Kontakt os
Følg med i verdens råvaremarkeder hver uge - læs "Fokus på råvarer"
Foder / Risk Management / Fokus på Råvarer
9. marts 2018

Fokus på Råvarer - Dårlige 'Crush margins' i Argentina giver knaphed i markedet for sojaskrå de kommende måneder

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 8. marts 2018

Sojaskrå

Forår 2018

Minus US $ 0,10 pr. short tons

Sommer 2018

Minus US $ 0,30 pr. short tons


Natmarked:
Minus 4,1 USD per short ton.

 


NYHEDER – Sojakomplekset

 • CBOT tester på dagen i begge retninger og lukker tæt på uforandret efter USDA rapporten.
 • USDA rapport > Sojabønner
  • Argentinas produktion reduceres fra 54 mio mt til 47 mio mt. Crush i Argentina blev kun reduceret med 0,68 mio mt og ekspor-ten blev reduceret med 1,7 mio mt hvilket betyder markant lavere slutbeholdning i Argentina
  • Brasiliens produktion opjusteres fra 112 mio mt til 113 mio mt. Crush opjusteres med 1,0 mio mt og eksporten opjusteres med 1,5 mio mt. Betyder også en reduktion i slutbeholdning.
  • US crush opjusteres med 10 mio bushels (0,27 mio mt) og den store overraskelse at eksporten reduceres med 35 mio bushels (1,0 mio mt) . Betyder at slutbeholdningen vokser med 25 mio bushels (0,95 mio mt) til 555 mio bushels.
  • Verdens slutlager reduceres med 3,74 mio mt til 94,4 mio mt.
 • Vejrudsigterne for Argentina de kommende uger forventer nedbør. Ned-børen begynder at komme i weekenden i mindre mængder og spredt hvorefter at der midt på ugen forventes et større system som forvenmtes at bringe gode mængder og det meste af dyrkningsområdet de følgende dage.
 • Det ser ud til markedet på kort sigt er stabiliseret og hvis den nedbør som vejrsigterne forventer tror at vi at markedet kan falde yderligere.
 • I løbet af den næste måned vil markedet begynde at fokusere på produk-tionen og det forventede sojaareal i USA. Forventningerne ligger på nu-værende tidspunkt i niveauet 90-92 mio acres for sojabønner.
 • Fokus de kommende bør fortsat være Argentina, eksporten af sojabøn-ner ud af USA samt forventninger til det såede areal i USA.
 • På kort sigt forventer vi en test af USD 375,00 med mulighed for yderli-gere fald hvis situationen i Argentina udvikler sig positivt. 
 

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Solgt 3.000

Long 129.600

Long 116.600

Sojaolie

Solgt 4.000

Long 900

Long 8.900

Sojaskrå

Solgt 2.000

Long 114.500

Long 119.500

 

CBOT - Sojaskrå maj termin 2018

CBOT - Sojaskrå maj termin 2018

Præmie fra Argentina i USD per sht.

 

Notering i dag

Sidste uge

Marts 2018

No Sellers

+ 2 USD per short ton

April 2018

+ 4 USD per short ton

+ 2 USD per short ton

MJJ 2018

+ 3 USD per short ton

+ 1 USD per short ton

Aug/Sep 2018

No Sellers

No Sellers

US Dollar mod danske kroner

US Dollar mod danske kroner

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,0537

6,0469

Euro/DKK

7,4486

7,4481

Euro/US $

1,2303

1,23154

 

Solsikkeskrå

Markedet har de seneste par uger været på himmelflugt, og priserne er steget voldsomt!

Rusland

Det baltiske marked er dødt. Meget få landmænd sælger frø, crushere har kun dækket de mest fornødne behov (til og med april i bedste tilfælde), og mange holder stille eller kører kun på laveste blus. Det interne marked er 10-15 USD over eksportpariteterne. Et russisk analysebureau har øget produktionsforventningen med 0,8 mio. ton i denne uge, hvilket lægger yderligere pres på overgangslagre-ne og landmændene.

I Ukraine ses samme opførsel fra landmændene. Specielt FOB handler i sorte-havsområdet er næsten ikke eksisterende og markedet mangler i høj grad likvidi-tet.

Vi venter stadig på at se Argentinas nye varer på markedet. Høsten er 45% fær-dig, med et gennemsnitsudbytte på 2,02 tons og et samlet produktionsestimat på omkring 3,6 mio. ton mod 3,3 mio. tons sidste år.  

Importmarkederne er tilbageholdende købere så den dårlige likviditet spreder sig og alle venter pt på USDA rapporten samt at landmændene begynder at sælge inden såningen går i gang.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) ”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”

  

 

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 28. februar 2018

Sojask

Forår 2018

Plus US $ 7,70 pr. short tons

Sommer 2018

Plus US $ 5,70 pr. short tons

 

 

Natmarked:
Tætte terminer minus 2,0 USD per short ton og lange terminer plus 1,0 USD per short ton.

