Kontakt os
Bæredygtighed / Partnere og projekter / BioCirc

DLG og BioCirc åbner for aftaler om biomasse og muliggør investeringer i energiselskabets samlede pulje af aktiviteter

Et stærkt partnerskab mellem DLG og BioCirc gør det nu muligt for landmænd at indgå aftaler om levering af biomasse til produktion af vedvarende energi, og samtidig bliver det muligt at investere i BioCircs samlede pulje af nuværende energiaktiviteter og fremtidige energiprojekter. Dermed kommer landbruget endnu tættere på den værdiskabelse, som erhvervet bidrager med i den grønne omstilling.

I et strategisk samarbejde vil DLG og BioCirc sikre, at værdien, som landbruget leverer ind til den vedvarende energiproduktion, bliver i erhvervet. Derfor præsenterer parterne nu en model, hvor landmænd kan lave aftaler om levering af husdyrgødning, få et afgasset produkt tilbage med et lavere klimaaftryk og samtidig få muligheden for at investere i BioCircs nuværende energiproduktion og fremtidige energiprojekter, der vil sikre en grøn lokal produktion af el, gas, brændstof og varme.

Adm. direktør i BioCirc Group, Bertel Maigaard, siger:

“Sammen med DLG har vi lavet et grundigt arbejde, hvor vi i fællesskab har haft ønsket om, at landbruget får del i den værdi, som erhvervet også er med til at skabe. Derfor er jeg tilfreds med, at vi har fundet en model, hvor landmændene foruden at lave aftaler på biomasse også får muligheden for at investere i BioCircs pallette af energiprojekter, der strækker sig langt udover det lokale biogasanlæg, som man leverer til.”

Der vil være to typer af aftaler om levering af biomasse, som kunder og ejere af DLG kan indgå med BioCirc*. Det er indgåelse af disse aftaler, der giver landmændene mulighed for at investere i BioCircs nuværende energiaktiviteter og fremtidige landbaserede cirkulære energiklynger, hvor der bl.a. indtænkes biogasproduktion, sol- og vindenergi samt teknologier som elektrolyse, metanolproduktion og bioraffinering af græs.

Et konkret tiltag med konkrete reduktioner

Det er knap et år siden, DLG foretog sin hidtil største investering i den grønne omstilling og blev en del af ejerkredsen hos BioCirc. Netop de store ambitioner og synergierne mellem de to selskaber er også noget, andelsselskabet ser frem til at udfolde for sine ejere og kunder, der har efterspurgt et samarbejde omkring levering af biomasse.

”I dag er landmænd både fødevare- og energiproducenter. Derfor er det også naturligt og vigtigt for os, at vi bringer vores 26.000 ejere tættere på værdikæden og på de synergier, der er mellem DLG og BioCirc. Det her er startskuddet til at en større del af landbrugets biomasse kan indgå i produktionen af CO2-neutral energi og bidrage positivt til et lavere klimaaftryk på den husdyrgødning, som landbruget kører ud på markerne,” siger Jesper Pagh og tilføjer.

”Landbruget er allerede i dag en forudsætning for, at vi som samfund kommer i mål med den grønne omstilling, og det her er endnu et konkret tiltag, hvor erhvervet leverer konkrete reduktioner.”

Jesper Pagh oplyser samtidig at DLG’s salgsorganisation er godt klædt på, til at tage snakken med kunder og ejere om biomasserne. Han opfordrer også til, at landmændene selv rækker ud til deres kontaktperson i DLG, hvis spørgsmål trænger sig på.

Potentiale for at afgasse mere husdyrgødning

I dag er det cirka 25 procent af dansk landbrugs husdyrgødning, svarende til 10 mio. tons. der bliver leveret til et biogasanlæg. Dermed er der fortsat et kæmpe potentiale for, at endnu mere husdyrgødning, kan benyttes til energiproduktion og stadig bidrage med gødningsværdi i planteproduktionen.

*I første omgang kan landmænd indgå en options- eller leverandøraftale med BioCirc Group, hvor man kan få afhentet sin husdyrgødning og samtidig få et afgasset deklareret gødningsprodukt tilbage, der har et lavere klimaaftryk. Optionsaftalen er i første omgang ikke er en egentlig leverandøraftale. Det er i begyndelsen primært optionsaftaler, som der vil blive tegnet. Det skyldes, at BioCirc er i gang med at indhente miljøgodkendelser og godkendelser til udvidelse af eksisterende anlæg, før optionsaftalen kan blive til en leverandøraftale.

I visse geografiske områder vil det dog inden for kort tid være muligt for landmanden at få aftaget sin husdyrgødning.

 

Læs mere om DLG's investering i BioCirc her.