Kontakt os
Foder / Svin / Sofoder

Sofoder

Høj produktivitet, sundhed og holdbarhed er de grundlæggende kvaliteter ved at fodre søer med foder fra DLG.
Vores sortiment af sofoder rummer flere løsningsforslag, hvad enten det drejer sig om fodring af diegivende eller drægtige søer og polte. Som noget nyt introducerer vi SFR (Schothorst Feed Research), der er et spændende alternativ til vores traditionelle måde at sammensætte foderblandinger på.

Arbejdet med at udvikle DLG's Fiberkoncept fortsætter ufortrødent. Frem for at arbejde med kemiske beskrivelser eller fysiske egenskaber af fibre, fokuserer vi på de fysiologiske egenskaber af fiberdelen i foderråvarerne til søer. Dette fokusskifte ændrer vurderingen af forskellige råvarer og betyder fx, at sojaskaller bliver en interessant råvare på linje med roepiller. De positive effekter af DLG's sofoder er fortsat: 
  • Øget produktion af råmælk - og dermed øget pattegriseoverlevelse og pattegrisetilvækst. 
  • Kortere og mere problemfri faringer - færre tilfælde af farefeber og bedre mælkeproduktion. 
  • Flere og større smågrise ved fravænning.
Vi har udviklet blandinger af sofoder, som løbende tilpasses efter den viden, vi opsamler i vores tætte samarbejde med forskellige universiteter og Videncenter for Svineproduktion. Dermed imødekommer vi, med vores sofoder, de særlige behov, som soen ifølge nyere forskning har i overgangsfasen omkring faring, og som en traditionel to-faset strategi ikke altid tager hensyn til.  
Kontakt din lokale DLG-konsulent

Overgangsfodring giver bedre start

DLG har sammen med Aarhus Universitet og Videncenter for Svineproduktion deltaget i et GUDP-projekt (Grønt Udviklings- og Demonstrations-Program) for at identificere soens behov for næringsstoffer omkring faring. Det viser sig, at hverken en drægtighedsblanding eller en diegivningsblanding kan matche behovet for energi og protein – specielt ikke med de nyeste normer for aminosyrer til diegivende søer. DLG har udviklet en overgangsblanding, som gives som alenefoder, eller som topdressing produkt, som delvis kan erstatte diegivningsfoderet. 

Forebyg mavesår med sofoder

God mavesundhed er forudsætningen for en god produktivitet og holdbare dyr. Mavesår kan være komplekst at komme til livs, men ofte kan fokus på struktur og fodersammensætning afhjælpe problemet. I DLG tilbyder vi rådgivning og løsninger til svinefoder og sofoder til svinebesætninger, der døjer med mavesår. Vi tilbyder bl.a.: 
  • Expandat er DLG’s expandatløsning, som ved Videncenter for Svineproduktions firmaafprøvning var blandt de to bedste løsninger til at forebygge mavesår. 
  • Helse er vores foderblandinger, der består af pillevarer med ikke-varmebehandlet byg udenom. Helse er en anerkendt foderløsning til at forebygge og behandle mavesår. 
  • Revet korn i pillen: Der er som standard revet korn i al DLG's sofoder, smågriseblandinger og slagtesvineblandinger.

Tilsætningsstoffer i sofoder

I vores sortiment er det muligt i udvalgte blandinger af sofoder at få forskellige tilsætningsstoffer.
  • Bioplus YC er et probiotikum, der stimulerer næringsstofoptagelse, fordøjelse og immunforsvaret hos søerne.
  • SowOmic er organisk bundne mikromineraler, som giver bedre klovsundhed og benstyrke. Vores erfaringer viser, at halthed reduceres kraftigt. Derudover reduceres energibehovet til immunforsvaret, som soen i stedet kan anvende til vedligehold eller mælkeproduktion.
  • Sowcid er mellemlange fedtsyrer fra kokosolie, som giver alle fordelene ved kokosolie i en koncentreret form når det blandes med sofoder.
Klik her for at komme til kundeportalen
Fokusvarer Svin
Sofoder
Nyhedsbreve om svin