Kontakt os
Følg med i verdens råvaremarkeder hver uge - læs "Fokus på råvarer"
Foder / Risk Management / Fokus på Råvarer
17. august 2017

Fokus på Råvarer

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 16. august 2017

 

Sojaskrå

Sommer 2017

Minus US $ 1,20 pr. short tons

Vinter 2017/18

Minus US $ 1,20 pr. short tons

Natmarked:
Pt i plus med 1,60 USD pr short ton

 NYHEDER – Sojakomplekset


• CBOT -> Markedet fokuserer på vejrudsigter og handler i et forholds vist lille range. 
• Kina er fortsat afventende i markedet og har ikke den store forward bog, hvilket betyder at de inden forkort tid vil komme til markedet for at købe sojabønner i USA.
• Der gode mængder nedbør i vejrudsigterne men fortsat usikkert om det rammer de rigtige områder.
• Delta området har de seneste dage fået rigtig meget nedbør og der er riskio for at høsten beskadiges i visse områder.
• Lineups af skibe til lastning af sojabønner i golfen vokser fortsat.
• Argentina er fortsat den billigste oprindelse for sojaskrå men USA er tæt på at kalkulere. 
• Markedet handler USDA’s seneste udbytte men forvneter at markedet stabiliesere sig omkring det nuværende niveau de kommende uger. Hvis og når markedet tror på at estimatet for udbyttet holder vil vi se yderlige-re fald.

 

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Solgt 2.000

Short 67.100

Short 10.500

Sojaolie

Even

Long 25.000

Long 49.100

Sojaskrå

Solgt 2.000

Short 35.800

Short 17.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBOT - Sojaskrå september termin 2017

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Præmie fra Argentina i USD per sht.

 

 

Notering i dag

Sidste uge

August 2017

-14USD per short ton

-24USD per short ton

September 2017

-10 USD per short ton

-25 USD per short ton

Okt/Nov/dec 2017

-10 USD per short ton

-16 USD per short ton

 

US Dollar mod danske kroner

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,3140

6,2656

Euro/DKK

7,4375

7,4354

Euro/US $

1,1780

1,1868


Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)

”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefali ng om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”

 

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 27. juli 2017

Sojaskrå

Sommer 2017

Plus US $ 1,50 pr. short tons

Vinter 2017/18

Plus US $ 1,60 pr. short tons

Natmarked:
Pt i plus med 1,80 USD pr short ton

 

 

 • CBOT -> Tester i nedadgående retning og bryder 320,00 niveau basis SMU7, men markedet korrigerer og lukker på 32,90 op med 1,50 usd per short ton.
 • Forlydender om Kina de seneste dage har købte billige argentinske sojabønner for september afskibning.
 • Alle oprindelser Arg/Braz og US sojabønner ligger meget tæt prismæssigt for hurtig afskibning. Markedet forventer af Kina ville købe sen gammel høst ud af USA, det ser nu ud til de har købt en del af disse sojabønner i Argentina.
 • Vi forventer fortsat at se Kina aktiv køber af sojabønner ud af Gulfen for sen gammel høst afskibning.
 • Vejrsystemerne som har bevæget sig ind over midt vesten kommer fra flere forskellige retninger og umiddelbart ser det ud til at nedbøren er mindre end forventet. Der kommer mere klarhed over de faktiske nedbørs mængder de kommende dage.
 • Vejrudsigterne er køligere men umiddelbart ikke så meget nedbør de kommende uger…
 • Vejrkort med nedbørs mængder for de kommende 7dage. Illinois, Iowa og South Dakota ser ud til at få mindre mængder af nedbør.

 

 • Vejret er fortsat den vigtigste parameter for markedet.
 • Vi forventer at markedet de kommende dage handler i range 320,00 til 330,00. Brud af 320,00 i nedadgående retning på lukke basis vil være indikator til yderligere fald. 

 

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Even

Short 18.100

Short 12.100

Sojaolie

Købt 3.000

Long 38.500

Long 30.500

Sojaskrå

Even

Short 10.100

Short 8 100

 

 

 

 

 

 

CBOT - Sojaskrå september termin 2017

Præmie fra Argentina i USD per sht.

