Kontakt os
Om DLG / Karriere / Graduateprogram

Bliv Graduate i DLG-koncernen

Vil du kickstarte din karriere i en stor international virksomhed, hvor der er højt til loftet og langt til begrænsningerne? Så er vi klar til at give dig ansvar og muligheder i en af Danmarks største koncerner.

Som graduate i DLG kickstarter du din karriere i en af Europas største landbrugsselskaber, der sikrer bæredygtige løsninger til verdens vigtigste erhverv, og som ønsker at gå forrest og sætte retningen for fremtidens landbrug.

Vi fokuserer på både træning i jobbet og interne DLG-kurser, som alle bidrager til din fortsatte personlige og faglige udvikling. Du vil også blive trænet i projektdeltagelse i tværgående projekter, hvor dine evner til at kombinere den praktiske hverdag og ny viden bliver bragt i spil.

 

Vi har i øjeblikket ingen ledige graduate-stillinger - men forventer opstart af næste hold graduates i september 2025

 

En individuel karriereplan

DLG's Graduateprogram er et 2-årigt målrettet uddannelses- og karriereforløb, der kan give dig et stærkt fundament for en fremtidig karriere inden for DLG-koncernen i et af funktionssporene:

 

HR Graduate - kollage 


Julie ved Aksen"Som Graduate i DLG har jeg en hverdag fyldt med læring, udfordringer og muligheder.

Gennem mine tre rotationsforløb, der spænder over forskellige forretningsområder, har jeg mulighed for at udvikle mig og lægge grundstenen for min karriere.

Jeg har fra begyndelsen fået ansvar for egne projekter og opgaver, som har skabt en stejl og sjov læringskurve.

Derudover har jeg fået tildelt en mentor og fået mulighed for videre uddannelse og træning, hvilket viser at DLG vægter både personlig og faglig udvikling højt

Jeg er omringet af fagligt dygtige og engagerede kollegaer, der gerne videregiver deres viden og erfaringer, og samtidig gør det utrolig sjovt at gå på arbejde hver eneste dag."

Julie, Graduate

 

Simon ved kontoret"Vores fælles ture rundt i landet giver et indblik i hvordan alle arbejder sammen i forretningen og hvad DLG som virksomhed består af.

Det bedste ved at være en del af DLG, er de flinke og hjælpsomme kolleger man omgås med.

Der er ingen arbejdsdage der er ens, og nogle gange kommer man ud af sin komfort zone, hvilket er med til at styrke ens egne evner og egenskaber." 

Simon, Elev

 

Hvad kan du forvente?

Vi sammensætter altid forløbet individuelt for vores Graduates - naturligvis indenfor rammen af det spor, som er valgt.

Graduateknap - træning
Du vil opleve et veltilrettelagt program, skræddersyet til dig. Du er tilknyttet en afdeling, med fokus på job rotation og personlig udvikling.

graduateknap - jobrotation
Via jobrotation og mulighed for udenlandsophold vil du få et indgående kendskab til DLG. Et solidt grundlag for en videre karriere i DLG.

graduateknap - aktiviteter
Med stort fokus på læring, udvikling og relationsdannelse, vil du opleve et skræddersyet forløb. Forskellige aktiviteter, herunder fællesture rundt i organisationen, kurser og uddannelse.

graduateknap - opfølgning
Vi har stort fokus på trivsel og personlig udvikling. Derfor vil der løbende være opfølgning og sparring med dig af din leder, mentor og HR. Din personlige udvikling vil foregå løbende i jobbet, både med konkret uddannelse og relevante værktøjer.

 

Vores forventninger til dig

For at ansøge vores Graduateprogram skal du – inden for de seneste 2 år - som minimum have færdiggjort en bachelorgrad, kandidatgrad eller tilsvarende uddannelse, der er afsluttet, inden du begynder på programmet.

På det personlige plan skal du kunne bevare fokus og kunne arbejde under pres. Du skal være tålmodig og vedholdende i dit arbejde mod at levere både kvalitet og værdi. Du vil nå dine mål og skabe succes gennem en ydmyg holdning til læring og dit faglige udviklingsstadie. Dit engelske skal være på et højt niveau, og derudover må du gerne kunne begå dig på et tredje sprog. 

