Kontakt os
Følg med i verdens råvaremarkeder - læs "Fokus på Råvarer"
Foder / Risk Management / Fokus på Råvarer
7. juni 2018

Fokus på Råvarer

USA er tæt på at have sået det forventede sojaareal og på nuværende tidspunkt er forholdene meget favorable.

Forhandlingerne mellem USA og Kina skaber fortsat usikkerhed i markedet. 

 

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 6. juni 2018

Sojaskrå

Sommer 2018

Minus US $ 2,30 pr. short tons

Efterår 2018

Minus US $ 2,80 pr. short tons

Natmarked: minus 0,60 USD per short ton.

 

 

 

 

 

NYHEDER – Sojakomplekset

 • CBOT – Markedet prøvede at korrigere i opadgående retning efter de se-neste dages fald, men kunne ikke holde, da USA åbner, og markedet lukker svagere.
 • Det Hvide Hus svarede ikke på Kinas forslag om at rulle de varslede im-port skatter på kinesiske varer mod, at Kina køber for 70 milliarder USD af landbrugsvarer og energiprodukter. De signaler, der bliver sendt fra Washington, er ikke umiddelbart positive overfor en løsning af konflikten.
 • Den brasilianske REAL fortsætter med svækkes og handler nu 3,85 mod USD. 
 • Landbruget har fordel af den billigere REAL, da det giver højere priser i indenlandsk valuta. Præmierne på sojabønner er som følge heraf en smu-le under pres.
 • De logistiske udfordringer i forbindelse med sidste uges strejke i Brasili-en giver fortsat udfordringer, men bliver løst langsomt. De nye tariffer for lastbiltransport giver nu protester fra landbruget, da det betyder en forhø-jelse af transportomkostninger på op til 50%. Det betyder, at landbruget får lavere priser. Så der kan komme yderligere problemer i forhold dette de kommende uger. Regeringen meldte i går ud, at taksterne er vejleden-de og skal revurderes, hvilket øjeblikkeligt fik fagforeningerne til at varsle nye strejker hvis tarifferne reduceres. 
 • I Argentina er der ligeledes rygter om, at lastbilchauffører vil begynde at strejke.
 • Estimat på 56,0 mio. mt.
 • Eksporten af sojabønner ud af USA er fortsat skuffende, og Kina holder sig igen ude af det nordamerikanske marked.
 • Vi forventer en stabilisering af priserne om det nuværende de kommende dage.

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Solgt 6.000

Long 46.100

Long 81.100

Sojaolie

Solgt 2.000

Short 39.600

Short 32.600

Sojaskrå

Solgt 3.000

Long 90.300

Long 111.300

 

CBOT - Sojaskrå august termin 2018

Præmie fra Argentina i USD per sht.

 

Notering i dag

 

Juni 18

+2 USD per short ton

No Sellers

Juli 18

+3 USD per short ton

+2 USD per short ton

Aug/sep 18

Aug+6 / Sep+9

No Sellers

Okt/nov/dec 18

+20 USD per short ton

No Sellers

 

US Dollar mod danske kroner

 

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,3100

6,3707

Euro/DKK

7,4448

7,4429

Euro/US $

1,1799

1,1684

 


Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
 ”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”

 

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 30. maj 2018

Sojaskrå

Sommer 2018

Minus US $ 3,30 pr. short tons

Efterår 2018

Minus US $ 2,50 pr. short tons

Natmarked: minus 1,50 USD per short ton.

 

 

 

 

 