 

 

Notering i dag

Sidste uge

August 2017

-28USD per short ton

-28USD per short ton

September 2017

-28 USD per short ton

-28 USD per short ton

Okt/Nov/dec 2017

-20 USD per short ton

-20 USD per short ton

 

US Dollar mod danske kroner

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,3417

6,4664

Euro/DKK

7,4363

7,4366

Euro/US $

1,1726

1,1502

 

 

Solskrå

Gammel høst:

Analytikere forventer at vi kan forvente en at høsten opjusteres i Rusland med 400.000 tons.  Hvis man tager de allerede crushede mængder sammenholdt med de forventede forbrugsestimater for juli og august er høsten undervurderet.

Crushere i Ukraine sælger pt august og september positioner, men spread’et er meget stort hvilket indikerer at det er svært at finde konsensus mellem køber og sælger. Forsyningen i de baltiske lande er forbedret i takt med crush hastigheden i Rusland er øget. Landbruget skiller sig pt aktivt af med resterne af gammel høst solsikkefrø inden den nye høst begynder.

 

Ny høst:

Grundet en kølig sommer, er høsten forventet forsinket i 10-14 dage. Dette betyder at ny høst varer tidligst ankommer til Skandinavien d. 25.-30. oktober. Vejr og planternes tilstande er fortsat tilfredsstillende i Europa med undtagelse af Spanien som har været plaget af varme og tørke. Dette kommer dog ikke som en overraskelse eftersom hvert andet år ofte er et dårligt høstår for Spanien. Forbrugere forbliver tilbageholdende købere, da forsyningen af proteiner er tilstrækkelig.

 

Fiskemel

Situationen er uforandret på fiskemels markedet begynder det at knibe med at man både i Peru og i Danmark når at fiske de fulde kvoter. Dette ser ud til at presse prisen på fiskemel en smule op men noget stort pris-rally forventes ikke.

 

 
Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”
 

 

  

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 19. juli 2017

Sojaskrå

Sommer2017

Plus US $ 3,10 pr. short tons

Efterår 2017

Plus US $ 3,30 pr. short tons

Natmarked:
Pt i plus med 0,80 USD pr. short ton NYHEDER – Sojakomplekset

 • CBOT -> Markedet igen drevet af vejrudsigter. Varmt vejr de kommende dage og usikkerhed omkring den faktiske mængde nedbør der kommer de kommende dage gav markedet støtte og vi lukker op med ca USD 3,00 på tværs af kurven.
 • Vejrkortene viser gode mængder af nedbør over de nordlige del af midt vesten og det østlige majsbælte. De centrale dele af midt vesten og de nordvestlige områder dele får mindre mængder nedbør. Se vejrkort.

Vejrkort juli 2017

Tørkekort

Tørkekort juli 2017

 • Forlydender om at der er solgt sojabønner til USA fra Brasilien til afskib-ning i løbet af de næste 5-6 uger.
 • Kina afventende med nye køb af sojabønner fra USA.
 • Den argentinske PESO svagere mod USD, handler 17,15 mod USD. Landbruget var afventende men kan betyde at der kommer mere pres fra landbruget.
 • Vejret er fortsat den vigtigste parameter for markedet. Vejrudsigterne ser ok ud men markedet vil se om regnen kommer sommer forventet. For-venter stabile priser frem til weekenden.
   
   

 

Fonde

 

 

Handlet
kontrakter, stk.

 

 

Position
Kontrakter, stk.

 

 

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

 

 

Sojabønner

 

 

Købt 5.000

 

 

Short 50.000

 

 

Short 24.000

 

 

Sojaolie

 

 

Købt 3.000

 

 

Short 20.000

 

 

Long 25.000

 

 

Sojaskrå

 

 

Købt 4.000

 

 

Short 26.200

 

 

Long 14.200

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBOT - Sojaskrå august termin 2017

 CBOT - Sojaskrå august termin 2017

Præmie fra Argentina i USD per sht. 

 

 

Notering i dag

Sidste uge

August 2017

-28 USD per short ton

No sellers

September 2017

-28 USD per short ton

-28 USD per short ton

Okt/Nov/dec 2017

-20 USD per short ton

-24 USD per short ton

 US Dollar mod danske kroner

US dollar mod dkk juli 2017

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,4664

6,4970

Euro/DKK

7,4366

7,4366

Euro/US $

1,1502

1,1446

Fiskemel:

Situationen er uforandret på fiskemelsmarkedet begynder det at knibe med at man både i Peru og i Danmark når at fiske de fulde kvoter. Dette ser ud til at presse prisen på fiskemel en smule op men noget stort pris-rally forventes ikke.

Råolie:

Som forventet er Brent råolieprisen steget den seneste uge og fortsat op mod 50$/tønde. Her til morgen er prisen 49,6$/tønde. 

