Kontakt os
Foder / Gris / / Zinkudfasning

Zinkudfasning - her står vi nu

Juni 2022:
Skrevet af DLG's faglige eksperter:  Anders V. Nielsen, Bo V. Gormsen og Jacob Dall.

For mange griseproducenter, har kravet om udfasning af medicinsk zink betydet, at man har skullet forholde sig på en ny måde til produktionen af grise. Under konceptet ”Verdens Bedste Gris” har DLG/Vilofoss, sammen med en afprøvet foderløsning beregnet til fravænning uden brug af medicinsk zink, tilbudt vejledning omkring optimalt management. Vores viden om optimalt management er indsamlet gennem vores mange medarbejderes daglige arbejde med og gang i besætninger samt indgående viden om fodring og fodersammensætning.

Med udviklingsstart kort efter udfasningen af medicinsk zink blev vedtaget, nåede vi i 2018 frem til en velfungerende foderløsning (Seges medd. 1147). På baggrund af erfaringerne i testbesætningerne, gik det indledende arbejde med at udvikle en række overskuelige og konkrete management-råd dermed i gang. I de mellemliggende år, har vi løbende opdateret og udbygget foderløsning og management viden, til gavn for vores kunder.

Foderløsningen
Foderløsningen baserer sig på både international forskning og praktiske afprøvninger, som har haft til formål mindst at kunne matche produktiviteten ved brug af traditionelt foder med medicinsk zink. Det er i dag almindeligt kendt, at højt proteinindhold i foderet kan udløse en ikke-infektiøs diarre. Dette sker formodentligt som et resultat af, at en større mængde ufordøjet protein når tyktarmen, og dermed bliver substrat for bakteriel fermentering. Ud over, at det kan skabe ubalance i bakteriepopulationen, dannes der også nogle fermenteringsprodukter, som kan være skadelige for grisen.

Mens fibre tidligere var et særsyn i smågriseblandinger, viste vores udviklingsarbejde, at med den korrekte sammensætning af fibertyper, kan man sikre foderoptagelsen hen over fravænningsperioden, og dermed bibeholde en velfungerende tarmfunktion. Ud over fibrene fokuserer løsningen også på optimal forsyning af mikromineraler, samt at skabe de bedste betingelser for, at grisen opretholder et sundt mikrobiom i tarmen.

Smågrise, der er under 60 dage gamle, kan have besvær med at sikre et optimalt pH i mavesækken Den rette syreblanding kan, gennem sænkning af pH i mave/tarmkanalen, både mindske indflydelsen af patogene bakterier og optimere protein-fordøjelsen. Syrelinjen AcidFoss tilgodeser de behov, der er i grisenes forskellige vækstfaser.

Flere forskellige angiveligt immun-stimulerende additiver er blevet afprøvet, men med en god og vel-vitaminiseret basis-blanding, kunne vi ikke finde bevis for, at der var en afgørende fordel ved at bruge disse produkter.

En komplet ”shotgun” løsning er selvsagt dyrere end en mere basal foderblanding. Flere forsøg har dog vist, at en problemfri start giver bedre produktivitet – også hele vejen frem til slagtning. Da en foderløsning aldrig skal være mere omkostningstung, end at et fornuftigt forhold mellem pris og udbytte fastholdes, vil der afhængigt af den enkelte besætnings udgangspunkt, være forskellige krav til den mest optimale foderblanding mellem ejendomme.

Praktisk implementering
De seneste 5-6 måneder har DLG/Vilofoss frem mod skæringsdatoen for udfasning af medicinsk zink under temaet ”Verdens Bedste Gris” vejledt smågriseproducenter omkring valg af foderløsninger, men i høj grad også omkring optimering af management, for at give grisene den bedste start.

Vi oplever, at langt de fleste steder, ved man godt hvad der skal til, men at praktik og etablerede rutiner kan stå i vejen for at gøre det rigtige. Derfor har vores opgave også været at hjælpe med at finde ud af, hvordan man bedste kan ændre på rutiner for at få et bedre resultat.

Sektionering, udtørring/starttemperatur vigtig
Gennem mange år, har det været velkendt, at sektioneret drift er en effektiv måde at minimere smitte mellem forskellige hold/aldersgrupper. Med stadigt stigende produktivitet, er mange besætninger nået til et punkt, hvor ellers veldimensionerede stalde ikke længere passer til produktionen. I sådanne tilfælde, står valget ofte mellem i starten at overbelægge eller ophæve den fuldt sektionerede drift. Ingen af alternativerne er særligt hensigtsmæssige; bedste alternativ er at udvide staldkapaciteten, men det kan være svært af både miljømæssige og økonomiske grunde.

En tør stald er en af de første forudsætninger for at kunne fravænne smågrise optimalt: Nyfravænnede grise har en forholdsvis stor overflade i forhold til deres kropsvægt, hvorfor de har et stort varmetab, hvis temperaturen ikke er optimal. Selv om der kan måles f.eks. 24oC i en stald, kan fugtighed betyde, at grisen oplever det som en noget lavere temperatur, og regner man efter, er der ingen tvivl om, at den mest økonomisk effektive tilskudsvarme kommer via en varmekanon; hvis grisen skal optage ekstra foder, for at producere samme mængde varme, er prisen 4-6 gange højere: især når foderprisen er høj. Hertil kommer den negative effekt, afkøling har på grisens produktivitet og sundhed.

Hos en af vores kunder, havde vi diskuteret vigtigheden af tilstrækkelig udtørring efter vask og desinfektion. Som i mange andre besætninger, var udfordringen at den til rådighed værende tid, fra grisene forlod stalden, til næste hold ankom, var for kort til, at en komplet udtørring kunne lade sig gøre. Da smågriseaftageren på et tidspunkt fremrykkede leveringsdagen, og der dermed blev 1 dag mere til rådighed, viste det sig, at denne ene dag betød, at gulvtemperaturen (målt med infrarødt termometer), blev 4 grader højere end normalt, og faktisk nåede samme temperatur som målt på plastinventaret, 20 cm over gulvhøjde: en klar indikation på, at betongulvet var helt udtørret.

Denne observation gav ydermere en meget bedre opstart på netop dette hold grise.

 

Læs mere om vores erfaringer med zinkudfasning

Er du DLG-kunde og har login, kan du gennem DLG Kundeportalen eller via dette link, få adgang til alle vores anbefalinger, arbejdsskemaer, og videoer. Ved spørgsmål til adgang, kontakt Kundecenter.


Verdens Bedste Gris er DLG´s seks anbefalinger, som har sit omdrejningspunkt i arbejdet rundt om hele grisen.

 

Kontakt kundecenter