Kontakt os
Olivenrester skaber værdi i danske biogasanlæg
Om DLG / Presse / Nyheder
3. oktober 2018

Biogasanlæg: Spanske olivenrester omdannes til metangas i danske biogasanlæg

DLG har en naturlig rolle som leverandør af biogasrelaterede produkter. Nyeste skud på stammen er, at DLG netop har fået et stort skib hjem fra Sydspanien med olivenpresserester. Det er et restprodukt efter olivenoliepresning, som nu får værdi i danske biogasanlæg.

Olivenpresserester, også kaldet olivenpulp, er et restprodukt man tidligere har spredt ud på markerne i Spanien, men som nu får værdi i danske biogasanlæg. DLG har netop fået et skib i havn fra Sydspanien, som blev losset i Thyborøn. 

”Vi har i DLG netop fået et skib hjem med en stor last olivenpulp, som skal omdannes til CO2-neutral metangas i de danske biogasanlæg. Vi leverer ¾ af lasten direkte ud til danske biogasanlæg og tager resten ind på lager til levering efter andre biogasanlægs forbrugsbehov. I DLG har vi en naturlig rolle som leverandør af biogasrelaterede produkter, da vi i forvejen leverer rigtig mange råvarer og landbrugsprodukter til vores kunder,” siger Produktchef for Biogas i DLG, Peter Linde Jensen.   

”Vi sørger for at tilpasse os de enkelte biogasanlæg, så vi kan hjælpe med hele håndteringen fra oliefabrik til biogasanlæg, så anlæggene i stedet kan koncentrere sig om at producere klimavenlig metangas. Råvaren er blevet bæredygtighedscertificeret, så de enkelte biogasanlæg får en salgsmæssig fordel, når gassen skal afsættes.”
Biogas olivenrester

Bæredygtigt biogas batter

Flere og flere landmænd får øjnene op for at etablere biogasanlæg, da ny lovgivning betyder, at halvdelen af alt gylle fremover skal renses i biogasanlæg. Det forventes derfor, at der vil komme mange nye investeringer på typisk 45-50 mio. kr. på biogasanlæg i den kommende tid. 

Olivenpresserester biogasanlæg”Mange af de nye biogasanlæg vil blive etableret på landbrugsejendomme, så de kan producere grøn energi, som sendes ud i naturgasnettet. Vi kan i DLG levere en række biogas-relaterede produkter til produktionen af biogas – og nu altså også olivenpulp – men fx også halmpiller, frøgræsafrens- og solsikkeafskalning m.m. som vi pelleterer, hvilket gør varen mere omsættelig og dermed bedre nedbrydelig i biogasanlæggene. Der er derfor et interessant forretningsområde for både DLG og landmanden, da vi har en helt naturlig rolle som leverandør af disse biogas-produkter,” siger Peter Linde Jensen fra DLG.

 

Hvorfor biogas?

Biogas dannes, når biologisk nedbrydeligt materiale går i forrådnelse under et iltfrit miljø. Biogas består af 50-80% metan og 20-50% kuldioxid. Vi har i Danmark haft biogasanlæg siden 1920 på rensningsanlæg og siden 1970 på gårde. Prisen for at producere biogas er højere end på et kraftværk, men biogas har den fordel, at den mindsker udledningen af gas fra næringssalte samt ammoniakfordampning og lugtgener, når gyllen udbringes. Biogas betegnes derfor som CO2-neutralt brændsel. Staten ønsker fremadrettet, at biogas skal spille en større rolle for at nå 2020 målene om, at 30% af energien skal være vedvarende.
 
Peter Linde Jensen
Produktchef Biogas