Kontakt os

En lille ændring i rutinen, kan hurtigt vise sig at være den rigtige investering.

Nedkæmp de uønsket bakterier i staldmiljøet - og fjern det unødvendige smittepres fra grisene

Stalosan i staldmiljøet

Stalosan F spiller en afgørende rolle for det smittepres, grisene udsættes for.

Stalosan nedkæmper bakterier og vira i staldmiljøet, og reducer dermed risikoen for antallet af infektioner. Det er med til at forbedrer den generelle sundhedstilstand hos grisene, samt besætningens lønsomhed.

Blot 50 g pr. mskal der til - Ved søer og slagtesvin kan du nøjes at strø én gang i ugen - mens farestien bør strøs hver dag, 

Det lyder ikke af meget - men på den lange bane kan et godt betale sig.  Læs om Driftsleder Peter Greibe erfaring med Stalosan F og  OUA-grise her

 

Læs mere:

Stalosan til patte-/smågrise         Stalosan til Søer        Stalosan til slagtesvin

Pattegrise - Sundhed

Stalosan til patte-/smågrise 

Stalosan i smågrise hulerne

Nyfødte grise er meget modtagelige over for sygdomme. Derfor er Stalosan F en vigtig brik i opretholdelse af en god hygiejne i farestalden.

Pattegrise som udsættes for lavere smittepres, har også bedre muligheder for fremadrettet at præstere bedre:

  Lavere smittepres kan reducere dødeligheden hos udsatte pattegrise

  Færre syge grise betyder at udgifterne til medicin reduceres

  Grise som trives har oftest en højere fravænningsvægt

 

Problemer med navlebrok? Læs her om hvordan det kan undgås 

 

Stalosan I klimastalde

Stalosan F anvendes især i klimastalden hos fravænnede grise. Fravænning er en stressende periode og belaster grisenes immunforsvar. Stalosan F minimerer generelt smittepresset – både fra nærmiljøet og udefra, og hjælper grisene igennem denne periode, indtil dens eget immunforsvar er bygget op igen.

 Smittespredning reduceres

 Mindre smittespredning betyder at udgifter til medicinering reduceres

 

Stalosan til Søer

Stalosan i løbeafdelingen

Inseminering er af afgørende betydning for produktionsresultaterne. Derfor er er god hygiejne i løbeafdelingen af afgørende betydning for topresultater.

Problemer med omløber, lav drægtighedsprocent osv. kan nogle gange spores tilbage til dårlig hygiejne i løbeafdelingen

 

Stalosan i drægtighedsstalden

Drægtighedsstalden er et staldafsnit som bruges kontinuerlig, Her er Stalosan F fortræffelig til at reducere smittepresset

 

 

 

Stalosan til slagtesvin

I denne gruppe kan man anvende Stalosan F i de kritiske perioder – f.eks. ved flytning, sammenblanding af grise, og når der er ændringer i fodersammensætningen, eller i andre udfordrende periode, osv. – hvilket har til formål at mindske sygdomspresset udefra og den deraf følgende sygdomsrisiko.

 

 

 

Stalosan - sundhed

 

Kontakt kundecenter
Tilmeld nyhedsbreve og sms