Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja
Foder / Risk Management / Markedsorientering
15. juni 2020

DLG Markedsorientering

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

 

Markedsorientering afgrøder 15. juni 2020

Af: I. Rolf Pedersen, Prokurist DLG

Den seneste rapport fra USDA i sidste uge spåede en rekordstor global hvedeproduktion i 2020 og tilsvarende rekordstore hvedelagre ved udgangen af høståret 2020/2021. Rapporten viste til markedets store overraskelse en samlet opjustering af hvedeproduktionen på ca. 5 mio. tons. Det var især Indien og Australien der trak op med henholdsvis 4 mio. og 2 mio. tons.

Som forventet blev hvedeproduktionen reduceret en smule for EU og Ukraine begrundet i den seneste periodes mangel på tilstrækkelig nedbør. Interessant at notere at det globale forbrug holdes uændret på trods af eller i kraft af Covid 19. Alt i alt en rapport der viste en forventning om en større hvedeproduktion, som kombineret med et uændret forbrug resulterer i en vækst i de globale hvedelagre på i alt 6 mio. tons til et rekordhøjt slutlager på 316 mio. tons.

På majssiden var der ingen overraskelser, idet den globale produktion kun hæves en smule samtidig med at forbruget ligeledes hæves en smule.

Reaktionerne i markedet var da også yderst beskedne. Prisudviklingen i den kommende periode er dog, på trods af udsigten til en rigtig god forsyning, meget usikker begrundet i en række forhold. 

Den amerikanske dollar har det ikke godt for tiden, hvilket hæmmer den europæiske konkurrencesituation på verdensmarkedet.

• Der er fortsat et godt stykke vej til at den nordlige halvkugles kornproduktion er i hus.

• Olieprisen og fragtraterne lever for tiden et meget usikkert liv. USA og Kina kæmper fortsat en uafklaret handelskrig.

• Kommer vi til at opleve en anden bølge af Covid 19 pandemien?

• Forskellige handelsrestriktioner lurer både i kølvandet på Covid 19 og som direkte konsekvenser af forskellige politiske beslutninger. Dette kan muligvis ændre de globale handelsmønstre i uforudsigelige og afgørende retninger. 

Spænd sikkerhedssele og livrem og forvent hyppige prisudsving og måske større prisudsving end normalt. 


Markedsorientering korn den 14. maj 2020

af Niles Vesterlund, handler DLG

USDA har tirsdag offentliggjort sine første skøn for høstår 2020/21.

Det er i sig selv spændende og i år særligt på baggrund af corona-krisen og de følger det har/må have skabt samt den seneste tids meget volatile energi marked, som på en eller anden måde kunne forventes, at få indflydelse på biodiesel og Ethanol-produktionen i hele verden.

Generelt skønner USDA ny verdens rekord i kornproduktion: på 2.259 mio. ts hvede og ”coarse grain” mod 2.170 mio. ts i høstår ’19 og 2.127 mio. ts i høstår ’18.

Verdens produktion af hvede i kommende høstår 20/21, skønnes alt-i-alt til 768,5 mio. ts, 4,0 mio. ts mere end høst ’19/20, men dækker over flere forhold:

Ændringer i forhold til sidste høstår


Mio. ts          produktion 
USA                  -  1,5          
EU                    -11,0            
Rusland            +  3,4          
Kasakhstan       + 2,1      
Ukraine             -  1,2            
Australien         + 8,8             

På eksportsiden kommer Australien igen på banen og forventes at øge med 8.8 mio. ts. Der med skønnes verdenshandlen at stige med godt 5 mio. ts.

Verdens produktion af majs skønnes at stige til 1,186 mio. ts (plus 72 mio. ts), som stort set alt sammen kan henføres til samme opjustering internt i USA. Hvor der tages udgangspunkt 89,4 mio. acres, som er ca 5 mio. acres, under den af USDA i marts offentliggjorte rapport med forventede tilsåede areal. Verdens lagerbeholdninger af majs opjusteres med 24 mio. ts. I USA holdes forventningen til forarbejdning af majs til ethanol i 20/21 (141 mio. ts) marginalt lavere i forhold til for 2 år siden, mens USDA nedjustere forarbejdningen ’19/20 til små 10% under ’18/19.
I EU skønnes majsproduktionen at stige fra 66 mio. ts til 68 mio. ts. Det må betegnes som en meget lille opjustering i forhold til øgede arealer i Frankrig, Tyskland og Polen. Der syntes at være plads til opjusteringer i kommende måneder.
Brasilien majs-produktion skønnes til 106 mio. ts, som syntes at være højt i f.h.t. de seneste meldinger fra Brasilien, hvor specielt områderne med Safrinha (dobbelthøst af majs) er blevet nedjusteret med 5-6 mio. ts.

En del af interessen for dagens rapport samler sig om forventningerne til Kina/USA-aftalerne. Det fremgår ikke noget af teksterne, men i tabellerne holdes Kinas forventede import af majs uforandret, mens forbruget opjusteres med 5,0 mio. ts til 275 mio. ts og beholdningerne nedjusteres tilsvarende. Kina import af hvede opjusteres fro 4 til 6 mio. ts og forbruget opjusteres med 4 mio. ts til 130 mio. ts.

