO (Dansk Korn og Foder), som er brancheorganisationen for den danske korn- og foderbranche. 

www.dakofo.dk

  • DI

DLG er medlem af Dansk Industri, der varetager vores interesser på en lang række områder som fx transport, energi og bæredygtig udvikling. 

DI - Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation - Dansk Industri

  • Landbrug & Fødevarer

DLG er medlem af landbrug & Fødevarer, der understøtter rammerne for landbrugsproduktion i Danmark.

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A

  • UN Global Compact 

DLG’s udgangspunkt er, at en virksomheds arbejde med socialansvarlighed skal måles på dens konkrete handlinger. Derfor er vi tilsluttet FN’s Global Compact, der er et internationalt initiativ med ti principper med fokus på ansvarlig virksomhedsdrift. Som en del af Global Compact arbejder DLG for at implementere principperne inden for henholdsvis menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption i koncernens daglige drift. Vi forpligter os til at kommunikere aktivt om koncernens CSR-aktiviteter og resultater i en årlig fremskridtsrapport – en Communication on Progress (COP).

UN Global Compact

  • DLG’s CSR-politik

DLG følger al relevant lovgivning og regulering i de lande, hvor vi opererer, ligesom vi er dedikerede til en åben dialog om bæredygtighed og CSR-emner med vores stakeholdere. I vores koncerndækkende CSR-politik har vi udstukket de grundlæggende principper for vores tilgang til social ansvarlighed, og det er afgørende for os, at indsatsen har en klar strategisk retning, er væsentlig og kan omsættes til praksis.

DLG's CSR politik - DLG - Landbrugets foretrukne samarbejdspartner