Kontakt os
Foder / Svin / Slagtesvinefoder

Slagtesvinefoder

I udviklingen af vores slagtesvinefoder fokuserer vi på økonomi i slagtesvineholdet, energiniveau, fasefodring og proteinkilder.
I vores sortiment af slagtesvinefoder er der en række muligheder inden for fasefodringskoncepter med:
Start-slagtesvinefoder
Mellem-slagtesvinefoder
Slut-slagtesvinefoder
Der er også mulighed for at bruge én blanding i hele opfedningsperioden af slagtesvinene. Som noget nyt har vi også blandinger til UK-producenter, der er optimeret efter Videncenter for Svineproduktions nye UK-normer.

DLG’s svinefoder helt i top

SEGES’ kontrol af færdigfoder viser, at DLG’s færdigblandede slagtesvinefoder er helt i top målt på kvalitet. Læs: DLG’s svinefoder er helt i top.


SEGES: Mest gris for pengene hos DLG

SEGES konkluderer i en undersøgelse, at DLG's slagtesvinefoder giver mest gris for pengene. Hos de grise, der får DLG-foder, måles det laveste foderforbrug, den laveste dødelighed og den højeste kødprocent. Dermed får du det højeste dækningsbidrag. Læs SEGES: Mest gris for pengene hos DLG.

SFR slagtesvinefoder

Vi er også hele tiden i udlandet for at hente inspiration. Det har ført til vores nye koncept, SFR, som selvfølgelig også er at finde i vores sortiment af slagtesvinefoder. 

Læs mere, hvis du hurtigt vil beregne den økonomiske konsekvens af en produktivitetsændring i din slagtesvinbesætning.

Kontakt din lokale DLG-konsulent

GainMax systemet til din svinebesætning

DLG GainMax er udviklet i et samarbejde mellem praktikere og it-eksperter for at systematisere den løbende indsamling og håndtering af relevante data i din svinebesætning. Du kan evt. installere en velegnet brovægt samtidig med, at DLG leverer en online it-løsning, hvor du ugentligt registrerer tilvækst og foderforbrug fra den referencesti, du vælger. Bruger du tørfoder, har DLG en kompakt, fleksibel og troværdig fodervægt, som kan eftermonteres i de stier, du udtager til dine vejehold. Kontakt din lokale svinekonsulent om GainMax.

GainMax giver dig mulighed for uge for uge at følge dine slagtesvin fra indsættelse til slagtning. Du kan herved overvåge og vurdere konsekvensen af ændrede strategier fx foderskift, belægning, kønssortering m.m. Du får også syn for sagen, hvad angår utilsigtede hændelser som sygdomsudbrud, manglende fodringer m.m. Værktøjet hjælper med at træffe de rigtige beslutninger og reagere rettidigt. GainMax-besætninger har en bedre udnyttelse af slagtesvinefoder (-0,14 FEsv/kg tilvækst) og højere daglig tilvækst (+49 g/dag) i forhold til landsgennemsnittet.

DLG tilbyder derfor alle vores kunder adgang til GainMax til brug i smågrise- og slagtesvineproduktionen. Når du anvender GainMax i din besætning, giver det dig mulighed for: 

Sørg for at din svinebesætning klarer sig godt

• Realtime oplysninger om tilvækst fra uge til uge
• Hurtigt svar på evt. ændringer i strategi af slagtesvinefoder eller management
• Dokumentation på om dine mål realiseres
• Inddragelse af og motivation for dine medarbejdere
• Hurtigere overblik

Med GainMax er det blevet tydeligt, hvor stor sammenhæng der er mellem en stabil, høj daglig tilvækst, og en god foderudnyttelse. Den viden skal bruges til at optimere svinefodringsstrategier, men i høj grad også den øvrige management med det ultimative mål at øge indtjeningen i din svineproduktion.

Inden du kan bruge programmet, skal du oprettes som bruger. Kontakt din nærmeste DLG-forretning

Læs mere og login til GainMax.

Læs brochure om GainMax.

GainWeight er en tørfodervægt til din svinebesætning: Læs brochure om GainWeight.

