Kontakt os
Marken / Såsæd / Vintersæd

Merudbytte selv under svære vækstbetingelser

De seneste to års tal fra Landsforsøgene viser, at DLG’s sortsblanding i vinterhvede, DLG Wheat Mix Star, både giver et større udbytte og er mere resistent over for sygdomsangreb. ”Konceptet virker – selv under tørken i foråret 2023”, siger hvedeforædler Finn Borum fra Sejet Planteforædling.

Finn Borum Sejet PlanteforaedlingIfølge hvedeforædler Finn Borum fra Sejet Planteforædling fortæller tallene fra de seneste mange års Landsforsøg en meget tydelig historie:

”I de officielle sortsforsøg har man kigget på sortsblandinger i 25 år. I 23 ud af de 25 år har der været merudbytte. Og det vil der også være i fremtiden,” siger han og forklarer:

”Når man sår sit korn, kender man ikke vækstsæsonens udfordringer på forhånd. Ved at vælge en sortsblanding, ruster man sig bedre mod de vilkår, sæsonen byder på. Samtidig har man den mulighed med en sortsblanding, at den sort, der får de bedste vækstbetingelser, også vil blive den, der tager fart og får mængde i blandingen. Konceptet virker. Selv i et mærkeligt år som 2023.”

Den udmelding bakkes op af tal fra de seneste to års Landsforsøg, som viser en stigning i udbyttet på 1,6 % for DLG Wheat Mix Star i 2023 sammenlignet med udbyttet af blandingens sorter (Heerup, RGT Stokes og Kvium) dyrket som renbestand. Angrebet af septoria i DLG Wheat Mix Star lå ca. 22 % lavere end gennemsnittet af angrebet i de tre enkelt-sorter i både 2022 og i 2023. Begge dele til trods for et forår med tørke og en våd og blæsende sommer.

Homogene og alligevel forskellige

For det utrænede øje er det nærmest umuligt at se forskel på sorterne i DLG Wheat Mix Star, når man kigger ud over marken. For planteavleren er det godt, da han ikke behøver tage særlige hensyn i sin dyrkningsstrategi.

Først i det øjeblik akset er helt gennemskredet, vil man kunne se en mindre forskel på højden og fanebladene. Kombinationen af nogle sorter, der fremstår ens og vokser i samme tempo, men samtidig har sine unikke forskelle, er ifølge Finn Borum nøje udvalgt:

Heerup, Stokes, Kvium er sammensat, fordi de har en nogenlunde ens vækstrytme og plantehøjde, så de fremstår homogene. Men samtidig har vi valgt dem, fordi de har et forskelligt genetisk grundlag. Ellers opstår der ikke nogen sortsblandingseffekt med alle de fordele, det giver.”