Kontakt os
God græsensilage kommer ikke af sig selv
Om DLG / Presse / Nyheder
11. april 2019

God græsensilage kommer ikke af sig selv

Statistikken viser, at to ud af tre partier af 1.slæt græs enten høstes med et højere eller lavere tørstofindhold, end den der giver kan giver den mest effektive ensileringsproces.

Som vist i figur 1 er det altså – lidt afhængig af år – kun op til hvert tredje slæt græs der ensileres med 32-38 % tørstof. 

Det fugtige græs ensilerer langsomt. Derfor nedbryder uønskede mikroorganismer en betydelig del af tørstof, og AAT omdannes til PBV undervejs i ensileringsforløbet. Ved anvendelse af den rigtige type ensileringsmiddel, kan man øge ensileringshastigheden og bremse det uønskede tab. Derved bliver der flere netto-foderenheder og mere AAT tilbage til koen. Vi anbefaler tilsætning af Sil-All 4×4 +FVA til græs og grønne afgrøder. Det er en stræk forgæringsfremmer, som tilfører 1.000.000 ekstra bakterier pr. gram grønmasse hvilket øger ensileringshastigheden markant – alt andet lige.

Bliver græsset for tørt kan det være svært at pakke – specielt i de øverste lag. Ensileres flere slæt ovenpå hinanden, er der risiko for at få lag af dårligt ensilage i overgangen fra et til næste slæt. Disse udfordringer kan overkommens ved anvendelse af stabiliserende ensileringsmiddel, der hæmmer vækst af gær og svampe. Vi anbefaler anvendelse af Biotal Axcool Gold, der er stærk på indholdet af bakterien Lactobacillus Buchneri, der er kendt for at give stabilitet.

HUSK, at uanset hvilket ensileringsmiddel du vælger, så er det koncentrationen af den/de effektive bakterie der er afgørende for effekten. Spørg din produktkonsulent, hvis du er i tvivl.