Kontakt os
Om DLG / Presse / Nyheder
29. maj 2019

Mest værdi for dine penge med DLG-slagtesvinefoder

SEGES Svineproduktion har endnu engang afprøvet forskellige svinefoderblandinger til slagtesvin. Denne gang var DLG repræsenteret med Svin Gain Enhed. Konklusionen fra SEGES var klar, alle firmaerne havde markant bedre produktionsværdi end kontrolfoderet, og DLG opnåede et statistisk sikkert bedre resultat end vores konkurrenter.

Allerede til fodringsseminaret blev sløret løftet for, hvordan de forskellige grovvareselskaber havde klaret sig i dette års firma-afprøvning til slagtesvin, og endnu engang klarede DLG-svinefoderet sig rigtig godt.

Valget af slagtesvineblandingen Svin Gain Enhed, skyldes den unikke sammensætning med med relativ højt niveau af råprotein i forhold til lysin-normen for enhedsblandinger. Slagtesvineblandingen gør det muligt for kunder at sigte over SEGES-norm. Vores udvalg af svinefodersortimentsblandinger spænder bredt, og vores kunder har rig mulighed for at vælge svinefoderblandinger, der i højere grad har fokus på høj foderudnyttelse og daglig tilvækst, hvilket også har været illustreret ved tidligere afprøvninger. Den brede vifte mener vi er hensigtsmæssig, da det åbner for muligheden for at vælge en passende blanding til bedriften.

I slagtesvinefoderafprøvningen var Svin Gain Enhed statistisk bedre end kontrolfoderet målt på produktionsværdi (indeks 110) mod kontrolfoderet (indeks 100). Derudover var der numerisk bedre foderudnyttelse og en signifikant højere kødprocent (+1,2% forbedret kødprocent) med DLG-foderet. Den høje kødprocent med Svin Gain Enhed var signifikant den højeste af alle slagtesvinefoderblandingerne, svarende til en værdi på 12 øre per. kilo eller cirka 10 kr. pr gris ved almindelig notering. Ved UK-produktion, en yderligere fortjeneste på cirka 3 kr. pr. gris. Med foderprisen i betragtning, havde DLG-slagtesvinefoderet en signifikant bedre produktionsværdi pr. stiplads end kontrolfoderet (-164 kr.), Danish Agro (-106 kr.) og Himmerlands Grovvarer (-126 kr.).

Desuden hæfter vi os ved, at DLG, som de eneste, viste åbenhed om den konkrete sammensætning af slagtesvinefoderblandingen. Denne åbenhed, i kombination med vores snævre råvaregrænser, giver kunden stor sikkerhed ved hver eneste levering. DLG kan derfor som de eneste, reelt dokumentere, at vi holder hvad vi lover.

Tabel 1. Udvalgte produktionsresultater af afprøvning af slagtesvinefoder 2018. Meddelelse 1164

Firmaafprøvning 2019

Kontrol

DLG

Danish Agro

Hedegaard

Himmerlands Grov.

Vægt v. indsættelse, kg

32,9

32,7

32,8

32,7

32,8

Slagtevægt, kg

87,6

87,3

88,0

89

88,0

Daglig tilvækst, g

1063

1027

1075

1075

1053

Foderudnyt., FEsv pr. kg tilvækst

2,75

2,71

2,69

2,69

2,75

Kødprocent

60,0

61,2

60,3

59,9

60,5

PV-indeks pr. gris
(ens foderpris)

100

110

111

110

105

PV kr. pr. stiplads
(aktuel foderpris)

623

787

681

787

661

 

 

Svin Gain Enhed