Kontakt os
Foder / Svin / Tilskudsfoder svin

Tilskudsfoder svin

DLG tilbyder en række forskellige tilskudsfoderblandinger til svin. Sortimentet består af foderblandinger med forskellige iblandingsprocenter, som tager højde for den kornmængde, der er til rådighed på netop din produktionsenhed.
Vores tilskudsfoder giver dig mulighed for at fremstille svinefoderblandinger med gode produktionsresultater og høj effektivitet. Det forudsætter imidlertid:
  • Kendskab til kornets indhold af næringsstoffer
  • Kendskab til kornets tørstofprocent
  • Optimering af foderblandingen med udgangspunkt i ovennævnte punkter og valgt løsning af tilskudsfoder
  • Vedligehold og kalibrering af formalings- og blandeudstyr
  • Høj hygiejne ved fremstilling og opbevaring af råvarer samt færdigvarekvalitets- og produktionskontrol. Dette i form af foderanalyser og effektivitetsrapport

Vejledning til den rette tilskudsfoder

DLG’s tilskudsfoder er beregnet på basis af Videncenter for Svineproduktions analyser af dansk korn som gennemsnit for de seneste tre år. Vi tilbyder omfattende produktvejledning ved levering af svinetilskudsfoder i form af råvareanalyser, optimering af svinefoderblandinger og opfølgende effektivitetsrapportering. Vi tilbyder også en analysepakke, der består af flere korn- og foderanalyser over sæsonen og hjælper dig med at kontrollere, at dine dyr får tilført de nødvendige næringsstoffer for maksimal produktivitet. Læs mere om vores analysepakke: Hjælp til kvalitetssikring af dit hjemmeblandede svinefoder.

Kontakt din lokale DLG-konsulent

Nyt tilskudsfoder tager hensyn til bedre korn

Kornene ved årets høst har haft langt højere fodringsværdi, og derfor er vi også nødt til at ændre tilskudsfoderet, så det passer til kornets højere proteinindhold. Med det nye program af tilskudsfoder sikres du mest mulig brug af dit eget korn. Læs mere om det nye tilskudsfoderprogram her.
Fokusvarer Svin
Produkter svin
Nyhedsbreve om svin