Kontakt os
Marken / Gødning

Optimer din kvælstofgødning med ekstra svovl og mangan

På ejendomme med bl.a. husdyrgødning er det vigtigt, at afgrøderne også for tilført nok svovl og mangan. Det er nemt med den nye YaraBela PROMANGAN, som giver dig muligheden for at optimere din gødskning med de to vigtige næringsstoffer.

YaraBela PROMANGAN er en NS 24-7 m. Mn. Den er dermed en optimeret version af YaraBela SULFAN med ekstra svovl og 0,5% mangan. Det er vigtigt, at alle afgrøder får dækket svovlbehovet, da svovl er vigtig for at få optimal udnyttelse af kvælstof i planten. Kornafgrøders svovlbehov er ca. 10% af kvælstofmængden, og i raps er det ca. 20% af kvælstofmængden.   

Mangan i gødning kan være med til at dække afgrødens mangan-behov og kan ofte erstatte en sprøjtning med flydende mangan. Når mangan udsprøjtes i det tidlige forår, er det ofte på svækkede blade og planter i dårlig vækst. Manganen udnyttes derfor dårligt, hvorfor forebyggelse af mangel bør ske tidligere med mangan tilført med gødningen og som optages via rødderne.

Optagelse af mangan via rødderne og tilførsel af mangan med gødning er muligt, idet der omkring et gødningskorn er et surt miljø. I dette område vil mangan være tilgængeligt for planterødderne. Når mangan udsprøjtes på jorden, vil det hurtigt blive fastlåst i jorden. Det samme sker, når ilt-indholdet i jorden er højt, hvorved mangan udfældes som brunsten. Denne risiko elimineres på grund af det sure miljø omkring gødningskornet.

Mangan tilføres i takt med væksten

Fordelen ved at tilføre mangan via gødningen er, at mangan, som optages via rødderne, transporteres op og ud i hele planten. Så længe der er gødning at optage, vil der være forsyning til nye blade i takt med væksten.

Tilføres mangan via bladgødskning, transporteres det ikke rundt i planten, når det først er optaget i bladene, og nye og usprøjtede blade beskyttes dermed ikke.

Mangan i gødningen vil forebygge manganmangel fra tidlig vækststart, og er et godt supplement til udsprøjtning af mangan lidt senere i vækstsæsonen.

Anbefaling

YaraBela PROMANGAN anbefales både til korn, raps og græs og især til opstart i det tidlige forår, hvor det forventes af mangan i gødningen, har den største effekt.

YaraBela Promangan er ideel som supplement på ejendomme med husdyrgødning, hvor den kan være med til at sikre forsyningen af svovl og mangan.

Se mere i produktbladet