Kontakt os
Om DLG / Hvem er vi / Bliv medejer
27. april 2017

Nye forsikringsvilkår pr. 1. juli 2017 – kollektiv ulykke

Der kommer nye forsikringsvilkår pr. 1. juli 2017 hvad angår kollektiv ulykke. Find ud af, hvordan det påvirker dig, når du som medlem skal forny din forsikring 1. juli.

Hvis du som medlem i DLG har tegnet en individuel supplerende dødsulykkeforsikring og/eller en individuel supplerende invaliditetsulykkesforsikring i henhold til DLG’s kollektive ulykkesforsikring hos Tryg, skal forsikringen eller forsikringerne fornys pr. 1. juli 2017. 

Vi skal i den forbindelse varsle, at der pr. 1. juli 2017 træder nye forsikringsvilkår i kraft.

Vilkårene blev senest ændret pr. 1. januar 2009. Der er overordnet set tale om en sproglig og dækningsmæssig modernisering samt en skriftlig præcisering af allerede gældende forsikringsvilkår, men derudover er der også tale om en tilpasning af vilkårene som følge af de mellemkommende vedtægtsændringer ift. medlemskategorier. Læs om vores forsikringer og de nye forsikringsvilkår.
 
Ægtefæller eller samlever i fast forhold til interessenter er ikke forsikret ift. ”Basis dødsulykkesforsikring”, men de vil være medforsikret på de individuelle supplerende forsikringer.

Den maksimale erstatningsudbetaling under den gratis dødsulykkesforsikring er kr. 200.000, uanset flere medlemskaber.

Det er kun myndige personer med folkeregisteradresse i DK, som kan være sikret.

Der kan kun tegnes én af de to individuelle supplerende dødsulykkesforsikringer, og der kan kun tegnes én af de to individuelle supplerende invaliditetsforsikringer. Du bør for en god ordens skyld undersøge og sikre, at du ikke betaler for to individuelle supplerende dødsulykkesforsikringer henholdsvis at du ikke betaler for to individuelle supplerende invaliditetsforsikringer. I så fald skal du have opsagt den ene af disse. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din lokale DLG-afdeling for afklaring og eventuel opsigelse heraf.

Hvis du har tegnet en individuel supplerende forsikring igennem dit ejerskab i et A2-A4-medlem skal du sikre dig, at forsikringen er noteret med dit personlige navn. Hvis du er i tvivl herom, vil vi bede dig om at kontakte din lokale DLG-afdeling for at få dette afklaret.

Der udstedes ikke enkeltpolicer, men forsikringscertifikater udstedes ved skade. Du har dog mulighed for selv at finde og printe forsikringsvilkårene på DLG’s hjemmeside via det ovennævnte link.

Opsigelsesregler ift. manglende betaling er blevet ændret. Ved manglende rettidig betaling af en forsikringspræmie, vil DLG fremadrettet sende dig et rykkerbrev, og såfremt forsikringspræmien ikke herefter er betalt 21 dage efter første påkrav om betaling af forsikringspræmien, så vil dækningen ophøre.

Eventuel opsigelse

Hvis du ønsker at opsige en individuel supplerende ulykkesforsikring, skal du kontakte din lokale DLG-afdeling. Forsikringen fortsætter automatisk på de nye vilkår, hvis du betaler præmien for den nye forsikringsperiode. Hvis du ikke vil fortsætte forsikringen på de nye vilkår, vil vi af administrative årsager bede dig opsige forsikringen senest den 31. maj 2017.

Hvis du har spørgsmål omkring forståelsen af de nye forsikringsvilkår, er du velkommen til at kontakte DLG’s forsikringsafdeling. Du kan her kontakte forsikringsmedarbejder Hanne Lausten (Tlf. +45 3368 3102 | hnl@dlg.dk) eller Risk Manager Jean Hareskov Østergaard (Tlf. +45 3368 3107 | jhg@dlg.dk).