NYHEDER – Sojakomplekset

 • CBOT - Svagere marked influeret af politik flere steder i verden. Soja-bønner svagere som følge af usikkerhed omkring de handelspolitiske forhandlinger mellem USA og KINA senere på ugen. 
 • I Brasilien ser det ud til at situationen langsomt normalisere sig efter sid-ste uges strejke blandt transport arbejdere som følge stigende priser på brændstof. Vigtigt at følge situationen de næste par dage.
 • Vejrudsigterne for næste uge ændrede sig i ”mid session” hvilket fik markedet til at korrigere i opadgående retning efter at have handlet ned med 6-7 USD per sht på sojaskrå.
 • Præmierne i Argentina fastere som følge af den blokerede logistik i Bra-silien. Der har muligvis være et lille shift af laster fra Brasilien til Argentina hvilket giver markedet støtte på kort sigt.
 • USDA's landbrugs attache forventer en argentinsk sojabønne produktion på 57,5 mio mt for høståret 18/19 mod det nuværende estimat på 56,0 mio mt.
 • Kina afskiber fortsat primært sojabønner ud af Brasilien. 
 • Brasilien har indtil nu afskibet 10,4 mio mt i maj måned.
 • Vigtigt af følge situationen i Brasilien normaliseres hurtigt således at lan-det igen kan fungere normalt med hensyn til transport af varer etc.
 • Vejret i USA er den næste parameter som kan få indflydelse på prisud-vikling. 
 • Vi forventer er sivende marked de kommende dage.

 

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Solgt 8.000

Long 72.700

Long 76.700

Sojaolie

Købt 3.000

Short 28.800

Short 30.800

Sojaskrå

Solgt 6.000

Long 105.900

Long 110.900

 

CBOT - Sojaskrå august termin 2018

  

Præmie fra Argentina i USD per sht.

 

Notering i dag

Sidste uge

Juni 18

No Sellers

-3 USD per short ton

Juli 18

+2 USD per short ton

-1 USD per short ton

Aug/sep 18

No Sellers

No Sellers

Okt/nov/dec 18

No Sellers

No Sellers

 

Solskrå

Rusland
Lidt aktivitet i det baltiske marked i denne uge. Handlere likviderer deres long positioner. Priserne internt i Rusland er fortsat markant højere end eksport markedet, hvilket betyder, at det varerne fortrinsvis bliver i landet. 

Solsikkefrøene, der har overvintret på markerne, er blevet høstet, og de ser ud til at være af ekstrem dårlig kvalitet, og landbruget forsøger at lagre dem for blande dem med ny høst frø til efteråret. Det betyder, at forskellen mellem ny og gammel høst øges yderligere. (De såede arealer i både Rusland og Ukraine ser ligeledes ud til at blive øget). 

For 2 uger siden skrev vi, at varmt og tørt vejr kan betyde, at udbytterne reduceres. Det er fortsat en risiko, og vi anbefaler p.t. ikke store short positioner.
I Argentina forventes ligeledes et større sået areal i efteråret, og der forventes en produktion på 3,8 mio mt mod 3,6 mio i dette høst år.

Forbrugerne er afventende og beklager sig over høje priser og ser ud til reducere forbruget af solsikkeskrå.

Gammel høst --> Høje priser på solsikkefrø og høje priser på solskrå i forhold til konkurrerende produkter. Det betyder, at priserne ”capped”. Ny høst --> Neutral til bearish. 
 

US Dollar mod danske kroner

 

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,3707

6,3629

Euro/DKK

7,4429

7,4484

Euro/US $

1,1684

1,1705

 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) ”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”

 

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 16. maj 2018

Sojaskrå

Sommer 2018

Minus US $ 5,70 pr. short tons

Efterår 2018

Minus US $ 4,80 pr. short tons

Natmarked: plus 1,70 USD per short ton.

 

 

 

 

 

NYHEDER – Sojakomplekset

 • Markedet lukker igen svagere. Syd amerikanske valutaer under pres hvilket har fået landbruget til sælge sojabønner som følge af højere priser i lokal valuta.
 • Samtidig har de argentinske oliemøller været afventende med at sælge sojaskrå. Det har betydet at køberne har søgt til andre oprindelser og at der derfor ikke er mange køber for de kommende måneder hvilket på kort sigt ligger pres på priserne.
 • Der ingen nyheder i forhold til forhandlingerne mellem Kina og USA.
 • Brasilien fortsætter med at afskibe sojabønner i højt tempo. FOB præmi-er for sojabønner svagere hvilket betyder at Brasilien det kommende må-neder er den billigste oprindelse.
 • I Kina er svinepriserne meget lave hvilket betyder at margins er meget dårlige og dermed også forventninger om lavere forbrug af sojaskrå.
  Såningen i USA avancerer hurtigt. Vejret de kommende uger ser overve-jende tørt ud.
 • På kort sigt forventer vi yderligere pres på priserne.

