Kontakt os
Foder / Kvæg / Kalvefoder

Kalvefoder og mælkeerstatning til sunde og stærke kalve

En sund besætning starter med sunde og stærke kalve, både når det drejer sig om opvæksten af den fremtidige malkeko eller en slagtekalveproduktion.

DLG tilbyder et bredt sortiment af mælkeerstatninger, småkalvefoderblandinger, samt fuldfoderblandinger og tilskudsfoderblandinger til slagtekalve. DLG sikrer dig med nedennævnte sortimenter det absolut bredeste udvalg af kalvefoder på det danske grovvaremarked. Vi tilbyder også økologisk kalvefoder, som du kan læse mere om her.

 

Mælkeerstatninger

Danske og udenlandske forsøg viser, at en øget tilvækst hos kviekalve i mælkefodringsperioden resulterer i en højere mælkeydelse som ko. DLG tilbyder et bredt udvalg af mælkeerstatningskoncepter, så mælkemængde og tørstofkoncentration kan tilpasses den ønskede tilvækst hos kalvene. Friska og MilkFoss er to dækkende mælkeerstatningskoncepter, hvor forskellen mellem typerne primært er råvaresammensætning og næringsstofkrav. Køb mælkeerstatninger direkte på vores Kundeportal.

 

Småkalveblandinger – KomKalv Start & PrimaKalv Start – De fire startere

Vores slogan ”Godt begyndt, er halvt fuldendt” gælder i særdeleshed kvie-spædkalve, som fra start til slut skal præstere høj daglig tilvækst og derigennem opnå tidlig kælvningsalder (21-22 måneder). Men det gælder også tyrekalve, som gennem en god opstart lægger fundament til en senere høj daglig tilvækst.

Hele fire forskellige ’starter’-blandinger sikrer, at der er kalvefoder til enhver smag og produktion. Udover to proteinniveauer på 22% og 20% er disse blandinger af kalvefoder opbygget om forskellige strukturer fra müsli, valset, hele majskerner og til pelleteret foder.

 

PrimaKalv Start Müsli VLOG

PrimaKalv Start Müsli VLOG er en helt ny starter-blanding til mælkeproducenterne og deres kviekalve. I PrimaKalv Start Müsli henter vi al den erfaring vi har fra produktion af hestefoder og faktisk bliver blandingen produceret på en hestefoderfabrik. Blandingen indeholder alle velkendte müsli-råvarer som kalve har stor ædelyst til. Majsflager er naturligvis hovedingrediens sammen med knust majs, afskallede bygflager, johannesbrød og ikke mindst lucernehø. Alle råvarer er godt opblandet med R-melasse som gør blandingen fugtig og særdeles velduftende.

Læs mere om PrimaKalv Start Müsli VLOG

 

Slagtekalveblandinger – fasefodring

Fasefodring er et DLG fodersystem til slagtekalve som er anerkendt blandt slagtekalveproducenter og slagtekalverådgivere. Fodring efter proteinbehov og særlige behov for andre næringsstoffer og råvarer i forskellige faser af slagtekalvens opvækst indtil slagtning er Fasefodring. Med andre ord fodres der mere optimalt efter næringsstofbehov.

Fasefodring

Fasefodring er også kvægfoder efter økonomisk optimum. Protein er et dyrt næringsstof, og besparelsen i sidste del af perioden, hvor foderoptagelsen er væsentlig, giver billigere fodring af slagtekalven. Dertil kan prisbilligere råvarer også forsvares anvendt i denne periode  - som igen giver yderligere besparelser. Fasefodringskonceptet består af forskellige delkoncepter – primært med forskellige krav til råvareindhold:

  • Start = 19% protein
  • Top = 17% protein
  • Midi = 15,5% protein
  • Maxi = 14% protein
  • KomKalv Start – KomKalv Top – KomKalv Midi – KomKalv Maxi
  • Luxkalv Top – Luxkalv Midi – Luxkalv Maxi
  • Beefkalv Top – Beefkalv Midi - Beefkalv Maxi
  • Texas Top – Texas Midi – Texas Maxi

 

Ammekalve

Ammekalve bør fodres i kalveskjul fra fødsel til fravænning. Beefkalv Maxi kalvefoder er en blanding, som er velegnet og specielt sammensat til ammekalve. Indholdet af cellevægstoffer er specielt højt og til gavn for ammekalve.

 

Tilskudsfoder – kalve

Tilskudsfoder til kalve anvender du sammen med valset eller formalet korn. Vores sortiment indeholder forskellige kalvetilskudsblandinger til dit kalvefoder. Det gør det muligt at praktisere fasefodring med eget korn og tilskudsfoder. 

 

Kvieblandinger

Der er stor fokus på at fodre kviespædkalve og -opdræt til tidlig kælvning (21-22 måneder). Stærk fodring i starten med 10 liter mælk og stor optagelse af KomKalv-startblandinger giver også højere mælkeydelse senere.

Vores forskellige kvieblandinger sikrer optimal fodring af kviespædkalve og -opdræt.

 

Fibermax

Fibermax er et tilskudsfoder, der hjælper kalven til at tåle mere mælk og derfor giver stærke kalve med større tilvækst. Læs mere om FiberMax på kundeportalen.

 

Kvægrådgivning - vi hjælper med at optimere din kvægbesætning

Kontakt os og få råd og vejledning om kvægfoder og kvægprodukter, så vi kan hjælpe med at optimere din kvægbesætning.

Find din kvægkonsulent Kontakt kundecenter
Tilmeld nyhedsbreve og sms