Kontakt os
Bæredygtighed / Partnere og projekter / Insektprotein

Insektprotein

I 2024 åbner Enorm Biofactory, som DLG er medejer af, Danmarks første kommercielle insektproduktion, der samtidig bliver Nordens største.

Hele Enorm Biofactorys eksistensberettigelse består i at omdanne og upcycle biomasse af lav værdi til et lokalproduceret produkt af høj værdi, som kan bruges i husdyrproduktionen. 

Produktionen af insektmel hos Enorm Biofactory er en lidt anden form for landbrug, om end der er mange paralleller. Soldaterfluer eller ’Black Soldier Flies’ lever i bure, parrer sig og lægger æg. Æggene udklækkes i inkubationsstalde, og larverne vokser op til 5 mg. Herefter doseres laverne i kasser sammen med foder bestående af fermenteret restbiomasse fra fødevareindustrien, som dermed upcycles. Kasserne placeres i vækststalde, indtil larverne har omsat foderet og kan sorteres fra restproduktet, der kaldes fras. Larverne pasteuriseres og forarbejdes efterfølgende til fedt, protein og fibre, som skal indgå i produktionen af foder til husdyr.

DLG vil aftage proteinerne fra Enorms nye fabrik, der forventes at kunne levere 11.000 tons insektprotein om året. Proteinerne kan anvendes i foder til fisk, grise, fjerkræ samt kæledyr og kan erstatte importerede proteinkilder. 

Læs mere her: https://enormbiofactory.com/

Læs mere om insektprotein her.