 

Kontakt

Har du spørgsmål til vores Graduateprogram er du meget velkommen til at kontakte HR Senior chef, Henriette Frydensbjerg, +45 2020 7049

 

Forskellige spor som Graduate

Commodity Trading
Som en del af DLG's Korngruppe skal du medvirke til, at flowet af korn fra leverandør til slutkunde sker så effektivt som muligt. Dit job vil både være at optimere handelsprocessen, men også at sidde med ved forhandlingsbordet med vores interessenter. Du har formentlig noget landbrugsfaglig viden og er uddannet som fx agronom, jordbrugsøkonom eller agrarøkonom.

Hvid pil til tilbage

Operational Excellence
Som en del af Supply Chain skal du medvirke til at identificere og implementere optimeringstiltag, der understøtter et produktivt set-up og flow på vores 12 foder- og vitaminfabrikker. Flowet omfatter råvareindlevering, fremstilling, drift og slutlevering ved kunde. Du bliver udfordret af balancen mellem analysearbejdet og brugen af implementeringsværktøjerne i Lean-værktøjskassen 5S, VSM og Kaizen. Du skal bidrage til løbende forbedringer og målopfølgning.

Hvid pil til tilbage

Supply Chain Development
Du bliver en del af et stærkt fagligt team, der som overordnet målsætning skal sikre, at DLG har en effektiv supply chain med optimeret planlægning, produktion, lager & logistik. Vi har det overordnede ansvar for at drive udviklingen af DLG's supply chain og gøre den i stand til at imødekomme fremtidens udfordringer. Vores mantra er et End2End fokus, hvad enten det er i vores projektportefølje, som specialister, som sparringspartner for DLG's øvrige funktioner – eller i de arbejdsgrupper vi indgår i. Her vil du blive en del af igangværende projekter og udviklingsaktiviteter – samt få muligheden for at drive dine egne.

Hvid pil til tilbage

Business Finance
Du bliver en del af Business Finance, hvis formål det er at styrke den forretningsmæssige anvendelse af interne data og automatiserede rapporteringsløsninger på tværs af selskabets områder. Du vil arbejde med it-værktøjer og sparring med forretningen om innovative løsninger, der kan styrke beslutningsgrundlaget i alle dele af virksomheden. Du kommer til at arbejde med budgetproces, forecasts samt risikostyring. Du skal medvirke til at bygge bro mellem IT og forretningen. Du får en bred kontaktflade i hele organisationen og stor indsigt i forretningsprocesserne.

Hvid pil til tilbage

International Market & Sales
Du bliver en del af et forretningsområde, der producerer og sælger vitaminer og mineraler til husdyr i Europa. Området har en betydelig knowhow og vækster organisk i et spændende internationalt marked. Du udfordres af balancen mellem det kommercielle fokus og respekten for faget og kunden. Du motiveres af at udarbejde markeds- og konkurrentanalyser samt udvikle og optimere vores produktportefølje. Du vil deltagelse i strategiske projekter og samarbejde med kolleger i både ind- og udland.

Hvid pil til tilbage

Market & Product Development
Kan du balancere det kommercielle mindset med planteavlsprodukters cyklus fra jord til bord og har du lyst til at være med i et professionelt og fagligt team, der arbejder for at levere de rigtige løsninger og services til de danske landmænd.
DLG Planteavl arbejder med hele værdikæden fra planteforædling til strategisk kampagne og prisfastlæggelse. Du kommer til at bygge bro mellem det faglige og det kommercielle og sikre, at vores salgskonsulenter har de rette informationer og argumenter, så de kan tilbyde de rigtige sorter til vores kunder. Du vil få dine egne projekter med fokus på at sammensætte løsninger, som er bæredygtige både fagligt og kommercielt.

Hvid pil til tilbage

Læs mere om, hvad du får ud af et Graduateforløb hos os

DLG LinkedIn banner
Se vores ledige stillinger