Kontakt os
Bæredygtighed / Vores vej / SBTi

Den videnskabelige vej til en grønnere fremtid

Da vi udarbejdede vores plan for bæredygtige løsninger, Zero, var det afgørende for os, at vores klimamål var videnskabeligt funderede og at de er i overensstemmelse med, hvad den seneste klimavidenskab siger er nødvendig for at nå målene i Paris-aftalen.

Derfor tilsluttede vi os i begyndelsen af 2022 Science Based Targets Initiative (SBTi), som er et partnerskab mellem FN’s Global Compact, Carbon Disclosure Project, Verdensnaturfonden (WWF) og World Resources Institute. I foråret 2022 indsendte vi vores mål til validering, og i begyndelsen af 2023 modtog vi valideringen af vores klimamål fra SBTi. 

Dermed er vi det første store europæiske selskab i vores branche, der får den anerkendte blåstempling af, at vores klimamål er videnskabeligt funderede, realistiske og i overensstemmelse med Parisaftalens ambitioner.

 

”Bekæmpelse af klimaforandringer er en afgørende del af vores bæredygtighedsplan, for vi ønsker at bidrage til en mere bæredygtig fremtid for kommende generationer. Valideringen fra Science Based Targets Initiative vidner om, at vi arbejder seriøst og ud fra et videnskabeligt funderet grundlag.

Kristian Hundebøll, Group CEO i DLG.

Vores mål 

Som virksomhed vil vi gøre vores for at mindske udledningen af drivhusgasser i en grad, hvor det bidrager til at holde den globale temperaturstigning på max 1,5 grader. Målene vi har fået valideret af SBTi er brudt ned i delmål, der dækker scope 1, 2 og 3-udledninger. Mere end 98 proicent af vores samlede udledninger stammer fra scope 3, og derfor er det et krav fra SBTi, at vi sætter et mål for scope 3.

Det er vores ambition, at DLG-koncernen har en netto-nul udledning i 2050, men de mål vi nu har fået valideret af SBTi er kortsigtede mål frem mod 2030, som skal bringe os det første vigtige stykke ad vejen. Vi har sat absolutte mål for vores udledninger i scope 1, 2 og 3.

Vi forpligter os til at vi i 2030 har reduceret koncernens udledning i scope 1 og 2 med 50 procent sammenlignet med 2019. Vi har sat et delmål i 2025, hvor vi vil have nedbragt udledningen i scope 1 og 2 med 30 procent sammenlignet med 2019.

Vi forpligter os til at vi i 2030 har reduceret koncernens udledning i scope 3 med 27,5 procent sammenlignet med 2019.

Sådan når vi i mål 

Udledningen i scope 1 og 2 relaterer sig primært til koncernens egen produktion og logistik. Det udgør under 2 % af vores samlede CO2-udledning, men det er alligevel vigtigt, at vi gør en indsats for at reducere vores udledning.

Vi vil investere i produktion af grøn el i form af nye sol- og vindparker, ligesom vi vil producere grøn energi på vores egne lokationer. Vi vil desuden reducere udledningen ved at energioptimere og elektrificere vores sites, ligesom vi i højere grad vil bruge højenergialternativer til gas og olie herunder brint.

I scope 3 er vores fokus på at skabe grønnere løsninger, der reducerer udledningen og bidrager til vores kunders ambitioner og ønske om en grønnere fremtid.

Hvad betyder det for landmanden?

Anders Christensen, Landmand Landbruget spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling, hvor der skal leveres på nogle ambitiøse reduktionsmål. For landmændene er det afgørende, at vi som deres andelsselskab kan levere inputprodukter som bl.a. foder og gødning med et lavere klimaaftryk, for hvis vi sænker udledningen på et af de produkter, landmanden bruger, sænker vi også aftrykket på bedriften.

Som landmandsejet selskab ser vi det som vores rolle at understøtte landmanden i den grønne omstilling via produkter og ydelser, der bidrager til lavere CO2e-aftryk. Vi har allerede igangsat en række tiltag bl.a. ift. at frembringe alternative proteinkilder til foder. DLG investerer også markant i at undersøge muligheden for selv at producere grøn gødning. 

Hør DLG's direktør for bæredygtig forretningsudvikling, Jakob Lave, fortælle mere om certifikatet og hvad det betyder for DLG i vores podcast