Kontakt os
Få opdateret viden om planteavlen gennem hele vækstsæsonen
Marken / Marken / Fokus på Marken
6. juli 2020

Fokus på Marken

DLG's nyhedsbrev 'Fokus på Marken' giver dig opdateret viden om planteavlen gennem hele vækstsæsonen. Se tidligere udgaver for 2020 nedenfor.
Modtag 'Fokus på Marken' på e-mail ved at tilmelde dig på vores Kundeportal.

Læs de forskellige numre af 'Fokus på Marken' nedenfor:

Læs Fokus på Marken nr. 19 den 6. juli 2020

 • Aktuelt nyt i marken
 • Glyphosat før høst 
 • Svampebekæmpelse i fodermajs
 • Svampebekæmpelse i roer

Læs Fokus på Marken nr. 18 den 30. juni 2020

 • Aktuelt nyt i marken 
 • Efterafgrøder – hvilken type passer til din ejendom?
 • Husk at afluge flyvehavre – alt for mange glemmer denne opgave
 • Bekæmpelse af ferskenbladlus og bedebladlus i bederoer
 • Husk årets vigtigste markbesøg!
 • Rengøring og bekæmpelse af skadedyr i tomme kornlagre

Læs Fokus på Marken nr. 17 den 15. juni 2020 

 • Aktuelt nyt i marken 
 • Sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse i hestebønner 
 • Bekæmpelse af vår- og engbrandbæger i korn og græs 

Læs Fokus på Marken nr. 16 den 7. juni 2020

 • Aktuelt nyt i marken 
 • Svampebekæmpelse i kartofler
 • Skadedyr i kartofler
 • Profi mikronæring er skræddersyet til kartofler   
 • Sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse i spinat
 • Invitation til markvandring på Bramstrup den 16. og 17. juni

Læs Fokus på Marken nr. 15 den 31. maj 2020

 • Aktuelt nyt i marken
 • Undgå strå- og aksnedknækning i vårbyg
 • Husk mikronæringsstofferne til majsen
 • Stor risiko for bormangel i roerne, når en våd vinter afløses af en tør sommer
 • Sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse i ærter
 • Nem oversigt over handelsgødninger til økologisk jordbrug
 • PERFECT WHEAT – en ny og effektiv gødningsløsning

Læs Fokus på Marken nr. 14 den 22. maj 2020

 • Aktuelt nyt i marken
 • Proteingødskning i vinterhvede
 • DLG's vintersædssortiment 2020/2021
 • DLG's økologiske vintersædssortiment 2020/2021
 • Ny efterafgrødefolder

Læs Fokus på Marken nr. 13 den 18. maj 2020

 • Aktuelt nyt i marken
 • Sen vækstregulering af vintersæden
 • Sprøjt 2 gange mod svampesygdomme i vårsæd
 • Vækstregulering i vårsæd – hold mest fokus på strånedknækning
 • Bekæmp rodukrudt i vårsæd i maj
 • En vejrstation tjekker mere end vejret
 • DLG's planteværnshåndbog

Læs Fokus på Marken nr. 12 den 9. maj 2020

 • Aktuelt nyt i marken
 • Manganmangel i vårsæd bør forebygges
 • Opfølgning på ukrudt i vintersæd
 • Hold øje med skadedyr i kornet
 • Rene majsmarker giver større udbytte

Læs Fokus på Marken nr. 11 den 27. april 2020

 • Aktuelt nyt i marken
 • Bladrandbiller i ærter, hestebønner og kløverudlæg
 • Sørg for at rydde løbende op i dit kemirum!
 • Er din marksprøjte klar til resten af vækstsæsonen?
 • Hvornår skal dyserne udskiftes?
 • Valg af sprøjtedyser
 • Brug af afdriftsreducerende dyser
 • Regler for transport af planteværnsmidler
 • Autorisation til køb af planteværnsmidler

