Kontakt os
Foder / Gris / Hjemmeblandere
11. juni 2024

Hjemmeblandere: Sommer, sol og gris

Kalenderen skriver juni. Dermed er det som hjemmeblander tid til at overveje forhold som E-vitaminer, varmestress hos søer, toxiner i de næsten tomme siloer og analyser af din kommende avl.

Her er en række forhold, du skal være opmærksom på i sommertiden:

1. E-vitaminer 

Tilsæt ekstra E-vitaminer til foderet som antioxidant for at forebygge friskkornsforgiftning. I tiden efter høst modner kornet endeligt på lageret. Denne proces frembringer frie radikaler, som har en negativ indvirkning på grisenes trivsel. Det kan forebygges ved at tilsætte ekstra E-vitamin, som virker som antioxidant og nedbryder de frie radikaler, der virker som ”gift” for grisene. Få E-vitamin tilsat i din Landmix, eller Køb e-vitamin direkte på vores Kundeportal.

2. Varmestress hos søer

Pt. er det varmt i staldene og specielt søer i farestalden kan reagere med nedsat ædelyst og ringere mælkeydelse. For at forebygge varmestress anbefaler vi at tilsætte ekstra vitaminer – herunder betain, der binder væsken i cellerne hos dyrene, så de undgår dehydrering. DLG og Vilofoss har udviklet produktet Summer Comfort, som gives som topdressing i de varme perioder. Det kan også tilsættes som ekstra tilskud direkte gennem mineralblandingen til søer. 

3. Toxiner i de næsten tomme siloer?

De sidste års erfaringer viser, at det kan være værd at overveje, om du som forsikring for din produktion skal vælge at tilsætte toxinbinder til dit foder frem til høst. Kornkvaliteten i de næsten tomme siloer er ofte lidt mere tvivlsom end normalt. Herudover ved vi, at andelen af skaller og ukrudtsfrø er større – og derved er trykket fra toxiner måske større. Du kan vælge selv at tilsætte Suplex ProTec eller få det blandet i din mineralblanding.

4. Analyser din kommende avl 

Grundlaget for en rigtig og god optimering er, at du kender næringsstofværdierne af egen avl. Sørg derfor for at få udtaget repræsentative kornprøver (en kop af hvert læs, der tippes i påslaget). Efter høst kan de udtagne og opblandede prøver analyseres med NIT-analyse for protein og vand. Ofte er det dog kun byg og hvede du kan få proteinresultater på ved en NIT-analyse, så har du andre kornsorter – fx rug og havre skal disse sendes til NIR-analyse hos en analysevirksomhed.

Calcium- og fosforanalyse

Det kan være en god ide at kende værdierne for calcium og fosfor også. Her kan vi anbefale at sende prøverne til en autoriseret analysevirksomhed. Kontakt DLG-salgskonsulent eller din landmix -fagkonsulent for at høre om analysepakken og dine muligheder

Blandkornsanalyse

Hvis du har blandkorn, skal disse altid sendes til analysevirksomhed for kemisk analyse, da du ikke kan regne med NIT-analyse på blandkorn. Prismæssigt ligger en NIR-analyse for protein, vand, calcium, fosfor på ca. 920 kr. pr. analyse inkl. forsendelse. Ved kemisk analyse ved fx blandkorn koster det ca. 1.040 kr. pr. analyse inkl. forsendelse. Set i.f.t de værdifulde oplysninger du får, er det en beskeden omkostning i bestræbelserne på at lave en så korrekt foderrecept som mulig.


Har du spørgsmål, kontakt din Landmix-fagkonsulent

 
Kontakt kundecenter
Se på Kundeportalen
Sommerprodukter - grise