Kontakt os
Sikkerhed og Trivsel
Bæredygtighed / Vores ansvar / Sikkerhed og Trivsel

Sikkerhed og Trivsel

Vi tager aktivt ansvar for vores egen og andres sikkerhed og trivsel

Hvad mener vi?

DLG Group er en af Danmarks største virksomheder med mange tusinde medarbejdere i hele landet og i Europa. Det forpligter, og det er fundamentalt for os, at vi hver især og sammen tager ansvar for vores egen, vores kollegers og vores samarbejdspartneres sikkerhed og trivsel.  

Vi arbejder aktivt for, at alle i og omkring DLG kan være engagerede, trygge og sikre, når de er på arbejde. Så de kommer uskadte hjem igen. Både fysisk og psykisk. 

Det er særligt vigtigt, fordi vi ofte arbejder med eller i nærheden af tunge maskiner, under forskellige vejrmæssige forhold og med stramme deadlines. Ligesom vi hver især er del af dynamiske, ofte krævende miljøer, der håndterer store værdier.   

Hvad vil vi?

Vi ønsker at gå forrest i vores egen virksomhed og sætte retningen i branchen. Vi arbejder aktivt og målrettet på at minimere risikoen for arbejdsskader og øge trivslen. 

Det er afgørende, at vi har klare retningslinjer, stoler på hinanden og passer på os selv, hinanden og vores samarbejdspartnere. Så vi sammen kan fokusere på at skabe fælles værdi og fremskridt.

Vi vil gøre ikke blot os i DLG, men også de kunder, partnere og brancher, vi samarbejder med, sikrere, sundere, dygtigere og endnu mere tilfredse. 

Hvad gør vi?

Det skal være trygt og sikkert at gå på arbejde i DLG. Vi arbejder derfor systematisk med vores sikkerhedskultur. Med gode resultater. Vores næste mål er at reducere antallet af arbejdsulykker med 25 procent i 2025 sammenlignet med 2020.
 
Vi har bl.a. på tværs af gruppen implementeret faste procedurer for sikkerhed på arbejdspladsen. Så vi aktivt forebygger og forhindrer ulykker og arbejdsskader.
 
De seneste år har vi iværksat væsentlige tiltag for at øge sikkerheden og forhindre ulykker: 
  • Uddannet medarbejdere i faste sikkerhedsprocedurer på arbejdspladsen 
  • Indført nye, webbaserede sikkerhedssystemer til at registrere ulykker
  • Løbende opfølgning på koncernniveau
  • Sat ekstra fokus på brug af værnemidler

Med det større fokus på registrering af arbejdsulykker og nærved-ulykker har vi fået bedre indsigt i omfanget, og kan derfor bedre arbejde med området.

I 2023 har vi udpeget og arbejder specifikt med fire områder:

  1. Nedbringelse af antallet af arbejdsulykker i specifikke datterselskaber. 
  2. Fælles standarder, retningslinjer og sikkerhedspolitik for både medarbejdere og besøgende. 
  3. Fokus på aflæsning, så medarbejdere afhjælper forhold, der er forbundet med risiko.
  4. Udarbejdelse af en arbejdspladsvurdering.