Læs Fokus på Marken nr. 10 den 23. april 2020

 • Aktuelt nyt i marken 
 • Skadedyr under blomstring i vinterraps 
 • Ukrudtsbekæmpelse i kartofler 
 • Planteværnsmidlernes regnfasthed 

Læs Fokus på Marken nr. 9 den 20. april 2020

 • Aktuelt nyt i marken
 • Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd
 • Er rapsen velforsynet med næringsstoffer?
 • Aktuelt i frøgræs 
 • Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker med eller uden kløver
 • Krav om fremvisning af sprøjtejournal

Læs Fokus på Marken nr. 8 den 17. april 2020

 • Aktuelt nyt i marken
 • Svampebekæmpelse i vinterraps
 • Svampebekæmpelse i vintersæd
 • Ukrudtsbekæmpelse i roer

Læs Fokus på Marken nr. 7 den 9. april 2020

 • Flyvehavrebekæmpelse i vintersæd
 • Etablering af majs og tidlig ukrudtsbekæmpelse
 • Skadedyr i roer efter fremspiring
 • Ukrudtsbekæmpelse i spinat
 • Ukrudtsbekæmpelse i ærter
 • Optimer ukrudtsbekæmpelsen ved hjælp af IPMwise

Læs Fokus på Marken nr. 6. den 6. april 2020

 • Aktuelt nyt i marken
 • Husk mikronæringsstofferne - de er vigtige i alle afgrøder
 • Bejdsning af kartofler ved lægning
 • Ukrudtsbekæmpelse i hestebønner
 • Ukrudt i nåletræer, læhegn og på udyrkede marker
 • Præcisionsgødskning på den nemme måde

Læs Fokus på Marken nr. 5 den 1. april 2020 

 • Aktuelt nyt i marken
 • Vækstregulering af vintersæd
 • Vækstregulering af frøgræs

Læs Fokus på Marken nr. 4. den 24. marts 2020

 • Aktuelt nyt i marken
 • Skadedyr i vinterraps i det tidlige forår
 • DFF i vårbyg og vårhvede lige efter såning
 • Ukrudtsbekæmpelse i roer før såning og før fremspiring
 • Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs skal sikre frøkvaliteten 
 • Følg udviklingen i kornpriserne og sæt prisalarm på i DLG app

Læs Fokus på Marken nr. 3. den 19. marts 2020

 • Kvælstofprognosen 2020
 • Kalkning er også en mulighed i foråret
 • DLG belønner fortsat et højere proteinindhold i foderkorn
 • Forårsstrategi mod ukrudt i vintersæden
 • Vær opmærksom på, at forebygge resistens mod ukrudtsmidlerne

Læs Fokus på Marken nr. 2 den. 9. marts 2020 

 • Aktuelt nyt i marken
 • Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps
 • Er der lys bladplet i vinterrapsen?
 • Husk bor til vinterrapsen!
 • Skal vinterrapsen vækstreguleres i foråret?  
 • Etablering af vårafgrøder
 • Invitation til planteværnsmøde på Birkelse den 31. marts

Læs Fokus på Marken nr. 1 den. 21. februar 2020

 • Hav fokus på manganmangel i vintersæden, når der kan færdes i marken
 • Vær ekstra opmærksom på at tildele nok svovl i år
 • Gødningsstrategi 2020
 • Kerb 400 SC i frøgræs
 • Gødskning af frøgræs
 • Handelsgødningen skal spredes korrekt! 
 • Nitrifikationshæmmere til gylle
Besøg vores Kundeportal
Opret en profil på DLG Kundeportal og få samlet alt ét sted. Du kan bl.a. tilgå dine kontrakter, se dine dokumenter, søge i din ordrehistorik, tilpasse dine Track and Trace beskeder, følge med i prisudviklingen på afgrøder. 

Du kan også nemt bestille kontrakt- og shopvarer med få klik - døgnet rundt.

Brug rollestyring til at give udvalgte adgang til din kundeportal, fx medarbejder, driftsleder, revisor eller rådgiver. Rollen giver kun adgang til det nødvendige indhold.

Opret dig her