Kontakt os
Foder / Kvæg / Grovfoder og ensilering

Grovfoder, grovfoderanalyse og ensilering

For at kunne lægge den korrekte foderstrategi er der i stigende grad brug for at kontrollere alle input i din kvægbedrift – herunder naturligvis også foderinput. På denne side finder du information om ensileringsmidler, plastik og bindegarn samt analyser af grovfoder.

Grovfoder er den største del af rationer til kvæg, og grovfoderkvaliteten er derfor bestemmende for besætningens produktionsniveau. Dertil er optimering af nettoudbytte og protein-kvalitet mange penge værd, og det er samtidig et nødvendigt skridt på vejen til at nå brancemålet om at sænke tildelingen af råprotein til malkekøer. Sidst men ikke mindst er et højt nettoudbytte afgørende, hvis du vil reducere bedriftens klimaaftryk.

Læs artiklen God græsensilage er mange penge værd

Læs artiklen Ensileringsmidler til majs giver bedre resultater

DLG har gennem 12 år forhandlet ensileringsmiddel, og vi har midler der passer til ensilering af græs, helsæd, majs og ribbehøstet korn, crimpet korn og majs.

Vi forhandler for øjeblikket tre forskellige midler, der kan medvirke til at optimere ensileringsprocessen og sikre større nettoudbytte under forskellige forhold.

Du kan læse mere om vores midler til græsensilage i denne brochure.

Du kan læse mere om vores midler til helsæd, majsensilage, kolbemajs samt crimpet korn og crimpet majs her.

Ensileringsmidler optimerer det økonomiske potentiale i dit grovfoder

Ensileringsmidler

Kort fortalt findes der to typer af ensileringsmidler: Forgæringsfremmende middel som øger ensileringshastigheden og stabiliserende middel som modvirker varmedannelse efter åbning.

Forgæringsfremmende middel - til græs og grønne afgrøder

De forgæringsfremmende midler fremmer den naturlige forgæring. De gør den største forskel i på den fugtige ensilage med under 35% tørstof. Ved at fremme  ensileringshastigheden mindskes uønskede bakteriers nedbrydning af tørstof og protein. Derved bevares mere tørstof og mere protein bevares på AAT-form.

Vi anbefaler Sil-All 4×4 som forgæringsfremmende middel til græsensilage. Det er et stærkt produkt med en høj koncentration af effektive ensileringsbakterier. Sil-All 4×4+ er godkendt af de danske myndigheder til anvendelse i økologisk produktion.

I brochuren kan du læse mere om hvad produktet indeholder, hvordan det virker og i brugervejledningen kan du læse om hvordan produktet opblandes og doseres.

Stabiliserende middel - modvirker varmedannelse i græs og majs

De stabiliserende midler gør den største forskel i den tørre ensilage med mere end 35% tørstof. Midlerne hæmmer væksten af gær og svampe og på den måde forlænges holdbarheden efter åbning. Stabiliserende midler kan være baseret på bakterier og/eller konserveringsmidler.

Vi anbefaler Sil-All Fireguard eller Biotal Axcool Gold som stabiliserende midler til græs og majsensilage. Begge kan anvendes til konventionel produktion og valg af middel afhænger blandt andet af hvor hurtigt du skal åbne for ensilagen. Kun Biotal Axcool Gold må anvendes til økologisk produktion.

I brochuren kan du læse mere om hvad produktet indeholder, hvordan det virker og i brugervejledningen kan du læse om hvordan produktet opblandes og doseres.

Ensilageplastik og bindegarn

DLG tilbyder mange forskellige ensileringsprodukter, som alle er kendt på markedet og har gode resultater.

Som leverandør til landbruget kommer vi ikke uden om at agere på forbrugernes krav om fuld kontrol med den plastik, der indgår i grovfoderproduktion.

Vi tager medansvar for, at plastikken i uopløselige små partikler ikke bliver en del af ”naturens kredsløb”.

Det betyder at ensilagefolie i fremtiden med al sandsynlighed kommer til at indeholde en større mængde af regenereret plast end tilfældet er i dag.

Læs artiklen Recirkuleret plast vinder frem

Du kan bestille dine analyser gennem DLG

Analyser af frisk-, grov- og fuldfoderprøver danner grundlag for god foderstyring og for optimering af rationer til de enkelte dyregrupper. Grovfoderet udgør den største andel af den samlede ration. Derfor er der rigtig god økonomi i viden, kontrol og optimering af dit grovfoder.

Vi samarbejder med EuroFins om både prøveudtagning og analyse af grovfoder og fuldfoder. Det betyder at du kan bestille dine grovfoderanalyser via os.

Bestiller du dine grovfoderanalyse hos DLG vil en professionel prøveudtager fra Eurofins komme og udtage prøven. Prøveudtageren sørger for nedkøling og transport af prøven til laboratoriet.  Du kan også selv udtage prøven og nøjes med at bestille afhentning og analyse. Prisen er den samme.

Du får analyseresultatet i din mailboks og kan dele det med hvem du vil. Når du bestiller analysen kan du vælge om analysen skal laves med dansk certifikat eller hollandsk certifikat. Det hollandske certifikat er dyrere og lidt længere tid undervejs, men indeholder til gengæld en fodringsfaglig tolkning af analysen. Uanset hvad du vælger, lægges analyseresultatet lægges ind i DMS. Kontakt en af vores kvægfaglige sælgere hvis du ønsker at bestille grvofoderanalyser gennem DLG.

Kvægrådgivning - leverandør og sparringspartner - vi hjælper med at optimere din kvægbesætning

Har du spørgsmål, ønsker eller bemærkninger til vores løsninger knyttet til grovfoder er du velkommen til at skrive til os. Du er også velkommen til at kontakte vores kvægfaglige salgskonsulenter, hvis du ønsker sparring vedr. kvægfoder eller andre kvægfaglige løsninger til din bedrift.

Find din kvægkonsulent Kontakt kundecenter
Tilmeld nyhedsbreve og sms
Græsensilering - brochure
Ensileringsmidler til majs - folder
Ensileringsmidler til majs - vejledning
Se på kundeportalen
Kvægprodukter på kundeportalen