 

 

NYHEDER – Sojakomplekset

 • Markedet fortsatte stigningen fra tirsdag og var på et tidspunkt 11 USD op. Imidlertid var der ikke meget ”followthrough”, da markedet testede 400 USD niveauet.
 • I Argentina var der let nedbør i afgrænsede områder. Vejrudsigter viser fortsat overvejende mindre mængder nedbør i afgrænsede områder.
 • FOB præmierne i Argentina let vigende. 
 • Rekord høj pris i PESO’s giver landbruget incitament til at sælge soja-bønner.
 • Landbruget i Brasilien er gået fra at sælge gode mængder af nedbør til at være mere afventende, hvilket betyder fastere fob præmier på sojabønner og sojaskrå.
 • Vinduet for, at høsten i Argentina kan forbedres (som følge af nedbør), bliver mindre, og vejrudsigterne viser overvejende mindre og spredte mængder af nedbør.
 • Kina er fortsat forholdsvis udækket med indkøb af sojabønner.
 • Fondenes positioner på sojaskrå er rekord høj.
 • Usikkerhed om størrelsen af landbrugets lagre i Argentina.
 • Rygter i Argentina om, at regeringen vil sænke eksportskatten på sojabønner for at få landbruget til at sælge, kan betyde et kortvarig dyk i markedet.
  Vi forventer, at markedet stabiliseres omkring 400 USD niveauet inden for de næste par uger.

 

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Købt 8.000

Long 91.800

Long 65.800

Sojaolie

Solgt 2.000

Short 5.300

Short 10.300

Sojaskrå

Købt 7.000

Long 120.000

Long 99.000

 

CBOT - Sojaskrå marts termin 2017

Graf forklarer at CHICAGO-BØRSEN lukkede den 28. februar 2018


Præmie fra Argentina i USD per sht.

 

Notering i dag

Sidste uge

Marts 2018

+ 2 USD per short ton

+ 6 USD per short ton

April 2018

+ 1 USD per short ton

+5 USD per short ton

MJJ 2018

+ 1 USD per short ton

- 2 USD per short ton

Aug/Sep 2018

No Sellers

No Sellers

 

US Dollar mod danske kroner

Graf i US Dollar mod danske kroner

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,10863

6,0703

Euro/DKK

7,4467

7,4466

Euro/US $

1,2189

1,2265

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på bag-grund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personigt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”

 

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 17. januar 2018

 

Sojaskrå

Forår 2018

Plus US $ 1,50 pr. short tons

Sommer 2018

Plus US $ 1,50 pr. short tons

Natmarked:
Pt i minus 0,50 USD pr short ton

 

 

 

 

 

NYHEDER – Sojakomplekset

 • CBOT --> Markedet handlede på begge sider af uforandret. Mere regn end forventet i Argentina fik markedet til at korrigere i nedadgående retning men lukkede men vi lukker i positivt med en stigning på 1,50 USD per short ton.
 • Sojaskrå er den stærke del af komplekset. Der er en del olie / mel spreading hvilket giver sojaskrå støtte. 
 • I Brasilien begynder vi at se en voksende lineup til lastning af sojabøn-ner.
 • Mato Grosso staten har høstet 1,3 % af sojaarealet mod 5,3 % sidste år. Vejret de kommende dage er ovevejende tørt hvilket er positivt for høst.
 • US fob sojaskrå stiger med 2 USD --> ser ud til de møller der kan eskportere har solgt gode mængder de næste par måneder. Det er svært at købe varer til hurtig afskibning.
 • Vi forventer knaphed i det Europæiske marked de kommende 1-2 måneder som følge færre ankomster før ny høst. Forbrugere og handelshuse forsøger at reducere deres beholdninger hvilket kan skabe ubalance i mellem forsyning og forbrug.
 • De kommende uger vil fokus fortsæt være vejr. Argentina og det sydlige Brasilien har fortsat behov for regelmæssigt nedbør hvorimod de nordlige egne af Brasilien skal have tørt for rigtig at komme i gang med høsten og ny høst afskibninger til verdens forbrugere af sojabønner.
 • Der er ikke meget risiko præmie i markedet og vejr og logistik problemer kan betyde kortvarige stigninger.
 • Vi forventer stabile til let stigende priser de kommende uger.
 

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Even

Short 124.600

Short 122.600

Sojaolie

Solgt 3.000

Short3.000

Long3.600

Sojaskrå

Købt2.000

Long 23.000

Long20.000


CBOT - Sojaskrå marts termin 2018

Præmie fra Argentina i USD per sht.

 

Notering i dag

Sidste uge

Feb

-2 USD per short ton

-3 USD per short ton

Mar

-2 USD per short ton

-5 USD per short ton

Apr

No sellers

-11 USD per short ton

Maj

No sellers

-11 USD per short ton

MJJ 2018

No sellers

No sellers

 

US Dollar mod danske kroner 

 

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,0966

6,23629

Euro/DKK

7,4458

7,4449

Euro/US $

1,2212

1,1942

 

Solsikkeskrå

Rusland
Salgsinteressen de seneste to måneder har været tæt på ikke eksisterende. Fe-rie, landmænd som ikke sælger og dårlige crush marginer bremser forretninger-ne. Én million tons står fortsat på markerne og bliver høstet langsomt og med store udfordringer på kvaliteten: det er vådt og med for høje syretal. Vi har desu-den fået bekræftet at proteinindholdet er 1 til 1,5% lavere end 3-års gennemsnit-tet, hvilket sandsynligvis skyldes henholdsvis for koldt og for varmt vejr i mod-ningsfasen, hvilket ikke kun gælder i Rusland. Landmændene klager dog ikke over priserne og planlægger at udvide arealerne med solsikkefrø til næste høst da afgrøden stadig er den mest attraktive.

