Kontakt os
Foder / Gris
28. april 2024

Rent vand er bedre end medicin

Det kan ikke siges for tit: Vand er måske den vigtigste faktor for at opnå høj og stabil produktivitet – måske også den billigste. Alligevel bliver vandets rolle ofte overset, men hvis vandforsyningen er optimal, vil man opleve sundere og mere velfungerende grise og mindre medicinforbrug.

Hvornår er vand rent?

Vand skal som udgangspunkt være rent, altså fri for mikrobiologiske urenheder – men der skal også være rigeligt af det tilgængeligt, og det skal smage godt. Mikrobiologiske urenheder er skimmel, svampe og bakterier og evt. også alger, som kan vokse i aflejringer i rørene.
Dette ses f.eks. efter tilsætning af medicin, E-vitamin eller jern i drikkevandet. Blinde ender bør undgås, da manglende vandflow giver mulighed for mikrobiel vækst. 

Som udgangspunkt skal vandet i stalden smage sådan, at man selv ville drikke det. Hvis grisene drikker for lidt, vil det resultere i en reduceret foderoptagelse.

Har du styr på vandventilerne?

Drikkeventilerne skal yde en passende mængde vand. For lav ydelse betyder, at grisene drikker for lidt. For høj ydelse kan betyde stort vandspild (mere gylle), og hvis høj ydelse skyldes højt tryk, kan det for smågrise være svært at udløse ventilen, så dyrene kan opleve ubehag fra strålen, når ventilen udløses.

Kontroller vandydelsen

Test af vandkopper/ventilers ydelse bør foretages, når der er en belastning på systemet – f.eks. når vådfoderanlægget tapper vand, når mange dyr drikker samtidigt, eller der arbejdes med højtryksrenser i stalden. Brug blot et litermål eller spand og et stopur.

 

Anbefalinger for vand til grise (delvist efter svineproduktion.dk)

Vand-behov,

l/dag

Anb. ydelse,

l/min.

Anbefalet antal grise

pr. kop/ventil

Anbefalet min.

antal pr. sti

Kop

Ventil

Kop

Næsev.

Bidev.

Kop

Ventil

Pattegrise (inkl. somælk)

1-2

-

-

-

-

-

1

1

Smågrise

1-5

1,0

0,5-0,8

15-30

10

10

1

2

Unggrise, 15-45 kg

4-8

1,0

0,8-1,2

15-30

10-15a

10-15 a

1b

2

Slagtegrise, 45-100 kg

6-10

Drægtige søer

12-20

4,0c

20-30e

10d

10d

2

2

Diegivende søer

25-35

-

-

-

1

1

Orner

8-10

1,0

0,8-1,2

-

-

-

1

1

aVådfoder  bMin 50 cm ml. kopper c Når 20% drikker: tryk min. 2-2,5 atm d75-90 cm over gulv e20 cm over gulv 

Hvis vandet er meget rigt på mineraler, øges også risikoen for tilstopning af filtrene i drikkeventilerne. I så fald skal man være særligt opmærksom på, om ventilerne yder det nødvendige. Det betyder, at det er nødvendigt at udføre ekstra kontrol ud over den normale kontrol før indsættelse af grise. 

 

Tilsætning af syre

Ved at tilsætte syre til drikkevandet bekæmpes mikrobiologiske urenheder, samtidig med at man modvirker aflejringer i rørene. Særligt efter længere perioders tomtid, kan det være nødvendigt at skylle rørene igennem – gerne med en desinficerende opløsning.
Syre i drikkevand vil også støtte grisenes fordøjelse og modstandsdygtighed over for bakterier fra miljøet.

Ved smågrise anbefales det, at drikkevandet har en pH-værdi lige under 4,5 – dog gælder her reglen om, at vandet fortsat skal smage godt.

 

Kombinationssyre øger smagbarheden

Ved meget mineralholdigt vand skal der anvendes forholdsvist store mængder syre, hvorfor alene brug af myresyre kan give en dårlig smag. I disse tilfælde vil en kombinationssyre gøre det muligt både at sænke pH-værdien og bibeholde vandets gode smag – nogle syrer kan endda fremme optagelsen.

 

Brug for hjælp?

Som kunde ved DLG og Vilofoss står din salgskonsulent og andre fagpersoner klar med faglighed, vejledning og hjælpemidler.
Find din kontakt her