Kontakt os
Mælkeproduktion baseret på non-GM
Foder / Kvæg / Non-GM

Non-GM kvægfoder

DLG’s konventionelle non-GM (ikke-genmodificeret) kvægfodersortiment består af kraftfoderblandinger, der lever op til Arlas krav til mælkeproduktion baseret på non-GM. Vores non-GM kvægfoderblandinger dækker et kraftfodersortiment til alle dyregrupper på din ejendom. Vores kalvefoder fås også som sækkevarer.
Vores non-GM kvægfoder tilbydes også med GMO-fri soja. Beregninger viser dog, at det kan være økonomisk attraktivt at benytte kvægfoderblandinger med fx kornbærme, solsikke og rapsprodukter i stedet. I vores non-GM kvægfodersortiment benytter vi mulighederne for alternative proteinkilder, og vi arbejder løbende med nye muligheder. 

Vi kan således tilbyde stabile og sikre kvægfoderløsninger til den moderne mælkeproducent – også uden soja. Valget af nye proteinkilder sker i tæt dialog med kvægfodervejledere og kvægforskere, så vi sikrer, at proteinkilden både kvalitets- og ernæringsmæssigt lever op til kravene i en højtydende mælkekvægsbesætning.

Stor ekspertise om non-GM kvægfoder

Vi producerer non-GM kvægfoder på en separat produktionslinje på vores fabrik i Spjald for at undgå kontaminering med GMO-støv fra den øvrige produktion. Vores kvægfoderblandinger tilbyder vi som 3,5 mm piller.  Vi har stor ekspertise i indkøb og produktion af non-GM kvægfoder gennem mere end 15 år som producent til det danske og svenske økologiske kvægmarked. Fra vores økologiske kvægfoderproduktion har vi stor erfaring med at overvåge hele produktionskæden fra leverandør til levering i kvægstalden, så kontaminering af GMO-holdigt støv undgås i hele vores værdikæde. 

Omlæg produktionen til non-GM kvægfoder

DLG hjælper alle mælkeproducenter, der ønsker at omlægge produktionen til non-GM mælkeproduktion. Har du allerede indgået kontrakt, hjælper vi også med at konvertere til non-GM.  Overgangen til en mælkeproduktion baseret på non-GM kvægfoder er samtidig en god mulighed for at gennemgå kvægfoderplanen for din kvægbesætning kritisk – især, hvis du pt. anvender sojaskrå i grundrationen. Ud fra både økonomiske og ernæringsmæssige perspektiver kan der være gode muligheder i at vælge en kvægfoderblanding, hvor du benytter et mix af proteinkilder.

Som udgangspunkt kategoriseres alle råvarer på nær GM-soja som værende non-GM. De kan derfor benyttes under Arlas koncept om mælkeproduktion baseret på non-GM. Du skal dog være opmærksom på, at du ved levering af non-GM råvarer altid skal udtage en prøve af hvert læs, som du kan fremvise på din besætning under audit. Dette gælder kun ved non-GM råvarer.

DLG’s færdigfoder og tilskudsfoder er allerede VLOG verificeret, og du behøver derfor ikke at udtage og gemme en prøve i disse tilfælde.

Læs også tidligere DLG kvægnyhed: DLG dedikerer særlig produktionslinje til non-GM kvægfoder.

 

Eksempler på GM og non-GM kvægfoderplaner

Kvægfoderplan 1: Kraftfoder i malkestalden

Kvægfoderplan 2: Kraftfoder i robotter

Kvægfoderplan 3: TMR 1 (2 alternativer med NON-GM)

 

 

Non-GM kvægfoder: Ofte stillede spørgsmål

1. Jeg har allerede købt en kvægfoderblanding. Kan kvægfoderblandingen konverteres?

Ja, DLG vil gerne konvertere din nuværende kvægfoderkontrakt til en non-GM kvægfoderkontrakt. Ring til din lokale kvægsælger. 

2. Hvordan laver jeg en non-GM kvægfoderkontrakt?

DLG tilbyder et bredt sortiment af non-GM kvægfoder, hvor kravene til kvægfoderblandingen kan afstemmes i forhold til det grovfoder, som du bruger i din kvægbesætning. Ring til din lokale kvægsælger om kvægfodersortiment og kvægfoderpriser.  

3. Må jeg bruge soja i non-GM kvægfoder?

Ja, men det skal være non-GM soja. Det kan DLG også levere. Ring til din lokale sælger. 

4. Er DLG’s non-GM råvarer VLOG verificeret?

Nej, og du skal som kunde derfor gemme en prøve af hvert læs.

5. Hvad er rammeaftale foderleverandør (Skema 3 non-GM kvægfoder fra Arla)?

Det er et skema, hvor DLG skriver under på, at vi leverer non-GM kvægfoder. Skemaet vedlægges kontrakten fra DLG. 

6. Skal der udtages en prøve af færdigfoder og tilskudsfoder?

Nej, idet DLG nu er VLOG certificerede sker prøveudtagning og løbende overvågning direkte på fabrikken og ikke hos den enkelte landmand.