Kontakt os
Danæg leverer for tredje år i streg et tilfredsstillende resultat
Om DLG / Presse / Nyheder
8. marts 2018

Danæg leverer for tredje år i streg et tilfredsstillende resultat

Danæg leverer for tredje år i træk et tilfredsstillende resultat. Alle koncernens fire datterselskaber bidrager positivt til årets resultat. Stærk udvikling på eksport - hård konkurrence og stort prisfokus på de nordiske hjemmemarkeder.

Danæg-koncernens regnskab for 2017 blev et af koncernens bedste med et resultat før skat (EBT) på 40,2 mio. kr. - næsten på niveau med rekorden fra år 2016 på 43,3 mio. kr. Generalforsamlingen i Danæg Holding A/S har valgt at udlodde udbytte til sine ejere, Danæg a.m.b.a. og DLG a.m.b.a., og i forlængelse heraf, har Danæg a.m.b.a. valgt at udlodde i alt 17,3 mio. kr. til sine danske og svenske medlemmer.

Resultatet er tilfredsstillende set i forhold til, at året har været blandt de mest turbulente i ægbranchen nogensinde. Særligt den meget store strukturomlægning fra buræg til alternative æg, fugleinfluenza i en lang række lande samt fipronil-sagen i Europa har været med til at præge årets udvikling.

God udgang på et udfordrende år

"2017 har virkeligt været krævende for alle aktører i ægbranchen, og vi er derfor tilfredse med at Danæg-koncernen for tredje år i træk leverer et godt resultat. Den store turbulens på specielt det europæiske ægmarked har krævet mange beslutninger og stor handlekraft," siger koncernchef, Jann Dollerup Vig Jensen.

"Resultatet i 2017 kommer af et målrettet fokus på hele tiden at optimere og udvikle vores samlede produktion, samtidig med at vi fortsat investerer solidt i vores kommercielle setup. Specielt på eksportmarkederne har vi oplevet en god udvikling, mens konkurrencen på vores nordiske hjemmemarkeder har været hård og meget prisfokuseret, særligt i andet halvår, hvor den europæiske fipronil-sag på ganske kort tid medførte meget store prisstigninger på æg," siger Jann Dollerup Vig Jensen.

Koncernchefen roser ejernes evne til at ændre produktionsformerne i takt med markedskravene.

"Strukturomlægningen fra buræg til andre produktionsformer gennemføres hurtigere end forventet af Danægs medlemmer. Det er rigtig godt gået og understreger endnu en gang, at vi har nogle dygtige og engagerede producenter, der også ønsker at være med til at udvikle Danæg-koncernen," uddyber han.

Ny strategi for fremtidig vækst

Danæg-koncernen har i de seneste tre år været inde i en rigtig positiv udvikling og gennemførte i efteråret en ny strategiproces - et år tidligere end forventet. Resultat af processen blev koncernens nye strategi for år 2018-2021, "Ready for the next level", der er koncernens hidtil mest ambitiøse strategi.

"Den nye strategi viser troen på vores fremtidige udviklingsmuligheder. Kursen for de kommende år er nu lagt, og der pågår allerede en række strategiske projekter. Senest har vi i slutningen af 2017 gennemført et opkøb af det danske pakkeri, Henriettelund, som allerede nu er integreret i vores øvrige forretning. Vi er på rette vej, og vi vil i de kommende år styrke vores position som markedsledende i Norden inden for æg. Med et 50/50 ejerskab mellem Danæg a.m.b.a. og DLG a.m.b.a., har vi fået et endnu stærkere afsæt for at nå de strategiske målsætninger for Danægs fremtidige vækstambitioner," siger koncernchef Jann Dollerup Vig Jensen.

Nøgletal for Danæg koncernen der viser tilfredsstillende resultat