Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja
Foder / Risk Management / Markedsorientering
18. januar 2021

DLG Markedsorientering

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

Markedsorientering rapsfrø - den 18. januar 2021

Af Jens Briand Thomsen, trader DLG

Raps-komplekset
Sidste uge bød på en rutsjebanetur for rapsfrøene, hvor ugen startede med stigende priser oven på USDA’s WASDE-rapport tirsdag d. 12. januar, med forventninger om en prispositiv rapport, som blev bekræftet. Med Chicagomajsen i limit up og yderligere support til sojabønnerne, smittede stigningerne af på de korrelerende markeder. Torsdagen startede med større fald på Palmeolien efter udmelding om vigende eksport de første par uger af 2021. Det smittede af på rapsfrøene og gav fald sammen med en svagere EUR/USD, således at ugen lukkede svagere. 

Overordnet ser den europæiske rapsfrøsituation fortsat ud til at være stram, med overgangslagre omkring 50 % af normalen og udsigt til en høst i 2021 med produktion på omkring 17,3 – 17,6 mio. tons i EU, uændret fra høst 2020. Samt udsigt til lavere produktion og dermed eksport fra Ukraine. Bedre efterspørgsel fra biodieselindustrien og Kina på kort sigt. 

Vegetabilsk olie

Support til sojaen efter tirsdagens USDA WADE-rapport hvor den amerikanske produktion blev estimeret ned med 0,5 bushels pr. acre og stigende efterspørgsel fra crushen og eksportmarkedet. Fortsat meget fokus på det sydamerikanske vejr, som er tørt, dog kunne nedbør i vejrudsigterne ikke få den store effekt på priserne. Palmeolien faldt torsdag/fredag til laveste niveau i tre uger efter eksportdata viste op mod 40 % fald i den malaysiske eksport første halvdel af januar, formentlig pga. høje priser og et stærkt eksportprogram i november og december. 

Energi
COVID-19 er en tosidet oplevelse i øjeblikket, hvor vacciner giver optimisme omkring udsigt til øget forbrug i samfundet. Omvendt sætter nye mutationer en frygt for yderligere lockdowns i markedet, hvilket også har sænket den ellers støt stigende trend på råolien, som har nået samme prisniveau som før Coronavirus i foråret. OPEC har besluttet at sænke produktionen med 1 mio. tønder i februar for at forsøge at holde balance med den fortsat lave efterspørgsel og forhindre stigende lagre.

Forventning

Mulige korrektioner på kort sigt, men på længere sigt og ind i ny høst forventer vi fortsat stigende priser på olie og frø. Da prisforholdet mellem ny og gammel høst er for stort, taget i betragtning af EU’s udbud-/efterspørgselssituation, ser det ikke ud til at ændres på ny høst.  

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Markedsorientering korn - den 6. januar 2021

Af Niels Vesterlund, trader DLG

Halvvejs i høståret

I Danmark er vi nogenlunde midtvejs mellem den sidste og den kommende høst. Prismæssigt har de seneste måneder udviklet sig mere positivt end mange kornproducenter havde turde håbe på. Med udgangen af december måned er priserne stabiliseret på sæsonens højeste.

De kommende måneder tegner volatile og vil sikkert fortsætte ud på foråret, der er fortsat forskellige fænomener i verdensmarkedet, som skal finde sine afklaringer.

Allerførst er BREXIT en realitet og heldigvis med en handelsaftale. Det bliver i de nærmeste vintermåneder særligt afgørende for hvede fra Østersøen, herunder dansk hvede, idet UK fortsat i denne sæson skønnes at have importbehov for yderligere 1-2 mio. tons hvede. UK’s hvedehøst i 2020 blev cirka 6 mio. tons mindre end året før.

Ruslands planlagte indførelse af eksportafgift på hvede har primært til formål at sænke de indenlandske priser. Afgiften er på $ 30 pr. ton, og er reelt forskellen mellem gammel og ny høst. Den nye pris vil landmændene antageligt sælge til - bare ikke med det samme. De lavere indenlandske priser i Rusland må forventes at smitte af på andre kornarter som byg og majs, som dermed kan blive frigjort til eksport.

Australien er tæt på at være indhøstet med mængder, der kommer op imod rekordhøsten i 2016. Landets korneksport løber allerede med fuld kapacitetsudnyttelse i havnene - foreløbigt frem til udgangen af april. Eksporten af landets store høst kommer til at strække sig over længere tid. Det samme kommer til at gælde for Canadas også meget store hvedehøst.

Sydamerika kommer i fokus de næste 3-5 måneder. Det har været tørt i den nordlige og centrale del af Brasilien, men i skrivende stund er man nogenlunde tilfredse med nedbøren i områder med majs som single afgrøde. Det springende punkt bliver, når der skal sås majs efter soja om 1-2 måneder. I det sydlige Brasilien og i Argentina har det været tørt, og det ser ud til at forsætte de næste par uger. Hvede og byg er tæt på indhøstet, mens majssåning er i gang. Den halter lidt bagefter både sidste år og gennemsnittet for de sidste 3 år. Plantetilstanden i Argentina er langt fra imponerende.

Det sidste af de store fænomener for kornmarkedet i de kommende måneder er Kina og deres ageren internationalt. I de sidste mange år har Kina givet verden indtryk af store beholdninger af korn (hvede og majs i største omgang), og USDA har i sine prognoser indarbejdet de officielle kinesiske tal i sine balancer. Der er formodentligt ikke længere nogen, der tror på de kinesiske mængder, men hvad er de så? Det man kan forholde sig til er, at landets købsinteresse for byg, hvede og majs fortsat er stort og stigende. Senest har det i nytåret været fremme, at den kinesiske regering ønsker/planlægger at øge iblandingen af ethanol til 10 % i alt benzin. Hvilket vil afføde import af både ethanol og majs. Den animalske produktion i Kina er igen stigende efter det store kollaps i forbindelse med svinepest. Det tegner til, at Kineserne vil holde deres aftale med Trump og hans administration om at købe store mængder landbrugsvarer i USA. På længere sigt kan Kina blive dominerende kornimportør på verdensmarkedet, samme tendens som vi har set på soja de sidste 25 år. Over nytåret oplyste Xinhua News, at Kina hvert år mister 35 mio. tons korn i logistikken som lagring-, transport- og forarbejdningsledet.

Da vi i maj 2020 fik den første prognose for verdens kornproduktion i høsten 2020, var der udsigt til en kornhøst på i alt 2.250 mio. tons og en overgangsbeholdning 684 mio. tons. I december er både produktionstal og beholdninger skrumpet, se tal i nedenstående tabel, men kornhøsten 2020 er stadig verdensrekord.

 
 
 Mio. tons Skønnet i maj  Skønnet i december  Ændring
       
 Korn i alt:  
 
 Produktion  2.250 2.221 -29
 Overgangsbeholdning  684  635  -49
       
 Hvede:      
 Produktion  768  774  +6
 Overgangsbeholdning  310 317 +7
       
 Majs:      
 Produktion  1.187 1.144  -43
 Overgangsbeholdning  340 289 -51

 

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."