Kontakt os
Billige og brugervenlige energiløsninger til alle dele af virksomheden.
Energy & Retail / Energy / Olie / Olie på kontrakt

Olie på kontrakt – din vej til en tryg fremtid!

Få et bedre overblik over dit driftsbudget med dieselolie og fyringsolie på kontrakt

Er du træt af svingende oliepriser og et usikkert driftsbudget? Vil du gerne kende dine udgifter til olie 3, 6 eller 12 måneder frem? Så har DLG Energi den unikke løsning til dig, som hedder olie på kontrakt.

Med olie på kontrakt fastlåser du prisen på den dieselolie og/eller fyringsolie, du skal bruge de kommende måneder. Du vælger selv, hvornår du vil låse prisen fast og hvor længe.

Når du vurderer, at prisen er attraktiv, kontakter du din lokale energimedarbejder, som udarbejder en kontrakt til dig, hvor prisen er låst fast i 3, 6 eller 12 måneder. I kontraktperioden bestiller du fortsat olien hos vores Kundecenter, ligesom du plejer - nemmere bliver det ikke.

Du kan tegne kontrakt for følgende dieselolie og fyringsolie produkter:

• Shell Diesel B0
• Shell Diesel B7
• Shell Diesel Farvet
• Shell FuelSave Diesel B0
• Shell FuelSave Diesel B7
• Shell FuelSave Farvet
• Shell Thermo Fyringsolie Extra
• Shell Thermo Premium Extra

Minimumskvantum for en kontrakt er blot 10 m3 pr. produkt, og maksimum er kun betinget af dit forventede forbrug i kontraktperioden.

Velkendt kontraktform 

Måske handler du allerede grovvarer med DLG på kontrakt. I så fald er du allerede bekendt med kontraktformen, da vi benytter samme kontraktform for olie.

Vejledning om køb af olie på kontrakt

DCC’s handelsbetingelser er gældende for køb af dieselolie og fyringsolie på kontrakt. Derudover bør du være opmærksom på:

Priser

Alle priser er i danske kroner, ekskl. moms og afgifter, herunder energiafgifter, NOX-afgifter og CO2-afgifter. Alle priser er noteret pr. 1.000 liter.

Rådgivning

En aftale om handel med olie på kontrakt kan indebære risiko for tab. Derfor anbefaler vi, at du søger rådgivning om evt. indgåelse af kontrakt hos dine sædvanlige rådgivere. DLG Energi yder ikke rådgivning om risikoafdækning til vores kunder.

Engagementets omfang

Kontraktmængden må ikke overstige dit eget forventede forbrug i kontraktens løbetid. Desuden må du ikke overdrage rettigheder og forpligtelser ved kontraktaftalen til tredjemand. Minimumskvantum pr. kontrakt er 10 m3.

Forbehold

DLG forbeholder sig ret til at suspendere salget af olie på kontrakt som følge af uro på de internationale oliemarkeder. DLG kan til enhver tid ændre betingelser for køb af olie på kontrakt med virkning for fremtidige aftaler. 

Kontakt din energimedarbejder

Din lokale energimedarbejder står klar til at svare på spørgsmål om olie på kontrakt. Læs mere om olie på kontrakt.