Kontakt os
Bæredygtighed / Vores vej / Zero

En mere bæredygtig fremtid for kommende generationer

Som et af Europas førende landbrugs- og energiselskaber ønsker vi i DLG-koncernen at bidrage til at skabe en bedre og mere bæredygtig fremtid for kommende generationer. Det kræver handling.

Med vores bæredygtighedsplan, ZERO, sætter vi mål og ambitioner på den lange bane, men vi sigter også mod fortsat at skabe reelle løsninger, som vores kunder kan få glæde af på den korte bane.

Det sidstnævnte er særligt vigtigt for os. I DLG vil vi være en del af løsningen og skabe værdi for vores ejere og kunder. Derfor er vores fokus fortsat være på at udvikle værktøjer, produkter og koncepter, der gør det muligt for vores kunder at træffe et valg, når de handler med os. Samtidig har vi konkrete mål, der skal reducuere aftrykket koncernens egne aktiviteter. Det indebærer at reducere den påvirkning vores produktion og logistik har på miljøet og klimaet, og ambitionen er, at koncernens aktiviteter i 2050 er klimaneutrale.

Det vil vi gøre samtidig med, at vi bevarer konkurrencekraften i vores selskab. Vi mener, at bæredygtig udvikling og en bæredygtig forretning kan gå hånd i hånd, og vi ser bæredygtighed som en kommerciel mulighed, hvor vi samtidig er med til at sætte et varigt, positivt aftryk på den verden, vi overlader til de næste generationer. Det, mener vi, er sund fornuft.

Vi har ikke alle svarene endnu, og der er stadig lang vej, før vi er i mål, men vi vil fortsat tage skridt i den rigtige retning hver dag.

Læs mere om vores mål

Mål 2025

Mål 2025 SoyaSom importør af soja til brug i foder er vi meget bevidste om det ansvar, der følger med. Derfor forpligter vi os til, at al soja vi importerer i koncernen senest i 2025 er ansvarligt og verificeret afskovningsfrit produceret.

Læs om vores arbejde med soja.


Mål 2025

Bæredygtighedsmål 2025 co2Vi ønsker at nedbringe klimaaftrykket fra vores produktion og logistik i både et kort og langt perspektiv. Derfor ønsker vi i 2025 at have reduceret CO2- udledningen fra vores scope 1 og 2* med 30% sammenlignet med 2019. For at nå det mål vil vi blandt andet se på, hvordan vi kan øge anvendelsen af vedvarende energikilder.*** Omfatter scope 1 og 2, der er direkte udledninger fra koncernens egen produktion og logistik samt indirekte udledninger forårsaget af indkøbt energi.
**Vi arbejder på at få vores klimamål valideret af Science Based Target Initiative, som verificerer, at målene er i overensstemmelse med Parisaftalen.

Mål 2030

Bæredygtighedsmål 2030Det er vores mål, at vi i 2030 har reduceret udledningen fra koncernens scope 1 og 2* påvirkning med 50% sammenlignet med 2019, hvilket er i overensstemmelse med FN’s klimapanel IPCC’s anbefaling om at begrænse den globale opvarmning til 1,5° C i forhold til præindustrielle niveauer.**

 

* Omfatter scope 1 og 2, der er direkte udledninger fra koncernens egen produktion og logistik samt indirekte udledninger forårsaget af indkøbt energi.
**Vi arbejder på at få vores klimamål valideret af Science Based Target Initiative, som verificerer, at målene er i overensstemmelse med Parisaftalen.

Mål 2050

Mål 2050Vi arbejder hen mod at operere klimaneutralt i 2050. Det er et ambitiøst mål, men ligesom med vores andre klimamål skal det bidrage til, at den globale opvarmning begrænses til maks. 1,5° C i forhold til præindustrielle niveauer.****Vi arbejder på at få vores klimamål valideret af Science Based Target Initiative, som verificerer, at målene er i overensstemmelse med Parisaftalen.

Vores arbejde med bæredygtighed

Verdens befolkning vokser, og i fremtiden bliver der flere munde at mætte. FN vurderer, at verdens befolkning i 2050 vil have rundet 9,5 milliarder mennesker, og det betyder, at der skal produceres flere fødevarer. Det skal gøres på en bæredygtig måde med omtanke for klimaet, miljøet, mennesker og naturens ressourcer. Som et af de første led i fødevareproduktionen har DLG et ansvar for at være med til at sikre, at det sker.

