Kontakt os
Marken

Planteavler om DLG Wheat Mix Star: Mindre sygdom, færre sprøjtninger og højere udbytter

Sortsblandingen DLG Wheat Mix Star er et af produkterne i DLG’s ’Lidt bedre hver dag’-sortiment, der kan bidrage til en mere bæredygtig landbrugsproduktion. Planteavler Axel Schwaner Nielsen fra Munkebo på Fyn fortæller her, hvorfor en stor del af hans marker igen i år er sået med blandingen.

På Østergaard ved Kerteminde dyrker Axel Schwaner Nielsen planteavl og har gjort det siden 2005. Han er tredje generation på ejendommen, og udover det er han driftsleder på naboejendommen Ørnfeldt Gods, som Østergaard deler blandt andet maskinfællesskab med.

Tilsammen har de to ejendomme omkring 530 hektar dyrket jord, hvoraf 160 hektar i år er sået med sortsblandingen DLG Wheat Mix Star. Det med at dyrke sortsblandinger er ikke nyt for Axel
Nielsen. Det er nemlig andet år i træk, at DLG Wheat Mix Star finder vej til markerne, og året før var det en af DLG’s tidligere sortsblandinger i hvede. Hans valg af sortsblandinger frem for enkeltsorter er der flere grunde til.

”Der er nogle gode sorter i DLG Wheat Mix Star (Heerup, RGT Stokes og Kvium), som tilsammen er mere robuste på alle parametre end enkeltsorterne. Men generelt er det min erfaring, og det viser Landsforsøgene også, at man avler mere på en sortsblanding end en ren sort. Med en blanding er afgrøderne heller ikke så modtagelige over for et svampeangreb pga. sorternes forskellige egenskaber. Det giver en bedre resistens og mere sikkerhed,” fortæller Axel Nielsen.

Stærkere, mere sygdomsresistente afgrøder

I 2023 besluttede DLG, at op til 15 procent af overskudsdeklareringen skulle øremærkes en særlig gruppe af produkter, som kan bidrage til omstillingen til fremtidens landbrug. Initiativet, der går under navnet ’Lidt bedre hver dag’, skal skabe incitament blandt kunder og andelshavere til at tilvælge produkter, der har potentiale til at bidrage til en mere bæredygtig landbrugsproduktion.

Et af produkterne i ’Lidt bedre hver dag’-sortimentet inden for planteavl er netop sortsblandingen DLG Wheat Mix Star, som Axel Nielsen har sået på sine marker. Sortsblandinger er de seneste 3-4 år for alvor blevet populære blandt planteavlerne pga. fordele som højere udbytte, lavere sygdomsangreb og deraf et reduceret behov for planteværn.

Det er ifølge Jakob Lave, direktør for bæredygtig forretningsudvikling i DLG-koncernen, en positiv udvikling, for der er netop brug for flere afgrøder af den type i fremtiden.

”Ved at inkludere sortsblandinger under vores ’Lidt bedre hver dag’-initiativ hjælper vi DLG’s kunder til at producere stærkere, mere sygdomsresistente afgrøder. Det er essentielt for at imødekomme behovet for stigende udbytter, specielt under et stadigt mere variabelt klima. Vi ser en fremtid, hvor bæredygtighed og effektiv udnyttelse af det dyrkbare areal bliver endnu vigtigere,” lyder det fra ham.

 

MERUDBYTTE SELV UNDER SVÆRE VÆKSTBETINGELSERFinn Borum Sejet Planteforaedling

De seneste to års tal fra Landsforsøgene viser, at DLG’s sortsblanding i vinterhvede, DLG Wheat Mix Star, både giver et større udbytte og er mere resistent over for sygdomsangreb. hvedeforædler Finn Borum fra Sejet Planteforædling fortæller hvorfor:

”Når man sår sit korn, kender man ikke vækstsæsonens udfordringer på forhånd. Ved at vælge en sortsblanding, ruster man sig bedre mod de vilkår, sæsonen byder på. Samtidig har man den mulighed med en sortsblanding, at den sort, der får de bedste vækstbetingelser, også vil blive den, der tager fart og får mængde i blandingen. Konceptet virker. Selv i et mærkeligt år som 2023.”

Isolated Button Style
 
Vil du vide mere om DLG Wheat Mix Star, så kontakt din DLG-salgskonsulent.