Kontakt os
Landmand: ”Med Nutrispar får jeg sundere slagtegrise og et bedre gødningsregnskab”
Om DLG / Presse / Nyheder
15. juli 2021

Landmand: ”Med Nutrispar får jeg sundere slagtegrise og et bedre gødningsregnskab”

For landmand Jens Erik Nielsen har Vilofoss’ Nutrispar-produkt forbedret mavetarmsundheden hos hans slagtegrise. Produktet har også forbedret hans gødningsregnskab i form af en reduktion i udledning af kvælstof via. gylle, hvilket er godt for klimaet og i sidste ende også hans bundlinje.

I Bækmarksbro, i nærheden af Lemvig i det nordlige Vestjylland, driver landmand Jens Erik Nielsen sin bedrift med ca. 15.000 producerede slagtegrise om året. Udover slagtegrisene driver han 300 hektar jord, hvoraf ca. 30 hektar er spisekartofler.

Jens Erik har været DLG-kunde i, hvad han selv betegner, som ’en del år’, og for et halvt år siden er han, gennem sin Vilofoss-konsulent, Flemming Laursen, blevet bekendt med produktet Nutrispar. Nutrispar er målrettet slagtegrise, og når produktet tilsættes foderet, kan proteinindholdet i foderet mindskes, uden at det reducerer tilvæksten hos slagtegrisene.  

”Jeg var udfordret på mavetarmsundheden hos mine slagtegrise. Specielt i starten af deres vækstperiode, hvor man normalt fodrer med mere protein for at sikre høj produktivitet, oplevede jeg, at de fik dårlig mave. Her gjorde Flemming mig opmærksom på Nutrispar produktet, og jeg har allerede oplevet, at mavetarmsundheden hos mine slagtegrise er væsentligt forbedret,” siger Jens Erik Nielsen. 

Positivt resultat i E-kontrollen

Jens Erik Nielsen startede med at bruge Nutrispar i startblandingerne til sine slagtegrise for ca. 5 måneder siden. I april kunne han trække de første data i sin E-kontrol, og beregningerne for 1. kvartal, med anvendelsen af Nutrispar i foderet, viser, at dødeligheden på grisene ligger under gennemsnittet og både tilvæksten samt foderforbruget ligger på niveau med årsgennemsnittet. 

”Jeg kan allerede i 1. kvartal se positive resultater, og jeg forventer bestemt, at det fortsætter. Nutrispar afhjælper et dilemma, hvor jeg jo gerne skal fodre mine slagtegrise med protein, for at de vokser, men hvis de får for meget, så går det ud over deres maver. Derfor ser jeg en positiv tendens i brugen af Nutrispar, fordi mine slagtesgrises sundhed er blevet bedre, og jeg bevarer samtidigt både tilvækst og foderforbrug. Og det er jo altid nemmere at passe raske end syge grise,” siger Jens Erik. 

E-kontrol fra Jens Erik med NutriSpar:

Dage i alt 189 306 Forskel
Dage med Nutrispar 147 0  
Producerede slagtegrise, stk. 7.998 12.292  
Ref. dgl. tilvækst, g/dag 1.022 995 +27 (+3%)
Ref. foderudnyttelse, FEsv/kg tilv. 2,70  2,78 -0,08 (-3 %)
Kødprocent, % 62,0 61,6  
Foderomkostninger, kr./kg tilv. 3,95 4,16 -0,20 (-5 %)
 

Nutrispar forbedrer gødningsregnskabet

Fra kun at have anvendt Nutrispar i startblandingerne til sine slagtegrise er Jens Erik netop overgået til også at anvende produktet i slutblandingerne. Nu får alle hans slagtegrise Nutrispar gennem hele vækstperioden. 

Med Nutrispar i foderet kan proteinholdet sænkes, hvoraf også Jens Eriks gødningsregnskab bliver bedre, da kvælstofudledningen gennem gylle reduceres. Med kvælstofreduktionen kan han lave type 2 korrektioner og med disse få muligheden for indkøb af ekstra handelsgødning, så han stadig kan gøde optimalt på sine marker. 

Jens Erik ser mange fordele allerede i anvendelsen af Nutrispar til sine slagtegrise, og han er ikke bleg for også at anbefale sine kollegaer at afprøve produktet. 

”Jeg er jo netop overgået til at anvende produktet i både start- og slutblandingerne til mine slagtegrise – så altså hele vejen rundt. Det er jeg, fordi jeg allerede i 1. kvartal har set positive resultater, og min klare forventning til hele forløbet er fastholdelse af produktionsniveauet, reduktion af kvælstofindholdet i gylle og generelt sundere slagtegrise. Alt sammen noget, der giver mig en bedre bundlinje i sidste ende,” afslutter Jens Erik.

Læs mere om NutriSpar her: