Kontakt os
Giv dine afgrøder optimale vækstbetingelser
Marken / Marken / Afgrøder

Afgrøder, bæredygtighed, certificeret såsæd, kvalitetssikring og konceptavl

Præmiekontrakter - Korn i to trin

Konceptet Korn i to trin giver dig mulighed for at fastsætte prisen i to trin – i form af en præmie og en børspris. Lukker du både præmien og børsprisen, når begge dele er fordelagtigt, kan du forbedre den samlede afregning.

Med 'Korn i to trin' har du bl.a. mulighed for at: 

• Prissætte små og store mængder af din raps- eller foderhvedeavl med 'Korn i to trin'
• Drage nytte af viden om udvikling i lokale markedsforhold
• Løbende følge udviklingen i priserne gennem DLG’s kundeportal
• Fastlåse enten præmie eller MATIF-prisen først

Læs mere om: Præmiekontrakter - Korn i to trin.

Bæredygtighed

DLG er bæredygtigheds-certificeret. DLG blev et af de første grovvareselskaber i Danmark, der blev bæredygtighedscertificeret i 2011. Med certificeringen kan vi eksportere rapsfrø til biodiesel og hvede til ethanol, og det blev samtidig godkendt til salg i EU. Kravet til biobrændstoffers bæredygtighed er bl.a., at besparelsen i drivhusgas-emissionen skal være på min. 35%. Kravet stiger til 50% i 2017, og til 60% fra 2018 for biobrændstoffer produceret i anlæg, der tages i brug i 2017 eller derefter. Godkendelsesprocessen indebærer, at et eksternt firma, aflægger stikprøvebesøg hos en gruppe landmænd for at godkende erklæringerne. Læs mere i vores bæredygtighedsbrochure.

Forretningsgang på bæredygtigt raps

Før den 1. maj 2016 skulle bæredygtighedserklæringen udfyldes ved et salg af bæredygtigt raps til DLG, hvilket var administrativt tungt. Nu antages det, at varen er bæredygtig. Med kontrakten sendes der et eksempel på en udfyldt bæredygtighedserklæring på en bæredygtig vare. Kan du som kunde, som har leveret rapsfrø til DLG, ikke godkende denne bæredygtighedserklæring, skal du kontakte din lokale DLG forretning. Oplys om handlens detaljer, og at din vare ikke er bæredygtig. Alternativt kan du også skrive til vores detailforretninger: I begge tilfælde tager vi hånd om situationen. Oplys handlens detaljer (kundenr., kontraktnr., navn, mv.), så vi kan sikre din service. Find oplysninger om Bæredygtigt raps på den indgåede kontrakt eller på DLG’s Generelle Handelsbetingelser. Er du i tvivl om reglerne eller forretningsgangen for bæredygtigt raps, kontakt din sælger eller din lokale DLG forretning.

Grower’s Finest

DLG's konsumkoncept Grower’s Finest sikrer afsætningssikkerhed i et turbulent kornmarked. Læs mere om Grower’s Finest

Kvalitetssikring

DLG kan dokumentere fødevaresikkerhed i vores afgrøde-håndtering. Vi har ladet vores kvalitetsstyringssystem for afgrøder certificere efter foderstandarden GMP+. Formålet er løbende at kunne dokumentere fødevaresikkerhed og sporbarhed i vores afgrødehåndtering og sikre, at kvaliteten er i top. Alle foderråvarer og afgrøder til fødevareproduktion, der handles i DLG er dækket af certificeringen.
GMP+ (Good Manufacturing Practice) er en hollandsk kvalitetsstandard, der er kendt over hele verden, som en garanti for fodersikkerhed. Det er en kombination af HACCP principperne (Risiko Analyse & Kritiske Styre Punkter) og generelle krav til at opbygge kvalitetsstyringssystemer jf. ISO9001 standarden. Alle DLG's lagre er GMP+ certificeret, og derfor handles der GMP+certificeret korn i hele landet. 
GMP+ B3 Trade, collection and storage & transhipment standarden dækker kornafhentning, lagerselskaber og handlende. Se GMP+ B3 certifikat. Varer der ikke handles som GMP+ varer, fremgår på engroskontrakt. Håndtering og handel med ikke-GMP+ varer er dækket af den samme høje sikkerhed for foder- og fødevaresikkerhed. 