I Ukraine er crushere disciplinerede sælgere af februar og marts positionerne men ikke af øvrige positioner grundet samme situation som i Rusland: landmæn-dene sælger ikke. Forbrugere i området omkring Sortehavet har større appetit og er dårligere afdækket sammenlignet med nordeuropæiske forbrugere.

Det franske marked er godt dækket med varer og mest aktive på de nære termi-ner hvor de forventer stigninger på sojaskrå og rapsskrå.

Argentinske
sælgere gør forsigtige forsøg på at komme ind på markedet. Vi forventer likviditeten stiger i sidste halvdel af februar. Høsten er 20% færdig i Ar-gentina med et gennemsnitsudbytte på 2,02 tons hvilket gør at det samlede pro-duktionsestimat lander på 3,6 millioner ton mod 3,3 millioner tons sidste år.

Vi er neutrale på kort sigt og mere prisoptimistiske for forår og sommermånederne.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) ”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”

 

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 3. januar 2018

Sojaskrå

Vinter 2018

Plus US $ 0,90 pr. short tons

Forår 2018

Plus US $ 0,70 pr. short tons

Natmarked:
Pt i minus 0,50 USD pr short ton

 NYHEDER – Sojakomplekset

 • CBOT --> Markedet lukkede med et lille plus efter en fortsættelse fra de sidste dage med små udsving i et interesseløst marked.
 • Præmierne en smule fastere i USA som følge af det meget kolde vejr og dermed vanskeligheder som følge af problemer med logistik og et øget foder forbrug.
 • Brasilien eksporterede 2,3 mio mt sojabønner i december hvilket er 3 gange mere end december 2016. Lineups bliver mindre og den lidt senere såningen betyder at høsten kommer senere i år.
 • Fortsat favorable vejrforhold i Brasilien og overvejende tørt vejr i Argentina frem til sidst i næste uge.
 • FOB præmierne for sojaskrå i Argentina steg 5 USD som følge at en af COFCO’s fabrikker havde en eksplosion mellem jul og nytår og ikke vil kunne producere de næste 3 måneder. Ligeledes er landbruget tilbageholdende med at sælge sojabønner som følge den gradvise reducering af eksport skatten.
 • USDA kommer med den månedlige rapport fredag den 12. januar kl 18.00, hvor forventninger er at USDA vil øge slutbeholdningerne som følge af den eksport.
 • Vi forventer at markedet i de kommende dage fortsætter i det nuværende niveau.

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Købt 3.000

Short 77.200

Short 81.200

Sojaolie

Købt 3.000

Long 3.000

Short 6.000

Sojaskrå

Købt 1.000

Long 29.200

Long 31.200


CBOT - Sojaskrå marts termin 2018

 Præmie fra Argentina i USD per sht.

 

Notering i dag

Sidste uge

Jan

No sellers

No sellers

Feb

-5 USD per short ton

No sellers

Mar

-8 USD per short ton

-16 USD per short ton

Apr

No sellers

-16 USD per short ton

MJJ 2018

No sellers

-16 USD per short ton


US Dollar mod danske kroner 


 

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,1888

6,2389

Euro/DKK

7,4448

7,4449

Euro/US $

1,2033

1,1933


Fiskemel
Som situationen i Peru ser ud lige nu, så forventes der kun at blive landet mellem 4-500.000 MT fisk. Da der er presold ca. 170.000 MT mel, svarende til 800.000 MT fisk, så kommer vi nok til at se et stramt marked minimum frem til sommer kvo-ten i Peru, som er i maj-juni, og som bliver offentliggjort i april. I EU kommer To-bis-kvoten normalt sent februar/marts, og ifølge rygterne så er bliver den kun på 2-300.000 MT, men det er kun rygter. Hvad der så sker derfra, er svært at sige. De ovennævnte udfordringer sender fiskemelsprisen markant op i disse dage, og det er stadig for tidligt at udelukke yderligere prisstigninger.
Råolie
Råolien har ikke set sig tilbage længe og fortsætter med at stige. Lige nu er Brent olien oppe i 68$/tønde. Den geopolitiske risiko bliver ved med at være for-højet, senest med urolighederne i Iran, som skaber usikkerhed i markedet og der-for indprises en præmie. De spekulative fonde er meget lang i markedet, da de har sat deres penge på at OPEC begrænser produktionen mere end udmeldt.   Nok en gang bør det nævnes at de spekulative fonde har rekordlang samlet posi-tion i markedet hvilket gør at opsiden ser noget begrænset ud. Men så længe vi ser uro og pludselige produktionsfald er oliens opadgående bevægelse ikke færdig.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) ”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”