Bæredygtighedsplan

Med vores koncerndækkende bæredygtighedsplan har vi nu sat de overordnede rammer for vores arbejde med bæredygtighed, som fremadrettet vil være en integreret del af vores strategiske arbejde og vores forretning. Planen er baseret på et grundigt forarbejde, hvor der er indsamlet og verificeret data fra hele koncernen, som danner grundlaget for vores mål.

Vi har givet planen navnet ZERO, fordi det opsummerer tankegangen bag en lang række af de mål, vi vil arbejde for at nå. Vi går efter at minimere det aftryk, vi sætter på klimaet og miljøet, så vi i 2050 opererer klimaneutralt. Vi vil være med til at bekæmpe skovrydning i Sydamerika ved kun at indkøbe verificeret afskovningsfri soja. Vi vil skabe en arbejdsplads, der er fri for ulykker, og hvor diskrimination ikke eksisterer.

Og så vil vi ikke mindst være med til at skabe en bedre og mere bæredygtig fremtid for kommende generationer - særligt i landbruget - som i fremtiden skal producere mere med mindre. Derfor vil vi udvikle og tilbyde konkrete løsninger, der kan være med til at skabe varige, positive forandringer. På den måde bidrager vi til, at vores kunder og ejere i landbruget kan indfri deres egne bæredygtighedsmål både nu og i fremtiden.

 
Zero Pie-chartHvordan?
Vores klimamål følger målsætningerne i Parisaftalen samt FN’s klimapanel IPCC’s anbefaling om at begrænse den globale opvarmning til 1,5° C i forhold til præindustrielle niveauer.

Vi vil arbejde med bæredygtighed i et bredt perspektiv, og vi vil samarbejde bredt på tværs af værdikæden med både ejere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Det, mener vi, er afgørende for, at vi når i mål med planen, som dækker hele værdikæden fra leverandør til kunde.

For at sikre, at vi leverer på de mål, vi har sat, vil vi løbende lave intern målopfølgning, og vi vil rapportere på fremskridtene i vores CSR-rapport, der udkommer hvert år i januar.

 

Vores arbejde med FN’s verdensmål

I DLG-koncernen bakker vi op om FN’s verdensmål, og vi ønsker at bidrage aktivt til dem. Vi har derfor udvalgt seks verdensmål, som vi mener, vi som landbrugs- og energiselskab bidrager til.
På tværs af koncernen arbejder vi for at levere på disse verdensmål, og år for år bliver de yderligere integreret i vores forretning. Derfor har vi i vores arbejde med bæredygtighed fokus på, hvordan vi yderligere kan bidrage til verdensmålene frem mod 2030.

De seks verdensmål, vi har valgt at fokusere på, er:

Verdensmål 2 - Stop sult         Verdensmål 5 Ligestilling mellem kønnene         Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst         Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion         Verdensmål 13 - Klimaindsats         Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

 

Læs hvordan vi arbejder med bl.a. FN's verdensmål i DLG-koncernens bæredygtighedsrapport for 2022.

Læs mere om vores arbejde med bæredygtighed

Klima og miljø

Vi ønsker at mindske det aftryk, vi sætter på verden omkring os, og en effektiv udnyttelse af ressourcer er nøglen til at nå det mål. Vi arbejder derfor målrettet på at nedbringe udledningen fra vores egen produktion og logistik ved blandt andet at øge brugen af vedvarende energikilder, samtidig med at vi mindsker spild og reducerer miljøbelastningen.

Det er vores ambition, at vi i 2030 har reduceret udledningen fra vores egen produktion og logistik med 50%, hvilket er i overensstemmelse med FN’s klimapanel IPCC’s anbefaling om at begrænse den globale opvarmning til 1,5° C i forhold til præindustrielle niveauer. Samtidig arbejder vi mod klimaneutralitet i 2050.

Vi arbejder på at få vores klimamål valideret af Science Based Target Initiative, som verificerer, at målene er i overstemmelse med Parisaftalen.

Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion Verdensmål 13 - Klimaindsats

Mennesker og ansvarlighed

En mangfoldig og inkluderende arbejdsplads er afgørende for, at vi kan tiltrække de dygtigste medarbejdere. Derfor ønsker vi at øge diversiteten i organisationen i et bredt perspektiv og skabe lige muligheder for alle, fordi vi mener, at det giver os de bedste forudsætninger for at skabe gode resultater i forretningen.

Ansvarlighed er vigtigt i alle dele af vores forretning, særligt når det handler om, hvordan vi driver virksomhed. God selskabsledelse er en prioritet for os, og vi arbejder løbende på at optimere forretningsgange i virksomheden.

Verdensmål 5 Ligestilling mellem kønnene Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Fremtidens landbrug

Vores rødder er dybt forankret i landbruget, og derfor er det afgørende for os, at vi med planen understøtter de landmænd, der er vores kunder og ejere, på deres rejse mod at gøre deres produktion endnu mere bæredygtig. Vi vil skabe bæredygtige løsninger, som kunder i alle dele af vores forretning kan få gavn af på både kort og langt sigt, og vi vil gøre det muligt for dem at træffe det mest bæredygtige valg, når de handler med os.
Vi ser planteforædling som et vigtigt redskab, når vi skal udvikle fremtidens bæredygtige landbrug. Derfor arbejder vi på at udvikle fremtidens afgrøder, som gør det muligt for landbruget at producere mere med mindre, og som kan modstå de forandringer i vejr og klima, vi forventer at se i de kommende år.
Vi vil søge strategiske partnerskaber med andre aktører i branchen for at sikre vores ejere og kunder den højest mulige værdiskabelse.

Verdensmål 2 - Stop sult Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Ansvarligt indkøb

Det kræver handling i alle dele af værdikæden, hvis vi skal indfri vores ambition om at skabe en bæredygtig fremtid for kommende generationer. De høje standarder vi sætter for os selv, sætter vi derfor også for vores leverandører.
Vi ønsker at samarbejde med leverandører, der sætter ansvarlighed højt og bidrager til, at vi kan indfri vores ambitioner om en stærk, pålidelig og bæredygtig leverandørkæde.
Gennem vores indkøbsarbejde ønsker vi at sætte særligt fokus på ansvarligt indkøb, så vi sikrer, at de varer, vi køber, er produceret på en ansvarlig måde, hvor naturressourcer bevares, menneskerettigheder beskyttes og gældende lovgivning overholdes.

Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Nyheder
Udtjente DLG-lastbiler i nye klæder
25. april 2024
Udtjente DLG-lastbiler i nye klæder
Læs Mere
DLG og BioCirc åbner for aftaler om biomasse og muliggør investeringer i energiselskabets samlede pulje af aktiviteter
16. april 2024
DLG og BioCirc åbner for aftaler om biomasse og muliggør investeringer i energiselskabets samlede pulje af aktiviteter
Læs Mere
Et EU-gennembrud for planteforædlingen
19. december 2023
Et EU-gennembrud for planteforædlingen
Læs Mere
Nu åbner Nordeuropas største insektfabrik
6. december 2023
Nu åbner Nordeuropas største insektfabrik
Læs Mere
DLG sender alle medarbejdere på førstehjælpskursus
12. november 2023
DLG sender alle medarbejdere på førstehjælpskursus
Læs Mere
Ny finansieringsaftale skal drive vækst og grøn omstilling i DLG
30. oktober 2023
Ny finansieringsaftale skal drive vækst og grøn omstilling i DLG
Læs Mere
Nyt projekt vil revolutionere bæredygtig proteinproduktion til fødevarer og fiskeproduktion
25. oktober 2023
Nyt projekt vil revolutionere bæredygtig proteinproduktion til fødevarer og fiskeproduktion
Læs Mere
DLG gennemfører markant investering i den grønne omstilling og bliver medejer af BioCirc Group
30. maj 2023
DLG gennemfører markant investering i den grønne omstilling og bliver medejer af BioCirc Group
Læs Mere
Projekt Insula - En massiv investering i den grønne omstilling
30. maj 2023
Projekt Insula - En massiv investering i den grønne omstilling
Læs Mere
Tilsætningsstof reducerer proteinbehov: Hvorfor skulle vi ikke fortsætte?
29. maj 2023
Tilsætningsstof reducerer proteinbehov: Hvorfor skulle vi ikke fortsætte?
Læs Mere