Kontakt os
Marken
12. april 2022

LG Austin vinterraps

”Den er kommet godt fra start, selvom vi såede lidt senere end vi plejer”

DLG’s demogårde har afprøvet vinterrapssorten, LG Austin. En af dem er Søren Schmidt på Langholtgaard ved Kolding. Og hos ham har sorten haft en flot start, og han har høje forventninger til resultaterne, når vi når høst.

LG Austin er en nyhed på markedet og har i Lands- og Statsforsøgene siden 2019 leveret stabile, høje udbytter med et gennemsnitligt forholdstal på 110. Gode udbytter er især noget af det, Søren Schmidt kigger på, når han skal vælge vinterrapssort.

”Når vi skal vælge vinterrapssort, kigger vi meget på udbytte og afgrødehøjde – samt en god og hurtig etablering. Derfor synes jeg også, at LG Austin er rigtig lovende. Og jeg har høje forventninger til udbyttet, fordi den indtil videre ser så flot ud,” forklarer Søren Schmidt og fortsætter:

”Den står sammen med en anden sort, og de ser begge to rigtig pæne ud. LG Austin har et lavt vækstpunkt og har haft en fin overvintring – så den er kommet godt fra start. Det skal gerne spire hurtigt, så det er vigtigt, at jorden har en god temperatur, når man sår.”

Såtidspunktet spiller en rolle – og sundheden

LG Austin har et bredt såvindue – fra relativt tidligt til rapsens senere såtidspunkt, og i efteråret passede det rigtig godt ind på Langholtgaard.

”Vi såede først LG Austin den 1. september, hvilket er lidt senere, end vi ellers normalt ville så vinterraps. Men den har klaret sig rigtig fint alligevel. Det har stadig været tilpas lunt i september, så jordtemperaturen har været god, selvom såningstidspunktet var lidt til den sene side,” siger Søren Schmidt.

LG Austin er en stærk sort, når det kommer til sygdom. Den har dobbeltvirkende og effektiv resistens mod phoma og en meget stærk resistens mod lys bladplet samt resistens mod rapsrødsot. Det er også noget som Søren Schmidt kan genkende hos sorten.

”Indtil videre har den levet godt op til sine løfter om at være en stærk sort, hvor man kan undgå sygdom. Både med hensyn til lys bladplet og rapsrødsot – det har jeg ikke set noget af endnu,” siger Søren Schmidt.
 
LG Austin er også en såkaldt N-Flex sort. Det betyder at sorten har et lavere udbyttetab ved underoptimal kvælstofforsyning. Det bidrager til udbyttestabiliteten på marken, hvilket er noget, Søren Schmidt vægter højt ved vinterraps.

”Udbyttestabilitet er vigtigt – vi sår jo vores afgrøder for at kunne få noget ud af i dem i sidste ende,” afslutter Søren Schmidt.

 

LG AUSTIN - Topudbytte år efter år

  • Meget højt udbytte
  • Rigtig god sundhed
  • Skulpeopspringsresistens

LG Austin er vinterrapsens helt store nyhed til kommende sæson. Sorten er pakket med attraktive egenskaber. Sorten har opnået meget stabile udbytter i alle afprøvningsår, og med gode forholdstal i Lands-/ Statsforsøg er LG Austin med helt fremme i rapsens absolutte top.

LG Austin har en hurtig etablering i efteråret, dog samtidig med lav tendens til strækning af hovedskuddet. LG Austin har et bredt såvindue – fra relativt tidligt til rapsens seneste såtidspunkt. Under særlige gunstige vækstbetingelser i efteråret - kombineret med tidlig såning - tilrådes vækstregulering.

LG Austin har dobbeltvirkende og effektiv resistens mod phoma, meget stærk resistens mod lys bladplet samt resistens mod rapsrødsot. LG Austin er en såkaldt N-Flex sort, hvilket betyder, at sorten har et lavere udbyttetab ved underoptimal kvælstofforsyning. Det bidrager til udbyttestabiliteten på marken.

Vil du vide mere om LG Austin, så kontakt din DLG-salgskonsulent

 

Se hele vores vintersædssortiment 2023/24