Kontakt os
Vi mener det, når vi siger, at vi vil "tilbage til kernen"
Om DLG / Forretningen / Agribusiness

Agribusiness

Siden oprettelsen af den første andelsforening - Jydsk Andels-Foderstofforretning i 1898 - har køb og salg af grovvarer været en kernekompetence for os. Dengang som i dag dækker forretningsområdet Agribusiness afgrøder, plantedyrkning og husdyrernæring.

DLG køber og sælger afgrøder som korn, raps, soja og majs. Inden for husdyrernæring sælger og producerer vi både færdigfoder og tilskudsblandinger til svin, kvæg og fjerkræ, mens aktiviteter inden for plantedyrkning dækker alt fra forædling, såsæd, gødning og planteværn til kalk til markerne.

Foruden aktiviteterne i Danmark har DLG aktiviteter i Tyskland, Sverige, Polen og Baltikum. Agribusinessaktiviteterne udgør over 60% af DLG´s samlede omsætning.

Læs om selskaberne relateret til Agribusiness

HaGe
Werftstrasse 218
D-24143 Kiel
+49(0)431/7023-0
HaGe - som står for Hauptgenossenschaft Nord AG - er det førende grovvareselskab i Nordtyskland og handler med bl.a. korn og raps, gødning og planteværn, fødevarer, logistik og administration. DLG ejer 54,6% af selskabet. 
 

Forretningsområdet strækker sig hovedsageligt over Slesvig-Holsten og Mecklenburg-Vorpommern, men har også aktiviteter i Brandenburg, Sachsen-Anhalt og Thüringen. HaGe forsyner hele det tyske marked med gødning, planteværn og såsæd, bl.a. igennem datterselskaberne BSL og Roth.

 
Tilknytning til DLG
Med en så stor koncern som HaGe står DLG-koncernen stærkt i forhold til at imødekomme de udfordringer, som den stigende liberalisering og verdenshandel fører med sig. Igennem HaGe er DLG solidt placeret på det tyske marked og skaber herigennem værdi for den tyske landmand.
Svenska Foder
Matrosgatan 3 A
531 16 Lidköping
+46 0510-828 00
Svenska Foder er leverandør af foder- og planteavlsprodukter til landbruget og kornprodukter til levnedsmiddelbranchen. DLG ejer 100% af virksomheden. Svenska Foder ønsker at være en stærk og fleksibel lokal samarbejdspartner for den svenske landmand. Rentabilitet, helhedstænkning, kvalitet og miljø er fundamentale begreber i Svenska Foders forretning. Deres mission er, at levere ekspertise og sikre kvalitetsprodukter til husdyr og planteproduktion for landmænd og fødevareindustrien samt butiksvarer til kunder i landdistrikter.
Svenska Foders primære fokus er, at være en producent og grossist med et omfattende distributions- og salgsnetværk i tæt samarbejde med detailhandlen.
 
Tilknytning til DLG          
Svenska Foders aktiviteter i Sverige ligger tæt op af de aktiviteter, som DLG har i Danmark. Svenska Foder er dermed DLGs tilknytning til det svenske marked og den svenske landmand.
Scandagra Polska
Pobłocie Wielkie
+48 94 312 06 61
sekretariat@scandagra.pl
Scandagra Polska (tidligere HaGe Polska) er ligeligt ejet mellem DLG og den svenske landbrugs- og fødevarekoncern Lantmännen. 
 
Scandagra Polska opkøber og sælger en række planteavlsprodukter i Polen. Scandagra Polske sælger og køber landmandens produkter i Polen.
   
Scandagra Polska er en del af forretningsområde grovvarer, som også omfatter grovvareaktiviteterne i Danmark, Sverige, Tyskland og Baltikum. Aktiviteterne på det polske grovvaremarked udgør en mindre del af forretningsområdet grovvarer, men betragtes som en af de markeder, hvor der fremadrettet vil være gode vækst muligheder for DLG koncernen
 
Tilknytning til DLG
Scandagra Polska er DLG's datterselskab i Polen. Igennem Scandagra samarbejdet sørger DLG for aktivitet med den Polske landmand. Igennem synergi og samarbejde i Scandagra øges kvaliteten og stordriftsfordelene.
Scandagra Group
Von Trolis Väg 1
20503 Malmö
+370 600 41 542
Scandagra er ligeligt ejet af DLG og den svenske landbrugs- og fødevarekoncern Lantmännen. Selskabet blev oprettet i 2006 med ambitioner om at styrke videndeling og skabe synergi på tværs af geografisk placering i Østersøsregionen.
 
Scandagra er et holdingselskab for flere virksomheder i de baltiske lande: Scandagra Eesti, Scandagra Lietuva, Scandagra Latvia, BTC og Rezeknes Dzirnavnieks.  
 
