Kontakt os
Foder / Svin / Slagtesvinefoder

Slagtesvin

I udviklingen af vores slagtesvinefoder fokuserer vi på økonomi, energiniveau, fasefodring og proteinkilder. Vores premium-blandinger er baseret på sikre råvarer med variationsgrænser, som giver ensartet sammensætning fra levering til levering.

Linjerne beskriver tankerne bag foderet 

Til slagtesvin, tilbyder vi 4 forskellige linjer af slagtesvinefoder, afhængigt af dyrenes behov, pris og ambitionsniveau.

Gain – Klassisk højproduktiv linje

 • Fasefodring er tilpasset dyrenes differentierede behov 
 • Sigter over SEGES-norm, og udfordrer dyrenes tilvækstpotentiale 
 • Baseret på erfaringer fra GainMax

Plus – DLG's klassiske linje

 • Har fokus på økonomisk slagtesvinefodring uden at gå på kompromis med kvalitet og produktivitet
 • Mulighed for at sigte over SEGES-norm med vores UK-linje
 • Baseret på sikre råvarer hvor variationsgrænserne skal hjælpe til ensartet sammensætning ved hver levering 

Koncept – DLG's konceptfodring tilpasset dine grises behov

 • Målrettet til at løse udfordringer i din besætning og sikre sunde slagtesvin 
 • Sunde slagtesvin giver høj produktivitet og stabile resultater 
 • Baseret på råvarer med højeste fordøjelighed og bedst mulig foderudnyttelse
 • GASTRO – Fokus på optimal mave-/tarmsundhed. Har en unik fiberprofil der, kombineret med pH-stabilisatorer, giver de bedste forudsætninger for en sund og produktiv gris.
 • ZEROSAL – Problemløser når salmonella er en udfordring. Har en optimal syreprofil kombineret med et højt fiber niveau, der begrænser salmonella.
 • LOWPHOS – Imødekommer restrive miljøkrav til mængden af total-fosfor i foderet.

Ideal – svarende til typiske blandinger i markedet

 • Optimeret efter laveste pris pr. foderenhed 
 • Overholder SEGES-normer

DLG’s svinefoder helt i top

SEGES’ kontrol af færdigfoder viser, at DLG’s færdigblandede slagtesvinefoder er helt i top målt på kvalitet. Læs DLG’s svinefoder er helt i top.
Bestilling af foderlægemidler gennem DLG
Bemærk, at ved forkert forretningsgang kan foderlægemidlet ikke udleveres. 
 • Der skal opgives nøjagtigt, hvilken blanding zink eller andet godkendt lægemiddel skal opblandes i
 • Hvor mange tons, der bestilles
 • Der må kun bestilles 1 gang på samme dyrlægerecept
 • Dyrlægens autorisationsnummer skal noteres
Hent skema til foderlægemiddelbestilling
DLG tilbyder E-kontrol
E-kontrol hjælper dig med at træffe de rigtige beslutninger, da du får overblik og dokumentation af din svineproduktion. Vi tilbyder alle kunder gratis adgang til effektivitetskontrol (E-kontrol) til brug i smågriseproduktionen og slagtesvineproduktionen. Onlineprogrammet er et styringsværktøj, så data opdateres og registreres løbende. Programmet findes både på dansk og engelsk. 
E-kontrol i din svinebesætning giver dig:
 • Grundlag for et korrekt blandingsvalg
 • Hurtig indsigt i dækningsbidrag, daglig tilvækst, foderudnyttelse, dødelighed og kødprocent
 • Dokumentation til næringsstofregnskab
 • Data til beregning af korrektionsfaktor
 • Programmet giver også de sidste fire afsluttede E-kontroller og et vægtet gennemsnit af disse. 
Opret dig som bruger ved at kontakte din nærmeste DLG-forretning. God fornøjelse.
Bestilling af foderlægemidler gennem DLG
Bemærk, at ved forkert forretningsgang kan foderlægemidlet ikke udleveres. 
 • Der skal opgives nøjagtigt, hvilken blanding zink eller andet godkendt lægemiddel skal opblandes i
 • Hvor mange tons, der bestilles
 • Der må kun bestilles 1 gang på samme dyrlægerecept
 • Dyrlægens autorisationsnummer skal noteres
Hent skema til foderlægemiddelbestilling

DLG tilbyder E-kontrol E-kontrol hjælper dig med at træffe de rigtige beslutninger, da du får overblik og dokumentation af din svineproduktion. Vi tilbyder alle kunder gratis adgang til effektivitetskontrol (E-kontrol) til brug i smågriseproduktionen og slagtesvineproduktionen. Onlineprogrammet er et styringsværktøj, så data opdateres og registreres løbende. Programmet findes både på dansk og engelsk. 
E-kontrol i din svinebesætning giver dig:
 • Grundlag for et korrekt blandingsvalg
 • Hurtig indsigt i dækningsbidrag, daglig tilvækst, foderudnyttelse, dødelighed og kødprocent
 • Dokumentation til næringsstofregnskab
 • Data til beregning af korrektionsfaktor
 • Programmet giver også de sidste fire afsluttede E-kontroller og et vægtet gennemsnit af disse. 

Opret dig som bruger ved at kontakte din nærmeste DLG-forretning. God fornøjelse.

Nyhedsbreve om svin
Fokusvarer Svin
Slagtesvin