Kontakt os
Foder / Fjerkræ / Lidt bedre hver dag

Lidt bedre hver dag

Dansk landbrug er blandt verdens bedste, men vi har alle potentiale til at blive endnu bedre. Derfor har vi gjort det enkelt for dig at vælge produkter til, som gør det muligt for dig at få endnu mere ud af din indsats.

PeckStones

PeckstonePeckStones er et beskæftigelsesmateriale, der giver dyrene mulighed for at udleve deres naturlige adfærd, herunder haknning, næbslibning og jagtadfærd. PeckStones bidrager dermed til at forebygge fjerplukning og kannibalisme samtidig med, at det medvirker til at reducere stress og fremme aktivitet og mobilitet. 

PeckStones er udformet som en sten. Når dyrene pikker på stenene, giver det et naturligt slid på næbbene, som hjælper til at mindske skader, hvis dyrene hakker i hinanden.  
Indholdet af calcium, magnesium, natrium og mikromineraler i stenene understøtter et sundt stofskifte og samtidig bliver knogler, fjerdragt og fjersætning styrket. 

Derfor er Peckstones et lidt bedre valg.

Se mere

Liver PS

Høns_384Liver PS er et flydende tilskudsfoder til vand med naturlige planteekstrakter.

Produktet støtter leverfunktionen og giver ekstra energi i situationer med varmestress. 

Således bidrager produktet til at forebygge fedtlever og negative påvirkninger af varmestress. 

Produktet kan dermed bidrage til dyrenes sundhed og velfærd. 

Derfor er Liver PS et lidt bedre valg. 

Orpheus blanding

Høns_127Orpheusblandingen til fjerkræ har et lavt fosforniveau. Da gødning med et højt indhold af fosfor er et alvorligt miljøproblem, er denne blanding udviklet med henblik på at reducere fosfor i fjerkrægødningen gennem en markant reduktion i foderindholdet. Samtidig indeholder blandingen en ny strategi for tildeling af calcium, der sænker hønernes behov for fosfor og hermed reducerer udskillelsen. Blandingen medfører dermed lavere udskillelse af fosfor i gødningen og på markerne.

Calcium er vigtigt for at danne skallen omkring ægget, og den proces foregår om natten. Når calcium tildeles umiddelbart inden, det skal bruges, mobiliserer hønerne mindre calcium fra knoglerne om natten. Hentes der calcium fra knoglerne, hentes der nemlig også fosfor i samme ombæring, da knogler er opbygget af en forbindelse mellem calcium og fosfor. Men fosforen fra knoglerne kan hønerne ikke bruge til noget, så den udskilles i gødningen. Korrekt tildeling af calcium vil gøre calcium tilgængeligt netop, når det er nødvendigt for hønerne, og derved reducere udskillelsen af fosfor, men også mobiliseringen fra knoglerne.

Derfor er Orpheusblandingen et lidt bedre valg.

Se mere 

Lucerneballer 

Lucerneballer bruges som beskæftigelsesmateriale til fjerkræ. Fødesøgningsadfærden er medfødt blandt fjerkræ og er den primære beskæftigelse i dagtimerne. Uden beskæftigelsesmateriale rettes fødesøgningsadfærden mod artsfæller, som kan lede videre til hak/fjerpilning og kannibalisme. 
 
Tildeling af lucerneballer retter hønernes fødesøgningsadfærd mod disse og reducerer derfor risikoen for hakning, pilning og anden uønsket adfærd. 
Lucerneballer bidrager dermed til en øget dyrevelfærd, da dyrene får mulighed for at udleve artsspecifik adfærd, herunder fødesøgningsadfærd.

Derfor er lucerneballer et lidt bedre valg. 
 

Græsprotein

Græsprotein fra økologisk kløvergræs og lucerne er en rigtig god proteinkilde. Da græsprotein har potentiale til at erstatte dele af den importerede soja, er det et attraktivt proteinfoder. Med ca. 50 % råprotein har græsprotein et højere niveau end alternative danske proteinafgrøder som ærter og hestebønner i deres rå form.

Udover at være et lokalproduceret alternativ til impoteret proteinfoder, binder græsset også kulstof i jorden og medvirker til at minimere udvaskning af kvælstof. Ikke mindst er der en gunstig aminosyresammensætningen i græs- og kløverprotein.

Derfor er fodring med græsproteiner et lidt bedre valg.

Se mere her