Kontakt os
Foder / Risk Management / Handel i 2 Trin

Præmiekontrakter: Handel i 2 Trin

Præmiekontrakter er et værktøj til at optimere din afregning på foderhvede eller raps, som du sælger til DLG, eller dit køb af hvede eller soja ved DLG. Det sker ved at udnytte samspillet mellem det danske marked og prisen på MATIF-børsen (eller CBOT i forbindelse med soja).

Konceptet Handel i 2 Trin giver dig mulighed for at fastsætte prisen i to trin – i form af en præmie og en børspris. Lukker du både præmien og børsprisen, når begge dele er fordelagtigt, kan du forbedre den samlede afregning.

Med Handel i 2 Trin har du bl.a. mulighed for at: 

  • Prissætte små og store mængder af din raps- eller foderhvedeavl
  • Prissætte små og store mængder af den foderhvede eller soja som du køber ved DLG
  • Drage nytte af viden om udvikling i lokale markedsforhold
  • Løbende følge udviklingen i priserne gennem DLG’s kundeportal
  • Fastlåse enten præmie eller børs-prisen først

Udnyt udviklingen til din fordel
Over tid kan forskellen i pris mellem det lokale marked og MATIF-børsen (CBOT i forbindelse med soja) ændre sig. Med konceptet Handel i 2 Trin kan du som DLG-kunde udnytte udviklingen til din egen fordel. 

Det gør du ved at fastlåse fradraget/forskellen mellem det lokale marked og børsen, når niveauet vurderes fordelagtigt og efterfølgende vente på en fordelagtig udvikling i MATIF-prisen eller omvendt.
 
Udvikler prisen sig fordelagtig, er det muligt at forbedre din indtjening i forhold til traditionel kornhandel.

Læs mere om her om, hvordan Handel i 2 trin fungerer:

Se brochure om køb af foder og råvarer

Se brochure om salg af afgrøder

 

Figuren illustrerer, hvordan konceptet fungerer, når præmien låses først.  

Sådan virker det

Gårdejer Niels Nielsen er producent af foderhvede. Han vælger at sælge noget af sin avl til DLG via en præmiekontrakt med afregning i september. 

Den 1. maj er præmien/fradraget for en kontrakt med levering og afregning af foderhveden i september måned -15 DKK/HKK. 

Niels Nielsen tror ikke, at fradraget/forskellen mellem børsprisen og den lokale pris kan blive mindre. Den 1. august er kursen på MATIF-børsen 140 DKK/HKK, og Niels Nielsen forventer ikke, at prisen på børsen kan stige mere. Han vælger derfor at låse prisen på det nuværende niveau. 

Nu er både præmien og børsprisen låst, og den samlede pris for kontrakten er nu: 140 minus 15 = 125 DKK/HKG.

Bemærk, at fradraget/forskellen mellem børsprisen og den lokale pris også beholdes, hvis prisen på MATIF falder.

Find din risk management konsulentKontakt kundecenter