Certificeret såsæd

Sortsrenhed skal fastholde Danmarks markante position på maltbygmarkedet. Dansk maltbyg er kendt over hele verden som et 1. klasses produkt til ølfremstilling. For at fastholde denne position er det vigtigt at anvende certificeret såsæd og bidrage til en høj sortsrenhed og sporbarhed.

Brødhvede

Størstedelen af den brødhvede der dyrkes i Danmark, dyrkes på konceptavlskontrakt, hvor der er ekstra fokus på kvalitet og fødevaresikkerhed. DLG yder et særligt konsumtillæg når afgrøden er godkendt af møllen. For høst 2016 er dette tillæg hævet med 30%.

Brødrug

Bageri- og mølleindustrien efterspørger dansk brødrug af høj kvalitet til deres produktion af mel- og brød. Størstedelen af den brødrug der dyrkes i Danmark, dyrkes på konceptavlskontrakt hvor der er ekstra fokus på kvalitet og fødevaresikkerhed.

Grynhavre

Forbruget af havregryn i Danmark har været stigende i de senere år. Størstedelen af den grynhavre der dyrkes i Danmark, dyrkes på konceptavlskontrakt med ekstra fokus på kvalitet og fødevaresikkerhed

Maltbyg

Dansk maltbyg er kendt over hele verden som et førsteklasses produkt til ølbrygning af øl. Dette skyldes især en høj sortsrenhed i dansk maltbyg samt godt stabilt klima, som sikrer en ensartet modning af byggen.

Markærter

Ærter er en råvare som efterspørges af fødevareindustrien i hele verden, på grund ærternes mange gode egenskaber. Det er DLG's politik at støtte op omkring en dansk forsyning af ærter samt tilbyde danske landmænd muligheden for at dyrke ærter på konceptavlskontrakt.

Perlebyg

Perlebyg er en let sleben byg, der bevarer mange skaldele og derfor indeholder et højt indhold af fibre. Perlebyg efterspørges af fødevareindustrien i hele verden, på grund byggens mange gode egenskaber.

Raps

Raps er en alsidig afgrøde, der leverer fødevarer og energi til os forbrugere, samt foder til grise og køer. Raps har også en række gode egenskaber. Afgrøden er en god forfrugt, som giver færre sygdomme i sædskiftet og en god fordeling af arbejdsbyrden over året. En rapskontrakt giver også sikkerhed for afsætning. En stor del af den dansk producerede energiraps forarbejdes af DLG Food Oil, der presser de olieholdige frø på oliemøllen i Agersted. Med en kapacitet på 130.000 tons frø producerer DLG Food Oil ca. 50.000 ton rapsolie om året. 

Ud over olie produceres rapskager, som er den rest, der er tilbage, når olien er presset ud af rapsfrøene. Rapskager har et højt proteinhold, som gør dem til et velegnet foder i både kvæg- og svineproduktionen. DLG tilbyder tilkøb af Risk Management til at sikre prisen på rapsfrø. Læs mere under Risk Management

Vårhvede

Vårhvede har traditionelt gode kvalitetsegenskaber til bageformål og industrien efterspørger derfor vårhvede fra danske landmænd.

Afgrøder

Kontakt din lokale DLG forretning for at høre om mulighederne for forskellige afgrøder i dit område
 DLG og bæredygtighed
Find konsulent - marken Kontakt kundecenter
Tilmeld dig nyhedsbrevet om marken
[No text in fel
Planteavlskonsulenter
Har du spørgsmål til din plantedyrkning?
Kontakt vores planteavlskonsulenter
Har du spørgsmål til din plantedyrkning?

Risk Management 

Du er altid velkommen til at kontakte din lokale DLG-forretning, hvis
du har spørgsmål til, hvordan du kan optimere din indtjening med Risk Management. 
Se vores Handelsbetingelser for Risk Management.

Marken Nyhedsbrev
Vi sender løbende vores nyhedsbrev 'Fokus på Marken' ud med opdateret viden om planteavlen gennem hele vækstsæsonen. Modtag det på e-mail ved at tilmelde dig på vores kundeportal.