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Solgt 15.000

Long 80.600

Long 127.300

Sojaolie

Solgt 7.000

Short 50.100

Short 43.400

Sojaskrå

Solgt 6.000

Long 113.700

Long 113.000

 

CBOT - Sojaskrå juli termin 2018

Præmie fra Argentina i USD per sht.

 

Notering i dag

Sidste uge

Juni 18

+10 USD per short ton

+15 USD per short ton

Juli 18

+11 USD per short ton

+16 USD per short ton

Aug/sep 18

+18 USD per short ton

+25 USD per short ton

Okt/nov/dec 18

No Sellers

No Sellers

 

US Dollar mod danske kroner

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,3078

6,2516

Euro/DKK

7,4478

7,4498

Euro/US $

1,1806

1,1913

 

Solsikkeskrå

Rusland

Det Baltiske marked har mistet likviditeten på gammel høst og ny høst er stadig ikke handlet. 

Perspektiverne for ny høst forbliver uklare:

 • Rublen forventes at styrkes på baggrund af udviklingen i crude oil. 
 • Forhandlingerne mellem Kina og USA har stor indflydelse på produktion og efterspørgsel af russisk protein. Resultatet er for tiden uklart. 
 • Såning er mindre end 45% sået, hvilket er 10% mindre end sidste år. Vej-ret er varmt og tørt og forholdene er dermed gode. Der er dog snart brug for nedbør i specielt Ukraine.

I Ukraine er 4,9 millioner hektar plantet, hvilket er 0,5 millioner hektar mere end sidste år. Markedsaktørerne nyder godt af større forbrug i middelhavslandene samt Kina, så den forhøjede produktion skal ikke nødvendigvis tolkes som en bearish faktor. 
I bund og grund er øget produktionsarealer forventet alle steder pånær det nord-lige bælte af Europas solsikke områder. På gammel høst er den europæiske af-dækning omkring 80%.

Gammel høst: Priserne er høje og frøene taber konkurrenceevne mod andre af-grøder, hvilket begrænser en upside potentialet. 
Ny høst: Neutral til bearish. 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) ”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”

 

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 4. april 2018

Sojaskrå

Forår 2018

Plus US $ 1,80 pr. short tons

Sommer 2018

Plus US $ 1,60 pr. short tons


Natmarked:
 Plus 0,50 USD per short ton.

 

 

 

 

Læs også LandbrugsAvisen den 5. april: DLG - Kinesisk straftold kan sende store mængder sojabønner ud i verden

NYHEDER – Sojakomplekset

Kina pålægger en importtold på sojabønner med 25%, hvilket fik markedet til at falde markant. Vi var nede med 15/17 USD per sht for sojaskrå og 50 cents per bushel på sojabønner. I løbet af dagen korrigerede markedet og sojaskrå lukker op med 1,0-2,0 usd per sht og sojabønner med et minus på 22 cents per bushel.
Listen blev offentliggjort i går formiddags. Der ikke nogen dato for, hvornår tolden træder i kraft.
Umiddelbart ser det ud til at Kina prøver at presse USA til at komme til forhandlingsbordet, så der kan komme yderligere inputs de kommende uger, som kan give store udsving i markedet.
Betydningen for markedet med den nuværende viden indikerer højere priser på sojaskrå de kommende måneder.
o Argentina er 17/18 mio mt mindre end forventningerne i december, hvilket betyder ca. 14 mio mt mindre sojaskrå, hvis der ikke importeres sojsbønner.
o Kina vil fortrinsvis købe sojabønner fra Sydamerika.
o Verdens forbrugere af sojabønner med undtagelse af Kina vil søge til USA.                                     
o Problemet i forhold til sojaskrå er, at der ikke er meget ekstra kapacitet uden for Argentina og        eftersom Argentina eksporterer ca. 50% af den sojaskrå, der importeres fra andre lande bliver forsyningen knap.     
• Præmierne i Sydamerika for sojabønner og sojaskrå er fastere og der p.t. kun få sælgere.
• Vi forventer stabile til stigende priser de kommende uger.

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Solgt 25.000

Long 118.400

Long 127.400

Sojaolie

Solgt 7.000

Short 10.300

Short 14.300

Sojaskrå

Solgt 5.000

Long 105.200

Long 102.200

 

CBOT - Sojaskrå maj termin 2018Præmie fra Argentina i USD per sht.