Scandagra ejer 100 % af Scandagra Lietuva, Scandagra Latvia, Rezeknes Dzirnavnieks og  BTC - og 85 % af Scandagra Eesti.
 
De tre datterselskaber opkøber og sælger en række planteavlsprodukter, foderblandinger og foder. Igennem fælles indkøb og salg af input og output både til og fra landbrugsproduktionen er ambitionen, at øge konkurrenceevnen for hvert datterselskab på deres respektive marked.    
  
Tilknytning til DLG
Scandagra er DLG's vej til det baltiske marked. Igennem datterselskaberne sørger DLG for aktivitet med den baltiske landmand. Igennem synergi og samarbejde i Scandagra øges kvaliteten og stordriftsfordelene.
DanHatch
Rugerivej 26
9760 Vrå
+45 96 56 57 00
danhatch@danhatch.dk
DanHatch er et af Europas største og mest effektive rugeriselskaber. Hvert år udruges 420 mio. daggamle kyllinger om året. DLG ejer 50% af selskabet. 
 
Virksomheden er teknologisk førende indenfor sit felt. Strenge krav til hygiejnestandarder, kombineret med et højt niveau for biosecurity i og omkring produktionsfaciliteterne, sikrer fremstillingen af zoonosefri daggamle kyllinger med stort udbyttepotentiale.
 
Igennem hele produktionsforløbet fra opdræt af hønniker over produktions af rugeæg til udrugning af daggamle kyllinger sikrer virksomhedens kvalitetssikringssystem en optimering af alle processer. På denne måde sikres produktionen af daggamle kyllinger med god sundhedsstatus og stor livskraft.
 
Tilknytning til DLG
DanHatch leverer kvalitetskyllinger til slagtekyllingeproducenter og er dermed et centralt led i den danske slagtekyllingebranche. Den høje kvalitet af daggamle kyllinger er afgørende faktor for landmandens produktionsøkonomi og et konkurrencedygtigt slutprodukt. DLG har, igennem DanHatch, kontakt til de danske slagtekyllingeproducenter, hvilket giver gennemsigtighed i forhold til kvaliteten af de leverede kyllinger og det videre produktionsforløb i slagtekyllingestaldene.
DLG Vet
Danmarksvej 30B
8660 Skanderborg
+45 87 93 98 00
dlgvet@dlgvet.dk
DLG Vet er et landsdækkende veterinærmedicinsk selskab, som er etableret af DLG og Skanderborg Apotek. Selskabet blev etableret den 1. januar 2013. Her tilbyder man en komplet veterinærmedicinsk leverance direkte til stalddøren med dag til dag levering til konkurrencedygtige priser. DLG ejer 50% af selskabet. 
 
Tilknytning til DLG

DLG Vet giver landmanden indkøbsfordele og en mere effektiv levering. Initiativet forener en solid farmaceutisk viden mellem Danmarks største apotek og DLG, som har indgående viden om branchen og landmændenes behov.
Nomus
Toldbodgade 6A
8900 Randers
+45 86 43 01 00
salg@nomus-as.dk
Nomus er et landsdækkende skadedyrsfirma, der bekæmper skadedyr for landbrug, industri, erhverv og private. DLG ejer 50% af virksomheden. Nomus er specialiseret i at yde en professionel bekæmpelse af mange former for skadedyr. Nomus har mange års erfaring med sikringsaftaler på rotter og mus på landbrug og landbrugsrelaterede virksomheder og har derfor et godt kendskab til landbrugets regler.

Nomus sørger for den forebyggende tågebehandling mod kornskadedyr i kornhaller, inden det nye korn kommer i hus. Er skaden sket og der er kommet biller i kornet, laver Nomus også korngasninger. 

Nomus laver endvidere desinfektion af stalde og af lastrum på skibe, skibsgasninger, behandling mod borebiller, større myrebehandlinger mm.
 
Nomus tilbyder levering af brandudstyr og årlige brandeftersyn til dets ejere. Nomus er DS godkendt leverandør.
 
Nomus blev etableret i 2006 af DLG og Hedegaard Agro og arbejder tæt sammen med DLGs kvalitetsafdeling, der sikrer, at kvaliteten er i top.
 
