Kontakt os
Foder / Gris / Verdens bedste gris

Verdens bedste gris

Den 25. juni 2022 var det slut med at bruge medicinsk zink i fravænningsfoder.

Fra DLG’s side vil vi gerne gøre det helt klart, at der endnu ikke er opfundet et produkt, der én til én kan erstatte den funktion, som medicinsk zink har i fravænningsfoder. Kommer der et sådant produkt? Måske, men indtil da vil vi i DLG i stedet kigge på, hvordan vi i dansk griseproduktion får verdens bedste grise – også uden brug af medicinsk zink i fravænningsfoderet.

Vi ville lyve, hvis vi sagde, at fodring uden brug af medicinsk zink altid er fuldstændig gnidningsfrit, men det er også vigtigt at understrege, at det ikke er en uoverskuelig opgave.
Medicinsk zink eller ej – målet for DLG er det samme: Vi skal understøtte griseproducenterne med at producere verdens bedste grise. Derfor har DLG udarbejdet seks anbefalinger, som skal hjælpe landmanden med at nå i mål med netop dette.

Læs mere om vores seneste erfaringer juni 2022

Er du DLG-kunde og har login, kan du gennem DLG Kundeportalen eller via dette link, få adgang til alle vores anbefalinger, arbejdsskemaer, og videoer. Ved spørgsmål til adgang, kontakt Kundecenter.


Verdens Bedste Gris er DLG´s seks anbefalinger, som har sit omdrejningspunkt i arbejdet rundt om hele grisen.

Kontakt kundecenter

Verdens Bedste Gris

Når vi ikke længere kan bruge de farmaceutiske stoffer, er det vigtigere end nogensinde, at foderet sammensættes med henblik på at støtte grisens overgang fra flydende til fast kost. Opgaven er sådan set den samme, men nu er der ikke et mineral, der kan løse den.

DLG og Vilofoss har udarbejdet konkrete anbefalinger for:

  • Fodersammensætning
  • Foderoptagelse
  • Foderstrategier
  • Foderløsninger

Både PrimeFeed Safe og VF Wean har vist sig at være solide foderløsninger til smågrise

Når medicinsk zink bliver udfaset i fravænningsfoderet, er det ikke kun fodringsstrategier og foderløsninger, som bedriften skal have særligt fokus på.

Arbejdsrutinerne for de enkelte medarbejdere vil også ændre sig i større eller mindre grad.

I DLG og Vilofoss vil vi give ejeren, driftslederen og medarbejderen nogle værktøjer til, hvordan man på bedste vis kan komme i mål med de ændringer, man ønsker at foretage i det daglige arbejde i stalden.Du og dine medarbejdere kender i de fleste tilfælde den enkelte bedrift bedre end jeres egen bukselomme. Det kan dog være fornuftigt at tage fageksperter med på råd og få lagt en plan for, hvornår og hvor ofte de bør inddrages.

En klar køreplan for inddragelse af fageksperter giver nemlig samtidig mulighed for at opdage og håndtere udfordringer i opløbet. Derfor mener vi i DLG og Vilofoss, at det er en rigtig god idé at holde møder, hvor driftslederen, besætningsdyrlægen og en af vores konsulenter i DLG og Vilofoss er repræsenteret. Her kan man få belyst, om der er udfordringer, hvordan man løser dem, og hvor der kan optimeres. Samtidig er det en god idé at sætte sig nogle konkrete mål for, hvordan bedriften skal udvikle sig i en given tidsramme.

Faste rutiner er vigtige.

For at nå målet om at producere verdens bedste grise er det vigtigt, at vi sørger for, at forholdene er optimale. Det angår også faste rutiner ved vask, udtørring og desinfektion. Formålet med at vaske og desinficere stalden er at skabe optimale forhold for grisene. Man kan sige, at stalden skal nulstilles for at sænke smittetrykket i stalden. På den måde får grisene optimale vækstbetingelser.For at opnå det bedst mulige overblik over arbejdet i stalden har DLG og Vilofoss udarbejdet et skema, som man kan bruge på bedriften for at få et overblik over sine ugehold.

Skemaet indeholder andre nøgletal end man normalt bruger, og fokusere mere på hele grisens opvækst, i stedet for afdelingsopdelt-nøgletal

Rigtig meget viden om f.eks. udfasning af medicinsk zink bliver på de enkelte bedrifter, og går derfor tabt for alle andre. I DLG og Vilofoss er vi interesseret i, at alle gode erfaringer bliver samlet og delt med andre landmænd. For selvom løsninger fungerer i en stald, er det ikke sikkert, at de virker lige så godt hos naboen.

Derfor anbefaler DLG og Vilofoss, at videndeling bliver en større del af vores dagligdag – til gavn for alle, så vi på nationalt plan kan sikre, at danske landmænd producerer verdens bedste grise.