Onsdagens lagertal fra USA viste for tredje uge i rap massive lagertræk på 10,2 mio./tønder, hvilket betyder at lagrene er faldet med 27,5 mio. tønder, hvilket svarer til 1,31 mio. tønder pr. dag. Lagertrækkene er som forventet, da forbruget altid stiger henover sommeren i USA (driving season) mens også lavere import har gjort sig gældende. 

Der er således tegn på at de globale lagre er begyndt at svækkes hvilket er kongstanken bag den produktionsbegrænsende OPEC-aftale. Samtidig er flere OPEC lande, med Saudi Arabien i førersædet, begyndt ikke kun at fokusere på at begrænse produktionen men også tilsikre at eksporten ikke forbliver høj.

Ecuador annoncerede i ugens løb at de bryder med OPECs produktions intentioner og hæver deres produktion da landet har brug for yderligere indtjening. Reak-tionen har været meget minimal i markedet da deres produktion er minimal og de ifølge OPEC-aftale næsten ikke skulle begrænse deres produktion.

Højere globalt forbrug må forventes de næste måneder mens OPEC er begyndt at begrænse deres eksport. Så der forventes et mere tight marked det næste halve år og faldene lagre. Der er flere tegn på at dette er ved at gøre sig gældende og det er derfor vores forventning at olien i resten af 2017 vil ligge mellem 50-55$/tønde.

 

 

 
Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”
 
 

 

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 14. juni 2017

Sojaskrå

Sommer2017

Plus US $ 0,30 pr. short tons

Efterår 2017

Plus US $ 0,20 pr. short tons

Vinter 2017/18

Minus US $ 0,80 pr. short tons

Natmarked:
Pt i minus med 0,40 USD pr. short ton

NYHEDER – Sojakomplekset

 • CBOT -> Markedet lukkede tæt på uforandret efter at have handelt op med 2-3 usd første halvdel af dagen.
 • Vejrudsigter med mere nedbør i vejrudsigten samtidig med at der faldt nedbør i ”northern plains” som har var meget tørt den sidste måned.
 • Crush margins i Brasilien er særdeles favorable med 35USD margin per mt. I Argentina er margins 6-9USD per mt og det er kun et spørgsmål om hvornår kapaciteten reduceres. Oliemøllerne crusher p.t. kun fordi de har solgt sojaolie/biodiesel og derfor skal opfylde eksisterende kontrakter. I USA er margins favorable(i den lave ende) omkirng 35USD per mt. 
 • I Brasilien fortsætter eksporten af sojabønner for at gøre plads til majs høsten i septermber – oktober måned. 
 • I juni måned har Brasilien indtil dato eksporteret 4,9 mio mt sojabønner og vi forventer at eksporten vil overgå sidste års rekord eksport på 7,8 mio mt.
 • USDA offentliggør i eftermiddag de ugentlige eksport tal. Markedet for-venter at der solgt 250-450.000 mt for gammel høst i den forgangne uge (159.000 mt i ugen forinden). 
 • Vejrudsigterne for den kommende uge er favorable så forventer et stabilt marked de kommende dage.
   

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Even

Short 112.400

Short 124.400

Sojaolie

Solgt 1.000

Short 42.800

Short 43.800

Sojaskrå

Købt 2.000

Short 40.900

Long 45.900
CBOT - Sojaskrå juli termin 2017

CBOT - Sojaskrå juli termin 2017

Præmie fra Argentina i USD per sht. 

 

 

Notering i dag

Sidste uge

Jun 2017

-22 USD per short ton

-20 USD per short ton

Jul 2017

-21 USD per short ton

-20 USD per short ton

Aug/Sep 2017

No Sellers

-15 USD per short ton

Okt/Nov/dec 2017

No Sellers

-12 USD per short ton

 US Dollar mod DKK 15.06.17

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,6591

6,6082

Euro/DKK

7,4361

7,4379

Euro/US $

1,1168

1,1194

Fiskemel:

På fiskemel markedet fortsætter de seneste uges tendens med uændrede priser. Der er ikke den store handelsaktivitet i Europa hvor markedsaktørerne afventer de sidste uger af fiskeriet i Peru og Nordeuropa.

I Danmark er der nu fanget ca. 330.000 tons tobis ud af den fulde kvote på 456.000 tons. Normalt siger man at der fiskes indtil Sankt Hans (24. juni i år), men det er forventningen at man tillader at der fiskes juni ud. Det giver omkring fjorten dage endnu og betyder nok at man ender med at nå en samlet fangst omkring 400.000 tons. I sidste uge blev der ”kun” fanget 30.000 tons.

