Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja
Foder / Risk Management / Markedsorientering
19. marts 2020

DLG Markedsorientering

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

Markedsorientering korn den 19. marts 2020

af Rolf Pedersen, prokurist DLG

Verden er af lave

De seneste kornbalancer viser fortsat en god forsyningssituation på globalt plan. Der er fortsat et stykke vej til høsten på den nordlige halvkugle, men afgrødetilstanden betegnes generelt som god. Den sædvanlige skibstrafik imellem eksportørerne og importørerne funger indtil videre tilfredsstillende. Forbruget er intakt og udbuddet er tilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen.

Usikkerheden på varebørserne er stor, og de sædvanlige markedskræfter synes at være sat ud af kraft. COVID-19 stjæler alle overskrifterne, og prisudviklingen er uforudsigelig. I denne situation er gode råd dyre, men der findes bare ingen gode råd. Alle finansielle markeder famler i blinde. Råolieprisen er banket i bund og siden nytår er prisen faldt med 65%. Den toneangivende kornbørs i Chicago og dens lillebror Matif i Paris flakker op og ned uden tilsyneladende at have nogen bestemt retning.

Vi kan i den nuværende situation ikke give en meningsfyldt forudsigelse omkring den fremtidige prisudvikling. 

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Markedsorientering raps den 4. marts 2020

Af rapshandler Jens Briand Thomsen

Markedsnyheder

De fundamentale forhold synes ikke at have nogen effekt på markedet i øjeblikket. 
Fundamentalt er der ingen ændringer, udsigt til lave arealer med rapsfrø i Europa til kommende høst. Mange dele af Europa er ramt af store mængder nedbør, dog er frosten udeblevet mange steder som sammen med en masse vand har ført til flotte grønne afgrøder. Den milde vinter øger dog risikofaktoren for svampe og skadedyr og på nuværende tidspunkt er det ikke muligt at komme ud med gødning. Derudover kan vi ikke afskrive risikoen for frost og udvintring er fortsat en risiko nogle steder i Europa. 

Korrelerende markeder

De vegetabilske olier er også blevet ramt af massive fald på korrelerende markeder. Dog har sojakomplekset været støttet af den svagere dollar og argentinske udmeldinger om at øge eksport tolden på sojabønner med yderligere 3% point. 

Råolie og valuta

Massivt faldende råolie og globale aktiemarkeder i rød den seneste uge som følge af stigende global usikkerhed på grund af Coronavirussens eskalation uden for Kina. Svagere US dollar efter dårlige amerikanske finansielle og produktionstal. Stigende EUR/USD-forhold gør de europæiske rapsfrø mindre konkurrencedygtige og bidrager dermed til faldende rapsfrøpriser i Europa. 

Forventning

Svært marked i øjeblikket, med megen usikkerhed pga. Coronavirussens effekt på de globale markeder. Hvilket holder effekten fra fundamentale forhold væk. 

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”