Kontakt os
Summer Comfort
Foder / Gris

Summer Comfort - til kamp mod varmestress

Summer Comfort er et betain- og elektrolytholdigt tilskudsfoder, der modvirker effekten af varmestress.

Om sommeren oplever vi hvert år perioder, hvor temperaturen stiger enten kraftigt over kort tid eller bliver høj (25º C). Dyrene reagerer på øgede temperaturer med lav foderoptagelse og dårligere produktivitet.

• Varmestress i farestalden medfører lavere mælkeydelse
• Varmestress i drægtighedsstalden hos højdrægtige søer kan føre til øget forekomst af pludselige dødsfald
• Varmestress hos vækstdyr sænker tilvæksten og øger foderforbruget

 

Summer Comfort

Summer Comfort er et tilskudsfoder, der indeholder vitaminer og mineraler, der er sammensat således, at effekten af kroppens naturlige antioxidanter bliver styrket og suppleret. Betain er tilsat for at opretholde normalt stofskifte og normal væskebalance. Komponenterne i Summer Comfort modvirker de fysiologiske forandringer i kroppen, når dyrene udsættes for høje temperaturer. Summer Comfort kan optimeres i dine vitamin- og mineralblandinger, eller købes i sækkevare på DLG´s Kundeportal

Summer Comfort indeholder:

• Betain – regulerer cellers væskebalance og modvirker dehydrering af cellerne
• Elektrolytter – som sikrer, at kroppens optimale pH kan opretholdes, og enzymer derved fungerer mest effektivt
• C-vitamin – som fungerer som antioxidant og øger effektiviteten af E-vitamins antioxidanteffekt.

Ved at ventilere kan man reducere effekten af temperaturstigninger, men uden egentlig køling vil staldtemperaturen typisk være mindst ca. 2º C højere end udetemperaturen. Ved kraftige stigninger i temperaturen over kort tid kan man også opleve reaktioner som ved varmestress, selv om temperaturen ikke kommer særlig højt op.

 

Komforttemperatur

Dyr i forskellige stadier har forskellige krav til optimal temperatur. Man taler om komforttemperatur (hvor dyret ikke er fysiologisk påvirket af den omgivende temperatur) og en termoneutral zone, som betyder, at dyret uden gener kan kompensere. Er man uden for disse temperaturzoner, kalder man det kulde/varmestress.

Ved varmestress drikker dyrene mere vand og bliver mindre aktive, hvilket betyder, at de æder mindre – både mindre portioner, men også generelt mindre foder. Kun 35 % af foderets energiindhold anvendes til vækst. Det betyder, at hvis foderoptagelsen falder med 10-20 %, falder energi til vækst med 30-60 %.

Særligt større dyr, som f.eks. søer i farestalden, har en lav komfortzone og vil tidligt reagere på stigende temperaturer. Dette er særligt problematisk i farestalden, hvor vi ønsker en høj foderoptagelse.

Interesseret i vores foderløsninger?
Kontakt din DLG-salgskonsulent