Kontakt os
Bæredygtighed / Partnere og projekter / Produkt X

Produkt X

Et af de områder hvor landbruget kan tage store spring i den grønne omstilling er ved at sænke metanudledningen fra kvæg. Forskning på området kommer tættere og tættere på reelle løsninger, som vil have en positiv effekt på landbrugets samlede klimaaftryk. Ét af de projekter som DLG og andre aktører arbejder intenst med, er det metanreducerende foderadditiv, Produkt X.

Hvad er Produkt X?

Der har været og er stadig stor mystik om det såkaldte, Produkt X, som kun meget få mennesker reelt ved, hvad er. Ikke desto mindre er Produkt X’s påvirkning på kvægs metanudledning efterhånden ganske veldokumenteret. Flere tests som er udført hos Aarhus Universitet i Foulum, viser at Produkt X kan nedsætte metanudledningen med op mod 30 procent. 

”Interessen for, hvad Produkt X er, har lige siden begyndelsen været kæmpestor, og det forstår jeg godt. Projektet er et tydeligt bevis på, at vi via partnerskaber kan finde konkrete klimaeffektive løsninger, der sænker både koens og landmandens klimaaftryk. Det er dansk forskning med globale perspektiver,” siger Christine Brøkner, der er seniorchef for husdyrekspertise i DLG og ansvarlig for udviklingen af Produkt X. 

Hvad er perspektiverne i Produkt X? 

Produkt X kan anvendes til kvæg og andre drøvtyggere som tildeles foder dagligt. Derfor er det ikke kun danske kvægproducenter som kan have gavn produktet, men derimod også en stor gruppe af landmænd globalt kan få mulighed for at sænke deres klimapåvirkning fra metanudledningen. 
Det fremtidige arbejde med Produkt X finder sted i projekterne ’No Methane’ og ’POWER-TO-(COMPOUND)-Xnew’, som byder på afprøvninger i større fodringsforsøg. Projekterne er støttet af henholdsvis Innovationsfonden og GUDP, og arbejdet skal være med til at udvikle og sikre at dokumentationen er på plads før det europæiske fødevaresikkerhedsagentur kan igangsætte en vurderingsproces af produktet. 

Vurderingen er en tidskrævende og kompliceret proces, som er nødvendig for at opnå EU’s godkendelse og sikkerhed for det færdige produkt.