 

Notering i dag

Sidste uge

April 2018

No Sellers

+4 USD per short ton

Maj 2018

No Sellers

+5 USD per short ton

Juni 2018

No Sellers

+4 USD per short ton

US Dollar mod danske kroner

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,0720

6,0547

Euro/DKK

7,4488

7,4491

Euro/US $

1,2268

1,2309

Solsikkeskrå
I modsætning til konkurrerende protein produkter er solsikkeskrå markedet inte-resseløst. Forbrugerne er afventende som følge af høje priser og oliemøllerne er ikke interesseret i at sælge skrå da landbruget ikke sælger solsikkefrø.  

Rusland
Baltikum er uden offerter. Landbruget begynder at vågne op og begynder at så ny høst, som er startet i de sydlige områder af Rusland. Gammel høst solsikkefrø i ”stærke hænder” store landbrugs selskaber som holder på frøene.

Kvaliteten af nogle af de frø, der er tilbage er af tvivlsom kvalitet. Omkring 600.000 mt er høstet i december-marts.

Oliemøllerne har kørt for lav kapacitet, men begynder langsomt at skrue op for kapaciteten i takt med at landbruget begynder at sælge frø. Der er dog planlagte stop i april hos visse producenter, som betyder, at der i april fortsat er et lille udbud af solsikkeskrå i april og maj. Vi tror, at der stadig er en chance for, at der kommer sælgere i markedet for juni og juli terminer, hvor den interne efterspørgsel også er faldende som følge af mange dyr sættes på græs.

Ny høst begynder langsomt at komme frem. Oliemøllere og handlere prøver at finde niveauet for priserne for efteråret. Vi tror, at solsikke- og majs-arealerne udvides som følge af det kølige vejr i foråret og dermed sen såning for andre afgrøder.

Ukraine 
Handelskrig mellem USA og Kina kan betyde øget eksport til Kina af solsikkeskrå. Industrien har kun solgt mindre mængder på gammel høst terminer, og der er fortsat offerter ud af sorte havet på april og maj terminer.

Nordeuropa
Forbrugerne er afventende på basis af de nuværende prisniveauer og er ikke villige til fortage yderligere inddækning.

Forventningerne for de kommende måneder er uklare, og vi anbefaler at være afdækket.   

Råolie
Brent råolien koster lige nu 68$/tønde. Det virker til, at der er etableret et handelsinterval mellem ca. 60-70$/tønde som råolien har holdt sig indenfor siden november. De seneste måneder har et geopolitisk tema på markedet (særligt nye Iran sanktioner) generelt har en opløftende effekt på prisen, mens de nye handelsudfordringer mellem USA og Kina har været bearish for prisen.

Overordnet set er geopolitikken bullish for prisen, da nye sanktioner mod Iran meget vel kan være på vej fra 12. maj. Dette er delvist allerede indpriset i markedet, men yderligere +5$/tønde kan være på vej, hvis sanktionerne bliver en realitet. Omvendt peger handelsstridighederne mellem USA og Kina, ekstrem lang position for fondene mod, at prisen kan falde herfra. Sidst er der et fundamentalt billede der pt. viser et velforsynet marked, hvor efterspørgsel og udbud er i balance.

Overordnet vurderes olien i øjeblikket at være ”fair” prissat, og kun overraskende nyheder (særligt geopolitiske) vurderes at kunne få råolien væk fra det nuværende prisinterval.

Fiskemel

Der er meget stille på fiskemelsmarkedet i disse uger. Alle afventer offentliggørelsen af Peru-kvoten, hvor der forventes en kvote på mellem 2,5-3 mio. tons. Der meldes om, at halvdelen af kvoten allerede er solgt (primært til Kina), og der har været svage tegn på lille prisstigning i Peru.

Overordnet forventes der ikke at ske prisændringer før en kvote offentliggøres og begynder at blive indfriet i Peru.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) ”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 8. marts 2018

Sojaskrå

Forår 2018

Minus US $ 0,10 pr. short tons

Sommer 2018

Minus US $ 0,30 pr. short tons


Natmarked:
Minus 4,1 USD per short ton.