Børserne reagerede lidt overraskende uforandret, det er trods alt den første samlede rapport med tal for hele verdens udbud og efterspørgsel i høst ’21. Trist at den ikke kunne skabe et eller andet udsving.

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

 

Markedsorientering raps den 6. maj 2020

af Jens Briand Thomsen, trader DLG

Markedsnyheder

I modsætning til de sidste to måneder, har de seneste 14 dage vist en form for stabilisering på rapsfrømarkedet, hvor Aug ’20 Matif har bevæget sig i spændet omkring 360 EUR til 370 EUR. Samtidig med at vi i Danmark og resten af Europa synes at have fået mere kontrol over spredningen af COVID-19, som ellers har præget markedet de seneste par måneder. Dog har den globale ”lockdown” som virussen har ført med sig givet kraftige fald på efterspørgslen efter energi. 

Rapsfrø og olie

Udsigten til den europæiske produktion ved årets høst er fortsat negative, og med estimater ned omkring 17 mio. tons frø vil vi opleve samme svage udbud som i 2019 sammenlignet med en produktion over 20 mio. tons de foregående år. Efter en våd vinter har vi oplevet en tør start på foråret, som har givet en meget varierende start, og der meldes om varierende udbytteestimater gennem Europa. 
Kina forventes at genoptage import af canadisk Canola, hvilket fjerner noget af importudbuddet til Europa. 
Ser man derimod på efterspørgsel, er det her vigtigt at gøre sig klar over sin risikoprofil og om nuværende niveau kunne være fornuftigt at dække noget af sin kommende høst med. For med den nuværende globale økonomi med COVID-19 - hvad er det så for en efterspørgsel vi kan se frem til for høst 2020? På nuværende tidspunkt er efterspørgslen efter energi lav, og når mere end 50% af den europæiske rapsfrøefterspørgsel kommer fra energiproduktionen, kan der sættes spørgsmålstegn ved, hvor stor en del af denne efterspørgsel vil være til stede. Samtidig mærker man også vigende efterspørgsel på madoliesiden som følge af nedlukkede restauranter. Men spørgsmålet er hvor lang tid dette vil tage, det kan se ud til en del af efterspørgslen er blevet, da man også har oplevet en form for ”hamstring” i form af at øge sine lagre, og hvis efterspørgslen forbliver væk, vil man ramme et fysisk max. 

Korrelerende markeder

Råolien har efter de kraftige fald op til maj haft et positivt momentum, hvor OPEC-landene er begyndt at sænke deres produktion som aftalt. Det bliver spændende at se, hvordan markedet reagerer op mod juni-kontraktens udløb midt i maj. 
På de vegetabilske olier er palmeolien faldet som følge af korrelerende olier samt vigende efterspørgsel på energi. Hvor højere iblandingskrav i biodieselen i Malaysia og Indonesien førte til høje priser i starten af 2020, er vi nu tæt på lavpunktet, vi havde i sommeren 2019. Kina er begyndt at købe amerikanske sojabønner efter første fase i handelsaftalen blev indgået. Dog har Trump været ude med kraftige beskyldninger mod Kina i forbindelse med COVID-19 og truer med at indføre nye sanktioner og giver dermed usikkerhed omkring handelsaftalen. 

Valuta

Valutaen giver lidt udsving på EUR/USD som i starten af ugen var påvirket af en svagere USD som følge af svage tal omkring forbruget i USA. Dog svækkes euroen onsdag som følge af usikkerhed omkring ECB’s opkøbsprogram, samt stigende usikkerhed omkring USA og Kinas forhold. 

Forventning

Svært marked i øjeblikket, med store kontraster på udbud og efterspørgsel, men præget af den negative effekt fra efterspørgselssiden.  

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Markedsorientering korn den 19. marts 2020

af Rolf Pedersen, prokurist DLG

Verden er af lave

De seneste kornbalancer viser fortsat en god forsyningssituation på globalt plan. Der er fortsat et stykke vej til høsten på den nordlige halvkugle, men afgrødetilstanden betegnes generelt som god. Den sædvanlige skibstrafik imellem eksportørerne og importørerne funger indtil videre tilfredsstillende. Forbruget er intakt og udbuddet er tilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen.

Usikkerheden på varebørserne er stor, og de sædvanlige markedskræfter synes at være sat ud af kraft. COVID-19 stjæler alle overskrifterne, og prisudviklingen er uforudsigelig. I denne situation er gode råd dyre, men der findes bare ingen gode råd. Alle finansielle markeder famler i blinde. Råolieprisen er banket i bund og siden nytår er prisen faldt med 65%. Den toneangivende kornbørs i Chicago og dens lillebror Matif i Paris flakker op og ned uden tilsyneladende at have nogen bestemt retning.

Vi kan i den nuværende situation ikke give en meningsfyldt forudsigelse omkring den fremtidige prisudvikling. 

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”