Kontakt os
Vi er medejer af DCC Energi, som varetager
vores energiaktiviteter i Danmark
Energi og Retail / Energi / Diesel, GTL, HVO / HVO100 Bio

HVO100 Bio

100 % biobaseret brændstof til dieselmotorer - med lavt CO2 aftryk

HVO100 Bio er fremstillet af 100 % biomasse i stedet for råolie og har derfor et lavt samlet CO2 aftryk.

Som andre paraffinske brændstoffer efter standarden EN15940 klasse A forbrænder HVO100 Bio renere end råoliebaseret diesel og udleder derfor væsentlig færre skadelige stoffer og mindre røg.

HVO100 Bio fremstilles typisk af brugt madolie, men andre råvarer kan også bruges, f.eks. animalsk affaldsfedt fra fødevareindustrien, fiskeolie fra affaldsfisk og vegetabilske olier. Produktet er bæredygtighedscertificeret jf. International Sustainability and Carbon Certification, forkortet til ISCC – EU. 

Egenskaber

  • Har et meget lavt samlet CO2 aftryk
  • Er praktisk taget aromat- og svovlfri med meget højt cetantal >70, det giver en renere forbrænding
  • Udleder færre skadelige stoffer som følge af den renere forbrænding
  • Lugter og oser næsten ikke
  • Kan bruges i alle blandingsforhold med diesel
  • Har gode kuldeegenskaber: ÷24°C om vinteren og ÷12°C om sommeren
  • Har gode egenskaber ved koldstart
  • Har lidt lavere vægtfylde end diesel, men det højere masseenergi-indhold og cetantal betyder, at brændstoføkonomien typisk er nærmest uændret
  • Er klassificeret som lettere biologisk nedbrydelig

 

Lavt CO2 aftryk

EU kommissionen har udregnet det samlede CO2 aftryk for en række traditionelle brændstoffer til brug for medlemsstaterne. Disse værdier er angivet i Council Directive (EU) 2015/652, implementeringsdirektivet for artikel 7a i EU Brændstofkvalitetsdirektiv 98/70/EC.

For GTL Fuel angives værdien 94,3 gCO2/MJ og for diesel 95 gCO2/MJ

Selvom HVO100 Bio er fremstillet af 100 % biomasse, kan der ikke udregnes en dækkende standardværdi for CO2 aftrykket. Det skyldes variationer i de anvendte råvarer. Derfor udstedes bæredygtighedscertifikater for det enkelte produktionsbatch. For HVO100 Bio er certifikatværdierne typisk <10 gCO2/MJ. Det samlede CO2 aftryk fra produktet er således op til 90 % lavere end referenceværdien 83,8 gCO2/MJ i direktiv 2009/28EC, Renewable Energy Directive (RED). 

Bruges på præcis samme måde som almindelig diesel

HVO100 Bio opfylder EN15490, og på nær vægtfylden også EN590, brændstoffet kan bruges i alle dieselmotorer, men det er altid en god idé at se i instruktionsbogen om, der er særlige forhold.

HVO100 Bio er fuld blandbar med diesel, så du kan tanke diesel den ene gang og HVO100 Bio den næste. Driftssikkerheden er den samme, men med HVO100 Bio er det samlede CO2 aftryk lavt og den renere forbrænding reducerer udledningen af skadelige stoffer, som partikler, NOx, CO og uforbrændt brændstof.

Anvendes direkte i eksisterende dieselmotorer - ingen investering i partikelfilter, motorjustering eller nyindkøb

Fungerer i alle blandingsforhold fra 0 til 100%

Det er normalt helt problemfrit at skifte mellem HVO100 Bio og diesel.

Reduktion i emissioner fra Euro II-VI motorer med HVO100 Bio vs. almindelig diesel

   Partikelstof  NOx  HC  CO
Euro II-VI
 < 27%
 < 9%
 < 31 %
 < 17%

De lavere emissioner ved HVO100 Bio i forhold til almindelig diesel varierer afhængigt af forskellige faktorer, som inkluderer motor, men er ikke begrænset til - motoremissionsniveau, efterbehandlingssystem, motorproducent, alder, indsprøjtningstidspunkt og kørestil. Tallene angivet ovenfor viser et interval baseret på faktiske data fra emissionstest.
Bemærk, at emissioner af partikler og NOx normalt vil være meget begrænsede i udstødningen fra køretøjer med Euro VI motorer og velfungerende efterbehandlingssystemer - uanset brugen af HVO100 Bio.

 

Kontakt

Find din lokale energikonsulent her.
Kundeservice er også klar til at hjælpe på 3368 6000 eller dlgkundecenter@dlg.dk.

HøjrebokKontakt kundecenter
Listepriser
Produkt og sikkerhedsblade