 

NYHEDER – Sojakomplekset

 • CBOT tester på dagen i begge retninger og lukker tæt på uforandret efter USDA rapporten.
 • USDA rapport > Sojabønner
  • Argentinas produktion reduceres fra 54 mio mt til 47 mio mt. Crush i Argentina blev kun reduceret med 0,68 mio mt og ekspor-ten blev reduceret med 1,7 mio mt hvilket betyder markant lavere slutbeholdning i Argentina
  • Brasiliens produktion opjusteres fra 112 mio mt til 113 mio mt. Crush opjusteres med 1,0 mio mt og eksporten opjusteres med 1,5 mio mt. Betyder også en reduktion i slutbeholdning.
  • US crush opjusteres med 10 mio bushels (0,27 mio mt) og den store overraskelse at eksporten reduceres med 35 mio bushels (1,0 mio mt) . Betyder at slutbeholdningen vokser med 25 mio bushels (0,95 mio mt) til 555 mio bushels.
  • Verdens slutlager reduceres med 3,74 mio mt til 94,4 mio mt.
 • Vejrudsigterne for Argentina de kommende uger forventer nedbør. Ned-børen begynder at komme i weekenden i mindre mængder og spredt hvorefter at der midt på ugen forventes et større system som forvenmtes at bringe gode mængder og det meste af dyrkningsområdet de følgende dage.
 • Det ser ud til markedet på kort sigt er stabiliseret og hvis den nedbør som vejrsigterne forventer tror at vi at markedet kan falde yderligere.
 • I løbet af den næste måned vil markedet begynde at fokusere på produk-tionen og det forventede sojaareal i USA. Forventningerne ligger på nu-værende tidspunkt i niveauet 90-92 mio acres for sojabønner.
 • Fokus de kommende bør fortsat være Argentina, eksporten af sojabøn-ner ud af USA samt forventninger til det såede areal i USA.
 • På kort sigt forventer vi en test af USD 375,00 med mulighed for yderli-gere fald hvis situationen i Argentina udvikler sig positivt. 
 

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Solgt 3.000

Long 129.600

Long 116.600

Sojaolie

Solgt 4.000

Long 900

Long 8.900

Sojaskrå

Solgt 2.000

Long 114.500

Long 119.500

 

CBOT - Sojaskrå maj termin 2018

CBOT - Sojaskrå maj termin 2018

Præmie fra Argentina i USD per sht.

 

Notering i dag

Sidste uge

Marts 2018

No Sellers

+ 2 USD per short ton

April 2018

+ 4 USD per short ton

+ 2 USD per short ton

MJJ 2018

+ 3 USD per short ton

+ 1 USD per short ton

Aug/Sep 2018

No Sellers

No Sellers

US Dollar mod danske kroner

US Dollar mod danske kroner

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,0537

6,0469

Euro/DKK

7,4486

7,4481

Euro/US $

1,2303

1,23154

 

Solsikkeskrå

Markedet har de seneste par uger været på himmelflugt, og priserne er steget voldsomt!

Rusland

Det baltiske marked er dødt. Meget få landmænd sælger frø, crushere har kun dækket de mest fornødne behov (til og med april i bedste tilfælde), og mange holder stille eller kører kun på laveste blus. Det interne marked er 10-15 USD over eksportpariteterne. Et russisk analysebureau har øget produktionsforventningen med 0,8 mio. ton i denne uge, hvilket lægger yderligere pres på overgangslagre-ne og landmændene.

I Ukraine ses samme opførsel fra landmændene. Specielt FOB handler i sorte-havsområdet er næsten ikke eksisterende og markedet mangler i høj grad likvidi-tet.

Vi venter stadig på at se Argentinas nye varer på markedet. Høsten er 45% fær-dig, med et gennemsnitsudbytte på 2,02 tons og et samlet produktionsestimat på omkring 3,6 mio. ton mod 3,3 mio. tons sidste år.  

Importmarkederne er tilbageholdende købere så den dårlige likviditet spreder sig og alle venter pt på USDA rapporten samt at landmændene begynder at sælge inden såningen går i gang.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) ”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) ”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”
 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) ”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”
 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) ”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”