Bestilling af foderlægemidler til slagtesvin gennem DLG

Bemærk, at ved forkert forretningsgang kan foderlægemidlet ikke udleveres. 
 • Der skal opgives nøjagtigt, hvilken blanding zink eller et andet godkendt lægemiddel skal opblandes i
 • Hvor mange tons, der bestilles
 • Der må kun bestilles 1 gang på samme dyrlægerecept
 • Dyrlægens autorisationsnummer skal noteres
Hent skema til foderlægemiddelbestilling

DLG tilbyder E-kontrol til din slagtesvineproduktion

E-kontrol hjælper dig med at træffe de rigtige beslutninger, da du får overblik og dokumentation af din svineproduktion. Vi tilbyder alle kunder gratis adgang til effektivitetskontrol (E-kontrol) til brug i smågriseproduktionen og slagtesvineproduktionen. Onlineprogrammet er et styringsværktøj, så data opdateres og registreres løbende. Programmet findes både på dansk og engelsk. 
E-kontrol i din svinebesætning giver dig:
 • Grundlag for et korrekt blandingsvalg
 • Hurtig indsigt i dækningsbidrag, daglig tilvækst, foderudnyttelse, dødelighed og kødprocent
 • Dokumentation til næringsstofregnskab
 • Data til beregning af korrektionsfaktor
 • Programmet giver også de sidste fire afsluttede E-kontroller og et vægtet gennemsnit af disse. 

Opret dig som bruger ved at kontakte din nærmeste DLG-forretning. God fornøjelse.

Besøg e-kontrol.dk

Bestilling af foderlægemidler gennem DLG
Bemærk, at ved forkert forretningsgang kan foderlægemidlet ikke udleveres. 
 • Der skal opgives nøjagtigt, hvilken blanding zink eller andet godkendt lægemiddel skal opblandes i
 • Hvor mange tons, der bestilles
 • Der må kun bestilles 1 gang på samme dyrlægerecept
 • Dyrlægens autorisationsnummer skal noteres
Hent skema til foderlægemiddelbestilling
DLG tilbyder E-kontrol
E-kontrol hjælper dig med at træffe de rigtige beslutninger, da du får overblik og dokumentation af din svineproduktion. Vi tilbyder alle kunder gratis adgang til effektivitetskontrol (E-kontrol) til brug i smågriseproduktionen og slagtesvineproduktionen. Onlineprogrammet er et styringsværktøj, så data opdateres og registreres løbende. Programmet findes både på dansk og engelsk. 
E-kontrol i din svinebesætning giver dig:
 • Grundlag for et korrekt blandingsvalg
 • Hurtig indsigt i dækningsbidrag, daglig tilvækst, foderudnyttelse, dødelighed og kødprocent
 • Dokumentation til næringsstofregnskab
 • Data til beregning af korrektionsfaktor
 • Programmet giver også de sidste fire afsluttede E-kontroller og et vægtet gennemsnit af disse. 
Opret dig som bruger ved at kontakte din nærmeste DLG-forretning. God fornøjelse.
Bestilling af foderlægemidler gennem DLG
Bemærk, at ved forkert forretningsgang kan foderlægemidlet ikke udleveres. 
 • Der skal opgives nøjagtigt, hvilken blanding zink eller andet godkendt lægemiddel skal opblandes i
 • Hvor mange tons, der bestilles
 • Der må kun bestilles 1 gang på samme dyrlægerecept
 • Dyrlægens autorisationsnummer skal noteres
Hent skema til foderlægemiddelbestilling

DLG tilbyder E-kontrol E-kontrol hjælper dig med at træffe de rigtige beslutninger, da du får overblik og dokumentation af din svineproduktion. Vi tilbyder alle kunder gratis adgang til effektivitetskontrol (E-kontrol) til brug i smågriseproduktionen og slagtesvineproduktionen. Onlineprogrammet er et styringsværktøj, så data opdateres og registreres løbende. Programmet findes både på dansk og engelsk. 
E-kontrol i din svinebesætning giver dig:
 • Grundlag for et korrekt blandingsvalg
 • Hurtig indsigt i dækningsbidrag, daglig tilvækst, foderudnyttelse, dødelighed og kødprocent
 • Dokumentation til næringsstofregnskab
 • Data til beregning af korrektionsfaktor
 • Programmet giver også de sidste fire afsluttede E-kontroller og et vægtet gennemsnit af disse. 

Opret dig som bruger ved at kontakte din nærmeste DLG-forretning. God fornøjelse.

SEGES: Mest gris for pengene hos DLG
SEGES: DLG holder hvad de lover
Køb kerneprodukter til svin på vores kundeportal
GainWeight - optimer din svineproduktion
DLG Vet - en samarbejdspartner der kender landbruget

SFR-konceptet er attraktivt for din økonomi

Svin øko rød
DLG: E-kontrol
Få hjælp til din svinebesætning med E-kontrol

Få hjælp til at træffe de rigtige beslutninger i din svineproduktion med E-kontrol

Fokusvarer Svin
Slagtesvin
Nyhedsbreve om svin