Tilknytning til DLG
Nomus har stor erfaring med at bekæmpe rotter, mus og kornskadedyr. Skadedyrene kan give landmanden store værditab. DLG bidrager til at sikre kvaliteten af afgrøder, muliggør sikringsaftaler og bekæmper effektivt skadedyr.
Danæg
Danægvej 1
6070 Christiansfeld
+45 73 26 16 00
danaeg@danaeg.dk
Danæg er Nordens største spiller inden for ægbranchen med en omsætning på omkring 1,2 mia. kr. Med de to pakkerier: Danæg A/S i Danmark og Kroneägg AB i Sverige står koncernen stærkt på både det danske og svenske marked for konsumæg. Danægs fokus på kvaliteten af æg og ægprodukter har været rodfæstet i virksomheden siden starten i 1895. DLG ejer 50% af selskabet. Danæg koncernen består i Danmark af et æggepakkeri Danæg A/S i Christiansfeld syd for Kolding og en produktionsvirksomhed Danæg Products A/S i Roskilde.

Hos Danæg A/S indsamles kvalitetssorteres og pakkes skalæg til både detail og foodservice, og hos Products udvikles, fremstilles og sælges pasteuriserede, flydende, kogte og bagte æggeprodukter til foodservice, bagerier og fødevareindustrien i ind- og udland.
 
Tilknytning til DLG
Et tættere samarbejde med Danæg vil styrke DLG's kompetencer inden for fjerkræbranchen i Danmark og Sverige. På den måde kan vi også fremadrettet udvikle de bedste løsninger inden for vores brede palette af produkter til ægproducenterne.
DanGødning
Møllebugtvej 9
7000 Fredericia
+45 76 20 14 80
info@dangodning.dk
DanGødning er Nordeuropas største producent af flydende gødning til landbruget. Produktsortimentet spænder over samtlige gødningstyper med alle makro- og mikronæringsstoffer til alle typer af afgrøder.
DanGødning blev etableret i 1991 af en lille gruppe private grovvarekøbmænd for at skabe et alternativ til almindelig fast kunstgødning. I dag ejer DLG næsten 35 pct. og resten ejes af en række andre grovvareforretninger.
DanGødning leverer flydende kvalitetsgødninger, som er særdeles konkurrencedygtige med faste gødninger. Dangødnings tre udleveringsterminaler er placeret i Aalborg, Rødby og Fredericia.
Gødning fra DanGødning er et miljøvenligt alternativ, der i stigende grad bliver anvendt af miljø- og kvalitetsbevidste jordbrugere. DanGødning er gødning sikret mod kvælstoffordampning. Der anvendes bl.a. næringsholdige biprodukter fra olieraffinaderier, forbrændingsanlæg og fiskeolieindustrien.
 
Tilknytning til DLG

Igennem DanGødning sørger DLG for konkurrencedygtigt og miljøvenligt kunstgødning til de danske landmænd.
Dankalk
Aggersundvej 50
9670 Løgstør
+45 33 68 74 00

Dankalk leverer kalk til renseanlæg, kraftværker, industri og landbrug. Dankalk leverer også kalk til Europa, her er det hovedsageligt jordbrugskalk til landbruget i Østersø regionen. 

Dankalk har kalkværker i Aggersund, Mjels og Batum - og de leverer årligt over 500.000 tons kridt- og kalkprodukter til ind- og udland. Udover at være ejet af DLG ejer Schweiziske Omya 44 procent af Dankalk. Omya er blandt verdens største producenter af calciumcarbonat.  

Dankalk udvikler produkterne på baggrund af nyeste teknologi. Ønsket er at fremme virksomhedernes energiudnyttelse samtidig med, at man tager hensyn til miljøet, bevarer kvaliteten i produkterne og tager hensyn til den konkurrencemæssige situation på markedet.

Tilknytning til DLG
Dankalk tilbyder en lang række specialprodukter indenfor jordbrugskalk. Derudover anvender man hydratkalk til at desinficere bl.a. svinestalde. Dankalks kalkskaller er også et vigtigt mineralstof til fjerkræ, der er en billig calciumtype, der ikke støver og samtidig er miljøvenlig. Dankalks produkter er dermed nyttige i hverdagen for mange danske landmænd.

European Crop Protection
Ballesvej 2
7000 Fredericia
33698700
European Crop Protection A/S er ejet af DLG, Lantmännen og Agro Danmark. DLG ejer 47% af selskabet. Selskabet indkøber planteværn for aktionærerne og deres tilknyttede selskaber. Selskabets formål er alene indkøb og videresalg på non profit basis til Danmark, Sverige og de Baltiske lande.
 
Et samlet indkøb på tværs af organisationerne gør European Crop Protection A/S til en stærk spiller på markedet. Det giver konkurrencefordele på såvel indkøb- som afsætningssiden.
 
Samarbejdet giver grobund for viden- og erfaringsdeling. Det kan optimere og dermed forbedre det samlede udbytte.
 