Den peruvianske kvote er på 2,8 mio. tons og her er der nu landet 1,8 mio. tons således at der mangler ca. 1. mio. tons. Sidste år tillod man fiskeri helt frem til 31/7, og det bliver spændende at se om det samme gør sig gældende i år. Det er stadig for tidlig at sige om kvoten bliver fuldt realiseret da mange forhold kan påvirke fangsten herunder vejr, andel af juveniles (småfisk) og hvornår fiskene begynder at gyde. 

Kina er fortsat meget aktiv i markedet med høj import af fiskemel, og dette fort-sætter med at lægge en bund for prisen på fiskemel.

Olie:

Oliemarkedets prismæssige deroute har været markant de seneste tre uger med et fald på 13% til det nuværende niveau omkring 47$/tønde. Prisfaldet er skabt af en styrket udbudsside hvor både Nigeria og Libyen har øget deres produktion, de globale lagre fortsætter med at se stærke ud, og eksporten fra OPEC fortsat ser stærk ud til USA. Oven i det, er den geopolitiske risikopræmie øget efter at en række mellemøstlige lande har stoppet al handel med Qatar.

Vi er så småt på vej ind i sommerperioden og anden halvdel af 2017, hvor den sæsonmæssige efterspørgsel normalt er rigtig stærk. Indtil nu har der ikke været tegn på at efterspørgselssiden er blevet stærkere, men det må formodes at vi snart vil se den amerikanske kørselssæson indtræffe og den mellemøstlige olie-efterspørgsel vokse.

Det burde, alt andet lige, betyde at vi indenfor et par uger, bør begynde at se tegn på træk på de globale lagre, hvilket vil drive olieprisen langsomt op over 50$/tønde igen.
 
Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”


CHICAGO-BØRSEN lukkede den 1. juni 2017

Sojaskrå

Sommer 2017

Plus US $ 0,50 pr. short tons

Efterår 2017

Plus US $ 0,50 pr. short tons

Vinter 2017/18

Minus US $ 0,40 pr. short tons

Natmarked: 
Pt i plus med 0,60 USD pr. short ton

NYHEDER – Sojakomplekset
 • CBOT -> Markedet handlede på begge sider af uforandret og lukker marginalt i positivt.
 • ”Unwinding” af spreads majs/bønner, mel/olie og gammel/ny høst sojabønner.
 • Den kinesiske børs Dalian handlede lavere efter en lang weekend -> dårlige crush margins og svagere indenlandsk efterspørgsel.
 • Rygter i markedet om at flere laster sojabønner til Kina er handlet tilbage. Der er ikke sikkerhed for, hvor mange laster det drejer sig om.
 • Kontrollører strejker i Argentina, betyder reduceret lastning af skibe resten af ugen.
 • Argentinas eksport af sojaskrå i maj ser ud til at nå 2,7-2,8 mio. mt mod 3,3 mio. mt sidste år. Normalt eksporteres de største mængder i maj og juni.
 • NASS offentliggør april crush tal i dag og markedet forventer 147-148 mio. bushels.  
 • USDA offentliggør den 9 juni den månedlige WASDE rapport.
 • Vejret i USA er fortsat favorabelt.
 • Fokus de kommende uger bliver KINA og US vejr. Markedet har korrigeret kraftigt i nedadgående retning de seneste uger og er oversolgt.
 • Fondene er markant short i sojakomplekset, majs og hvede. Det kan på dette tidspunkt af året få markedet til at reagere meget kraftigt i opadgående retning.
 • Vi forventer, at markedet stabiliserer sig i løbet af den kommende uge.

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Købt 2.000

Short 105.600

Short 87.600

Sojaolie

Solgt 1.000

Short 35.400

Short 22.400

Sojaskrå

Købt 2.000

Short 45.400

Long 35.400 

 

CBOT - Sojaskrå juli termin 2017

Præmie fra Argentina i USD per sht. 

