Kontakt os
Vi sikrer dig det absolut bredeste kvægsortiment på det danske grovvaremarked
Foder / Kvæg / Kalvefoder & mælkeerstatning

Kalvefoder og mælkeerstatning til sunde og stærke kalve

En sund besætning starter med sunde og stærke kalve, både når det drejer sig om opvæksten af den fremtidige malkeko eller en slagtekalveproduktion.
DLG tilbyder et meget bredt sortiment af mælkeerstatninger, småkalvefoderblandinger, fuldfoderblandinger og tilskudsfoderblandinger til slagtekalve. DLG sikrer dig med nedennævnte sortimenter det absolut bredeste sortiment af kalvefoder på det danske grovvaremarked.

Læs mere om økologisk kalvefoder her.

Mælkeerstatninger

Friska, Vitello og Brutalis er tre dækkende mælkeerstatningskoncepter, hvor forskellen mellem typerne primært er råvaresammensætning og næringsstofkrav. I Friska anvendes råvarer af særlig høj kvalitet direkte fra fast mejerileverandør. Friska mælkeerstatning anbefales anvendt med 130 gram i 870 gram vand. I perioder med temperaturer under frysepunktet kan pulvermængden gradvis øges op til 150 gram i 850 gram vand, og der må gerne tildeles op til 1 til 1½ liter ekstra pr. dag. Kalve skal som minimum have 750 gram pulver pr dag. Køb mælkeerstatninger direkte på vores Kundeportal.

Småkalveblandinger – Grønstart

Vores slogan ’Giv spædkalven gas’ gælder i særdeleshed kvie-spædkalve, som fra start til slut skal præstere høj daglig tilvækst og derigennem opnå tidlig kælvningsalder (21-22 måneder). Men det gælder også tyrekalve, som gennem en god opstart lægger fundament til en senere høj daglig tilvækst. Hele seks forskellige ’starter’-blandinger – GRØNSTART – sikrer, at der er kalvefoder til enhver smag og produktion. Udover to proteinniveauer på 22% og 20% er disse blandinger af kalvefoder opbygget om forskellig struktur fra müsli, valset, hele majskerner og til pelleteret. 

GRØNSTART – de seks startere

Grønstart-sortimentet er udvidet med GrønStart Müsli, som er sammensat af i særklasse velduftende og velsmagende müsli-råvarer såsom majsflager, bygflager og andre spændende specialråvarer. GrønStart Müsli anvendes fra dag 1 i spædkalvens liv, og efter to til tre uger vil kalvene optage 150 gram i gennemsnit af deres kalvefoder. Herefter stiger optagelsen af tørfoder markant. Højt indhold af E-vitaminer, hvoraf en del består af naturlige E-vitaminer, styrker immunforsvaret hos kalven. Læs  kundecase om Grønstart Müsli.

Slagtekalveblandinger – fasefodring 

Fasefodring er et DLG fodersystem til slagtekalve som er anerkendt blandt slagtekalveproducenter og slagtekalverådgiver. Fodring efter proteinbehov og særlige behov for andre næringsstoffer og råvarer i forskellige faser af slagtekalvens opvækst indtil slagtning er Fasefodring. Med andre ord fodres der mere optimalt efter næringsstofbehov.
Fasefodring fra DLG
Fasefodring er også kvægfoder efter økonomisk optimum. Protein er et dyrt næringsstof, og besparelsen i sidste del af perioden, hvor foderoptagelsen er væsentlig, giver billigere fodring af slagtekalven. Dertil kan prisbilligere råvarer også forsvares anvendt i denne periode til yderligere besparelser. Fasefodringskonceptet består af ikke mindre end fem forskellige delkoncepter – primært med forskellige krav til råvareindhold:
  • Start = 19% protein
  • Top = 17% protein
  • Midi = 15,5% protein
  • Maxi = 14% protein
  • Cornkalv Start – Cornkalv Top – Cornkalv Midi – Cornkalv Maxi
  • Luxkalv Top – Luxkalv Midi – Luxkalv Maxi
  • Grønkalv Top – Grønkalv Maxi
  • Beefkalv Top – Beefkalv Maxi
  • Texas Top – Texas Midi – Texas Maxi

Ammekalve

Ammekalve bør fodres i kalveskjul fra fødsel til fravænning. Beefkalv Maxi kalvefoder er en blanding, som er velegnet og specielt sammensat til ammekalve. Indholdet af cellevægstoffer er specielt højt og til gavn for ammekalve.

Tilskudsfoder – kalve

Anvendes sammen med valset eller formalet korn. Vores sortiment indeholder fire forskellige kalvetilskudsblandinger til din kalvefoder. Det gør det muligt at praktisere fasefodring med eget korn og tilskudsfoder.  

Kvieblandinger

Der er stor fokus på at fodre kviespædkalve og -opdræt ved tidlig kælvning (21-22 måneder). Stærk fodring i starten med 10 liter mælk og stor optagelse af Müsli-startblandinger af kalvefoder giver også højere mælkeydelse senere. Fire forskellige kvægblandinger sikrer optimal fodring af kviespædkalve og -opdræt. Læs kundecasen Grønstart Müsli giver kalvene god start

Fibermax

- Se film om FiberMax, der giver stærke kalve med større tilvækst. 


Kontakt din lokale DLG-konsulent
Kalvefoder
Kalvefoder
Mælkeerstatninger
Mælkeerstatning
Kvægnyhedsbrev
Vi sender fire gange om året vores kvægnyhedsbrev ud med artikler om de nyeste tendenser til inspiration i din kvægbesætning. Modtag vores nyhedsbreve ved at tilmelde dig på DLG's Kundeportal.