Kontakt os
Diversity, Equity & Inclusion
Bæredygtighed / Vores ansvar / DEI

DEI (Diversity, Equity & Inclusion)

Vi er forskellige, sammen. For sådan er vi stærkest.

Hvad mener vi?

DLG står på solide og lokalt forankrede, fælles rødder, og vi sikrer arbejdspladser i mange små samfund. Samtidig er vi en af de største virksomheder i Danmark med kunder og markeder spredt ud over hele landet og internationalt. 

Vi repræsenterer samlet set mange forskellige forretningsområder, der kræver mange forskellige fagligheder og medarbejdere. Så vi har naturligt brug for den mangfoldighed af kompetencer, der findes på tværs af køn, alder og uddannelse eller erfaring.

Vi har som virksomhed et ansvar for at udvikle og levere fremtidens løsninger. Det betyder, at vi ikke alene skal følge med tiden. Vi skal være med til at forme den. Hver dag. Og det kan vi kun, hvis alle typer af medarbejdere er med, trives og udfolder deres fulde potentiale.      

Hvad vil vi?

DLG er allerede en mangfoldig arbejdsplads. Vi ved, at vi står stærkere, når vi står sammen. Det værner vi om. Fordi det er afgørende for dem, vi er nu, men også for at kunne tiltrække de rigtige og dygtige nye medarbejdere, som vi har brug for til at skabe og møde fremtiden.

Udover at arbejde for os sikre mangfoldigheden, vil vi skabe og sikre en inkluderende kultur. Så alle har mulighed for at være med, engagere sig og vokse sammen med andre. Mangfoldighed uden lige muligheder og inklusion er ikke meget værd. 
Vi vil, at DLG er en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere har mulighed for være sig selv, og være en ligeværdig del af et fællesskab, hvor de trygt kan udleve deres fulde potentiale. Derfor forskelsbehandler vi aldrig på baggrund af køn, alder, baggrund, etnicitet eller seksualitet. 

Hvad gør vi?

I DLG har vi en diversitetsstrategi, som bygger på vores overordnede vision for mangfoldighed. Den består af fire fokusområder: 

  1. Vi bygger og understøtter en kultur, der styrker samarbejde, fairness og giver den enkelte mulighed for at bidrage og udvikle sit fulde potentiale. 
  2. Vi rekrutterer og ansætter fordomsfrit ud fra en kvalificeret og mangfoldig gruppe af potentielle kandidater for at sikre bredde, engagement og værdi. 
  3. Vi ansætter og uddanner ledere, der ønsker - og kan lede i - et mangfoldigt miljø. Et miljø, der skaber en inkluderende kultur, og som formår at understøtte og forløse potentiale. 
  4. Vi er ansvarlige. Derfor måler vi og følger op på medarbejdernes engagement, trivsel og syn på mangfoldighed og kultur på arbejdspladsen.

Og så arbejder vi systematisk med at måle og forbedre os – bl.a. ved i medarbejder-undersøgelser og personligt at spørge og lytte, give plads til og udvikle alle typer af medarbejdere.