 

 

Notering i dag

Sidste uge

Jun 2017

-17 USD per short ton

-21 USD per short ton

Jul 2017

No Sellers

-20 USD per short ton

Aug/Sep 2017

No Sellers

-14 USD per short ton

Okt/Nov/dec 2017

No Sellers

-10 USD per short ton

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,6201

6,6577

Euro/DKK

7,4397

7,4435

Euro/US $

1,1235

1,1185

Solsikkeskrå 

Gammel høst Rusland har ikke været aktiv i markedet de sidste par måneder grundet forskelli-ge politiske årsager, såsom eksportrestriktioner af solsikkeolie til Tyrkiet.
Af denne årsag har produktionen af solsikkeskrå været mindre end normalt. Sam-tidig er den interne russiske efterspørgsel på solsikkeskrå steget. Det betyder, at mængden af solsikkeskrå til eksport bliver mindre. 
Varer af ukrainsk oprindelse bliver tilbudt i markedet. I begyndelsen af maj, så vi nogle producenter, som stadig prøvede af sælge spot-positioner. Det gjorde, at vi så mindre prisfald på solsikkeskrå. På nuværende tispunkt er priserne relativt stabile.
Forbrugerne er afventende og køber ikke til de nuværende priser. Tyrkiet, Egyp-ten og Marokko er ikke aktive i markedet. De franske og spanske forbrugere er relativt godt dækket. Det betyder, at de også er fraværende i markedet. 
Overordnet set er forbrugerne godt dækket og oliemøllerne har ikke solgt deres sidste mængder.

Ny høst
Nedenfor ses en oversigt over såningsprocessen per den 26. maj i mio. tons. 

 

Ukraine

Rusland

Mio ha.

2016

2017

Index

2016

2017

Index

Sunseed

5,2

5,4

104

5,99

6,37

106

Soybeans

1,8

1,8

100

1,24

1,73

140

Rapeseed

n/a

n/a

 

0,746

0,753

101


Ovenstående tal taler sit klare sprog. Hvis vejret forbliver fordelagtigt, vil vi opleve endnu en rekordhøst af solsikkefrø.

Der er dog markedsanalytikere, som forventer tørke i området i den kommende sommer. Det anbefales, at vejrudsigterne følges nøje.

Fiskemel

Priserne på fiskemel i Europe er stabile og uændret de seneste uger.

Der er fortsat god udvikling i realiseringen af den fulde kvote i Peru, hvor ca. 1 mio. tons mangler at blive fanget. I Danmark er Tobis fangsterne rekordhøje, og der er landet 250.000 tons, hvilket betyder, at 200.000 mangler at blive fanget af den samlede kvote. De næste par uger vil vise, om vi når at indfange de fulde kvoter, men det virker til, at vi kommer tæt på.

Mens udbuddet er højere i år, gør det samme sig også gældende for efterspørgslen. I 2016 importerede Kina i de første fire måneder 284.000 tons, men samme periode i år er der importeret 497.000 tons. Det er en stigning på 75%. Den højere import er bl.a. et resultat af, at kineserne har lukket for dele af den indenlandske produktion af fiskemel.

Stort udbud og høj efterspørgsel forventes at efterlade priserne i status quo det næste stykke tid.

Råolie

Brent råolieprisen oplever store udsving i disse dage. I sidste uge nåede OPEC endeligt frem til at forlænge deres produktionsbegrænsende aftaler, så de nu gælder frem til april 2018. Olien var steget en del på udsigterne til denne aftale, men da selve aftalen blev meldt ud faldt olien kraftigt tilbage fra 54$/tønde til 51$/tønde. Årsagerne er ikke helt klare, men der var en klar skuffelse i markedet over, at aftalen ikke blev tolv måneder, hvilket fik mange til at sælge deres lange positioner.

Olien presses ned i denne uge på nyheden om, at Libyen (ikke med i OPEC afta-len) har øget deres olieproduktion kraftigt til ca. 800.000 tønder/dag. Det er med til at gøre OPEC’s manøvrer mindre effektfulde og gør det sværere at nå det overordnede mål – reducering af de globale olielagre til et femårigt gennemsnit.

Her til morgen stiger olieprisen, da der i eftermiddag forventes at blive offentlig-gjort massive træk på de amerikanske olielagre. Det overrasker ikke, da vi nu går ind i ”driving season” i USA, hvor olieforbruget stiger mærkbart.

Selv om rebalanceringen af oliemarkedet går langsomt er det forventningen, at vi i andet halvår af 2018 vil se de globale lagre falde, hvilket vil presse prisen op. Årsagen er OPEC’s produktionsbegrænsninger og en sæsonmæssig kraftig stigning i det globale olieforbrug. Det virker derfor til at være et attraktivt købsni-veau, som olien befinder sig på lige nu.
 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”