Kontakt os
Vi fokuserer på viden og styring af alle foderinput
Foder / Kvæg / Grovfoder & ensilering

Grovfoder, grovfoderanalyse og ensilering

For at kunne lægge den korrekte foderstrategi er der i stigende grad brug for at kontrollere alle input i din kvægbedrift. Det gælder også i forhold til viden og styring af alle foderinput.
Grovfoderet udgør den største andel af den samlede ration. Derfor er der en rigtig god økonomi i viden, kontrol og optimering af dit grovfoder. Læs vores artikel: Fokus på kvæggrovfoder er sundt for økonomien.

Du kan bestille dine analyser gennem DLG

Analyser af frisk-, grovfoder- og fuldfoderprøver danner grundlag for god foderstyring, og for optimering af rationer til de enkelte dyregrupper.

DLG samarbejder med EuroFins om både prøveudtagning og analyse af grovfoder og fuldfoder. Fundamentet for en god analyse er en god prøveudtagning og den opgave overlader vi til EuroFins prøveudtagere.

Bestiller du din grovfoderanalyser hos DLG, vil en professionel prøverudtager fra Eurofins komme og udtage prøven. Prøven nedkøles hurtigst muligt efter udtagning og holdes nedkølet indtil analysetidspunktet. Du får – som vanligt – resultatet i din mailboks. Hvis du vil, kan du dele resultatet med din produktkonsulent på kvæg.

Kontakt din produktkonsulent kvæg, hvis du ønsker at bestille grovfoderanalyser gennem DLG.

Læs om Tolkning af analyseresultater

Ensileringsmidler

Ensilering med ensileringsmidler optimerer det økonomiske potentiale i dit grovfoder ved at sikre stabilitet og styring af ensileringsprocessen. DLG tilbyder ensileringsmidler til græs, helsæd, majsensilage og ribbet korn, crimpet korn og majs. Produktmixet er meget bredt dækkende, og vi har midler, der kan dække ethvert behov og ønske, uanset om det er homofermentative eller heterofermentative bakterier.  Ensileringsmidler optimerer det økonomiske potentiale i dit grovfoder
  • Sil-All 4x4+: Indeholder fire bakteriestammer og fire enzymer. Indholdet af homofermentative bakterier er meget højt, og det er nok markedets mest koncentrerede ensileringsmiddel. Som noget helt nyt er Sil-All 4x4+ tilsat en bakteriestamme, som danner propionsyre i ensilagen. Det forbedrer stabiliteten ved åbning. Anvendes til græsensilage. Må anvendes af økologer. Se folder om ensileringsmidlet Sil-All 4x4+. 
  • Biotal Axcool Gold: Indeholder både homofermentative og heterofermentative bakterier og enzymer. Produktet skal anvendes, hvis du ønsker en mere heterofermentativ forgæring af ensilagen. Er til græsensilage.
  • Sil-All Maize: Indeholder homofermentative mælkesyrebakterier og enzymer. Det sikrer derved en hurtig ensilering af majshelsæd med et minimalt næringsstoftab til følge. Se folder om ensileringsmidlet Sil-All Maize.
  • Sil-All FireguardTM: Indeholder homofermentative mælkesyrebakterier og enzymer. Det indeholder også mughæmmer, da der også er tilsat både natriumbenzoat (som atamon i marmalade) og kaliumsorbat. Sil-All Fireguard er flagskibet til ensilering af byghedsæd og majsensilage samt crimpet korn og majs. Læs folderen om ensileringsmidlet Sil-All FireguardTM

Ensilageplastik og bindegarn

DLG tilbyder mange forskellige ensileringsmidler, som alle er kendt på markedet og har gode resultater. På vores Kundeportal kan du se vores produkter til afdækning af ensilagebindegarn og netprodukter.

Læs også: Ensilering tyndere folier med gode egenskaber.

 

Klik her for at komme til kundeportalen

Grovfoder & ensilage
Læs mere om kvæg
Forebyg varme i fuldfoder ved ensilering af grovfoder
8. juni 2020
Forebyg varme i fuldfoder ved ensilering af grovfoder
Læs Mere
Jette Hammershøj: God hygiejne kan altid betale sig
6. maj 2020
Jette Hammershøj: God hygiejne kan altid betale sig
Læs Mere
Forskningsprojekt: Tang skal få køer til at bøvse mindre metan
7. november 2019
Forskningsprojekt: Tang skal få køer til at bøvse mindre metan
Læs Mere
Pas godt på majsensilage og kolbemajs til slagtekalve
7. oktober 2019
Pas godt på majsensilage og kolbemajs til slagtekalve
Læs Mere
Tang i kvægfoder skal reducere drivhusgasser fra bøvsende malkekøer
9. september 2019
Tang i kvægfoder skal reducere drivhusgasser fra bøvsende malkekøer
Læs Mere
Velsmagende KomKo-robotfoder øger køernes ædelyst og ydelse
20. juni 2019
Velsmagende KomKo-robotfoder øger køernes ædelyst og ydelse
Læs Mere
Nyt robotsortiment til dine køer
23. april 2019
Nyt robotsortiment til dine køer
Læs Mere
Udvikling af kvælstofgasser ved ensilering - tag dine forholdsregler, før det er for sent
3. september 2018
Udvikling af kvælstofgasser ved ensilering - tag dine forholdsregler, før det er for sent
Læs Mere
Functions forsøg giver høje forhåbninger i majsen
30. august 2018
Functions forsøg giver høje forhåbninger i majsen
Læs Mere
Mælkeproducent hævede ydelsen i sommervarmen
29. august 2018
Mælkeproducent hævede ydelsen i sommervarmen
Læs Mere
Kvægnyhedsbrev
Vi sender fire gange om året vores kvægnyhedsbrev ud med artikler om de nyeste tendenser til inspiration i din kvægbesætning. Modtag vores nyhedsbreve ved at tilmelde dig på DLG's Kundeportal.