Kontakt os
Bæredygtighed / Vores ansvar / Soja

Vejen mod afskovningsfri soja

Hvert år importerer Danmark ca. 1,7 millioner ton sojaskrå, hvilket svarer til ca. 0,7 procent af den globale sojaproduktion. Langt størstedelen af den globale produktion kommer fra Nord- og Sydamerika, hvor USA, Brasilien og Argentina er de største aktører.

Skib ved MasnedøI DLG importerer vi hvert år 900.000 tons sojaskrå, som hovedsageligt bliver losset i Aarhus Havn. Som et af Europas største landbrugs- selskaber, ser vi det som vores ansvar at gå forrest i branchen og sætte retningen i forhold til et ansvarligt forbrug af sojaskrå.

Derfor forpligtede vi os i sommeren 2019 som det første danske landbrugsselskab til, at al sojaskrå vi, køber fra 2025, skal være ansvarligt og afskovningsfrit produceret efter den europæiske foderorganisation FEFAC’s retningslinjer for afskovningsfri soja. I august 2020 meldte vi os ind i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja, fordi vi vil samarbejde bredt om at få løst udfordringen.

 

DLG har taget følgende vigtige skridt

  • Forpligtet sig til 100 procent afskovningsfri soja i 2025
  • Stiftet BioRefine Denmark, der skal udvinde grønt protein af græs
  • Sikret højere afregning til landmanden for korn med højt proteinindhold
  • Medlemskab af Dansk Alliance for Ansvarlig Soja

DLG arbejder for afskovningsfri soja

Soja har gennem mange år været en omdiskuteret handelsvare, særligt fordi dele af sojaproduktionen desværre medfører negative miljømæssige konsekvenser i form af afskovning i nogle dele af Sydamerika og deraf følgende konsekvenser for klimaet og biodiversiteten.
Med vores sojapolitik vil vi arbejde for at øge produktion af afskovningsfri soja. 

Reelle og varige forandringer

I DLG mener vi, at den rigtige vej frem er at skabe reelle og varige forandringer i de lande, hvor sojaen produceres. Det er en omstilling, der tager tid, men det er kun på den måde, vi for alvor kan påvirke sojaproduktionen i en mere bæredygtig retning.
Vi mener, at de varige forandringer kan skabes ved at øge efterspørgslen på afskovningsfri soja, så flere producenter ser muligheden i at lægge om til en mere bæredygtig produktionsform.

Soja Skib set indefraEn fælles europæisk løsning

EU importerer hvert år omkring 31 millioner tons soja, hvilket svarer til ca. 12,5 procent af den globale produktion af sojaskrå og sojakager.
Danmark står for 1,7 millioner tons svarende til 5 procent på EU-niveau. Derfor er det også utrolig vigtigt, at Danmark i EU arbejder for at skabe en fælles europæisk løsning, da det kan flytte langt mere end det enkelte selskab kan.

Netop fordi vi i Danmark aftager så lille en del af verdens samlede sojaproduktion, støtter vi i DLG op om den europæiske foderproducentorganisation FEFAC’s arbejde for at fremme afskovningsfri soja. Gennem FEFAC taler vi med en stærk, fælles europæisk stemme og kan derigennem presse på for mere ansvarlighed i produktionen. Det, mener vi, er den mest holdbare løsning – også på den lange bane.

Samtidig arbejder vi aktivt for, at FEFAC skal skærpe kravene til afskovning yderligere. Der arbejdes på det netop nu, og FEFAC’s ambition er, at disse er på plads ultimo 2020 eller primo 2021.
Desuden er det værd at nævne, at DAKOFO’s formand Asbjørn Børsting, er blevet valgt som præsident for FEFAC, hvilket vi forventer vil styrke danske synspunkter på europæisk niveau.
Men også på politisk plan er der behov for, at vi skaber en fælles europæisk løsning, så der ikke skabes ulige konkurrence- forhold for de danske landmænd, der er vores ejere.

Hånd med græsVi satser på danske og grønne proteinkilder

I fremtiden skal en større del af de proteinafgrøder, der bruges til foder i Danmark, være produceret i Danmark. På den måde kan vi erstatte en del af sojaimporten med dansk produceret protein.

Derfor var DLG i 2016 det første danske landbrugsselskab, der begyndte at belønne landmændene for at producere korn med et højere proteinindhold.Og på Sejet Planteforædling har vi nogle af Europas dygtigste planteforædlere ansat, som blandt andet arbejder på at udvikle afgrøder med et højere proteinindhold.

Desuden er DLG gået sammen med to andre andelsselskaber – Danish Agro og DLF – om at etablere et proteinanlæg i Vestjylland, der skal producere græsprotein med en stærk miljø- og klimaprofil. Målet er, at vi på sigt kan erstatte en del af den soja, som vi i dag importerer til brug i husdyrfoder, med dansk- produceret græsprotein

  

Se i øvrigt DLG´s officielle handlingsplan i arbejdet mod ansvarligt og afskovningsfrit produceret soja.

Tre hurtige spørgsmål og svar

Landmændene og foderselskaberne blander soja, i form af sojaskrå eller sojakager, i dyrenes foder for at tilføre foderet proteiner fra sojaen. På den måde kan landmanden tilgodese dyrenes ernæringsmæssige behov.

Helt generelt skal foder til husdyr have en sammensætning, der sikrer, at dyrene kan fungere, vokse og producere optimalt. Foder skal have en sammensætning, så dyrene kan udnytte den næring, der er i foderet, da de overskydende næringsstoffer ellers vil blive udskilt med gyllen og derfra nå ud i miljøet. Soja har en sammensætning af aminosyrer, der er tæt på ideel, og sikrer en meget høj optagelse af foderet. 

Foderet er sammensat forskelligt afhængigt af dyreart og alder. Hovedbestanddelen i danske husdyrs foder er byg og hvede. Landmænd supplerer dyrenes foder med et tilskud af sojaprotein, rapsprotein eller solsikkeprotein for at give foderet ekstra proteiner.
Hvor meget soja, der præcis er i foderet, afhænger af hvilke dyr, det er til. Men soja udgør cirka 5-15 procent af foderet. Foderblandingerne kan også indeholde andre proteinafgrøder end soja – for eksempel solsikkeprotein eller rapsprotein, alt efter, hvilke dyregrupper som fodres. Størstedelen af foderet til danske grise, cirka 80 procent, udgøres af foderkorn, som dyrkes i Danmark.
Cirka 90 procent af den soja, der importeres til Danmark, bruges til at fodre dyrene på de danske landbrug. Der er tale om sojaskrå, som er et vigtigt biprodukt fra produktionen af sojaolie.
Et højt proteinindhold gør sojaskrå til en væsentlig ingrediens i husdyrfoder, ligesom det også er det høje proteinindhold, der gør soja til en vigtig ingrediens i en række fødevarer, især plantebaserede produkter.
Sydamerika er på grund af klimaet et optimalt kontinent at dyrke soja på, hvorfor langt størstedelen af sojaen produceres der.
DLG er af den opfattelse, at hvis sojaen produceres under ordentlige forhold, så er det en effektiv afgrøde med højt udbytte og med god udnyttelse af råvaren under produktionen.