Kontakt os
Om DLG / Investor / CSR

Socialt ansvar og bæredygtighed – CSR

Som Europas største grovvareselskab spiller DLG en vigtig rolle som både indkøber og leverandør af råvarer, afgrøder, foder og øvrige input i første led i produktionen af fødevarer. Sammen med vores fødevarevirksomheder og energiforretning betyder det, at vi indtager en central placering indenfor både den danske og europæiske landbrugs- og fødevareklynge. Det stiller krav til, at DLG har fokus på alle led i værdikæden samt vores sociale ansvar og bæredygtighed (CSR).
I 2012 vedtog vi FNs Global Compact, som er et internationalt initiativ med ti principper med fokus på virksomhedernes ansvar. Som led i Global Compact arbejder DLG målrettet med at indarbejde Global Compact-principperne for henholdsvis menneskerettigheder, arbejdstagerettigheder, miljø og antikorruption i koncernens daglige drift. Samtidig forpligter DLG sig til at kommunikere aktivt om koncernens CSR-aktiviteter og resultater i en årlig fremskridtsrapport - en såkaldt Communication on Progress (COP).

I DLG arbejder vi strategisk med social ansvarlighed og bæredygtighed. Det betyder, at vi har prioriteret vores indsats indenfor tre områder, der er kritiske for forretningen, og hvor effekten af indsatsen er størst:
  • Ansvarlig leverandørstyring     
  • Ressourceeffektivitet
  • Diversitet
Der er oprettet arbejdsgrupper med ledende medarbejdere, der har som ansvar at udforme og implementere initiativer inden for hver af de tre fokusområder. 
DLG's CSR-politik tager udgangspunkt i Global Compact, DLG’s kerneværdier og vores grundlæggende tilgang til social ansvarlighed, nemlig at indsatsen skal være strategisk, væsentlig og praktisk. Læs mere om vores CSR-politik.

Vores COP fungerer som vores redegørelse for samfundsansvar og kravene til FN’s Global Compact.

Læs vores CSR Communication on Progress 2017


Se strategifilmen: Tilbage til kernen i DLG