Tilknytning til DLG
Samarbejdet om indkøb giver en økonomisk forbedret løsning af logistik, pris og kvalitet. Det kommer DLG, og i sidste ende, også landmanden til gode.
European Fertilizer
Ballesvej 2
7000 Fredericia
33683163
European Fertilizer blev etableret i 1997 af DLG og svenske Lantmännen. Det hed dengang SweDane Fertilizer. Siden 2000 har Agro Danmark og den DLG ejede tyske virksomhed HaGe også deltaget i samarbejdet. DLG ejer 47% af selskabet. 
 
Selskabet er etableret med det formål at købe al gødning direkte hos producenten uden fordyrende mellemled. Igennem samarbejdet opnår vi storindkøbsfordele ved handel med de store multinationale gødningsproducenter, og gevinst ved rationalisering af såvel gødningsindkøb som logistik.
 
Igennem disse aktiviteter opbygger vi synergi og storindkøbsfordele imellem de tre ejer selskaber. Vi får dermed konkurrencefordele ved videresalg.
 
Tilknytning til DLG

Igennem fælles indkøb og samarbejde på tværs af lande, kan DLG skabe fordele for kunden i form af storindkøb. Det giver bedre kvalitet til lavere pris. Den videndeling og samarbejde giver mulighed for udvikling og optimering i DLG-koncernen. Det kommer i sidste ende landmanden til gode.
Sejet Planteforædling
Nørremarksvej 67
8700 Horsens
+45 75 68 21 77
sejet@sejet.dk

Sejet Planteforædling har siden 1947 varetaget landbrugets interesser i forædling af moderne kornsorter. Der arbejdes kontinuerligt med at skabe nye og forbedrede sorter, som er tilpasset nutidens krav, og som kommer landbruget og planteavlerne til gode. DLG ejer 100% af selskabet.  Sejet Planteforædling er i dag en udbygget og moderne forædlingsvirksomhed i konstant udvikling med eget forædlingsprogram og et stort repræsentationsprogram i udlandet. 

Sejet benytter de nyeste teknologier som fx genmarkører og har eget forædlingsprogram inden for vårbyg, vinterbyg, vinterhvede og vintertriticale. Sejet Planteforædling har stor succes med egne sorter som fx Benchmark, Matros, Flair, Evolution og Sebastian og arbejder tæt sammen med forædlingsfirmaer i en lang række lande i Europa. 

Sejet sikrer, at det kun er de sorter med en optimal profil, der videreføres ved hjælp af en præcis kvalitetssikring. 

Tilknytning til DLG
Sejet Planteforædling har med sin forskning og udvikling en central rolle for fremtidens landbrug og er med til at styrke DLG's konkurrenceevne.
Rapsol
4941 Bandholm
+45 33 68 43 00
rapsol@dlg.dk
Rapsol I/S, er en rapsmølle på Bandholm havn, som koldpresser rapsolie. Rapsol er ejet af DLG samt Rapsol a.m.b.a. Møllen har en kapacitet på 20.000 tons frø, hvilket resulterer i ca. 6.000 tons olie og 14.000 tons rapskager. Frøene leveres af DLG samt avlerne bag Rapsol a.m.b.a.

Størstedelen af rapsolien bliver raffineret på DLG Food Oil.

Rapsol er økologicertificeret.

Se Rapsols seneste Smiley Rapport her.

PureOil
Hørskætten 6A
2630 Tåstrup
+45 33 18 75 00
pureoil@pureoil.dk
PureOil I/S sælger vegetabilske olier af høj kvalitet til den danske detail- og foodservice-sektor. Produktporteføljen inkluderer både koldpresset og raffineret rapsolie i konventionelle og økologiske varianter, men også blandingsolier med specielle fedtsyreprofiler i brugervenlige forpakninger. PureOil I/S blev stiftet i 2010 som et joint venture mellem DLG og Dragsbæk A/S, som hver ejer 50% af selskabet.

PureOil forhandler udover eget brand også koldpresset rapsolie fra Lehnsgaard.

Se PureOils seneste Smiley Rapport her.
DLG Food Oil
Kvisselholtvej 90
9330 Dronninglund
+4533687350
DLG Food Oil, en del af DLG a.m.b.a., beliggende i Agersted i Nordjylland raffinerer rapsolie til fødevareindustrien. Olien er hovedsageligt baseret på nordiske frø og kendetegnet ved at være neutral i smag og lugt og med en lys gul farve. Rapsolien er dermed velegnet i smørbare blandingsprodukter, i mayonnaisebaserede salater, til stegning osv. DLG Food Oil er ISO22000 certificeret, samt økologi og Kosher certificeret.

DLG Food Oil leverer økologisk og konventionel olie i hele Danmark, samt Sverige, Norge og Island. 
Se DLG Food Oils seneste Smiley Rapport her.