Kontakt os
Landmand: Faglig sparring og Risk Management går hånd i hånd
Om DLG / Presse / Nyheder
11. august 2020

Landmand: Faglig sparring og Risk Management går hånd i hånd

Usikkerhed i bevægelserne på rapsfrøpriserne var grunden til, at Holger Lundgaard Madsen tilkøbte en Risk Management kontrakt. Tilkøbet har betydet en risikoafdækning af rapsfrøsalget og et tættere samarbejde imellem ham og DLG. 

I Lemvig i det nordlige Vestjylland driver landmand Holger Lundgaard Madsen en svineproduktion med søer og slagtesvin samt planteavl med vårbyg, vinterhvede og vinterraps. Landbruget er på i alt 800 hektar, hvoraf de 160 hektar er med afgrøden rapsfrø.

Netop salget af rapsfrø var grunden til, at Holger Lundgaard Madsen i sin tid valgte at tilkøbe Risk Management hos DLG. 

”Jeg var i tvivl, om prisen for raps ville stige eller falde. Umiddelbart var jeg tilfreds med prisen, men det kunne jo tænkes, at den ville stige lidt mere. Jeg tilkøbte Risk Management for at undgå spekulation og at følge med i udviklingen, men samtidigt opnå fordelen ved at sælge rapsen til en fast pris. Hvis så prisudviklingen viste sig positiv, kunne jeg lukke kontrakten, når jeg var tilfreds”, siger Holger Lundgaard Madsen.

DLG Risk Management er en risikoafdækning af landmandens prisusikkerhed i forbindelse med de afgrøder samt råvarer, han både køber og sælger gennem DLG. Mange salgs- og købeklare landmænd befinder sig i et uforudsigeligt marked, og ved køb af Risk Management kan landmanden mindske den værste usikkerhed om prisen på sine varer. 

Et tillidsbaseret partnerskab

Holger Lundgaard Madsen var i forvejen bekendt med Risk Management fra både landbrugsmedierne og gennem sit samarbejde med sin DLG-kontaktperson, Jan Kristensen. 

”Jeg købte i første omgang Risk Management for at lære at bruge det. Risk Management er jo en option, og jeg kender godt til produktet, men jeg skulle lige være opmærksom på at bruge det rigtigt. Her har Jan været en god støtte”, siger Holger og fortsætter:

”Det gode samarbejde med DLG har været afgørende for min beslutning om at købe Risk Management. Jeg har brug for en partner, der følger markedet og kender det bedre end mig.” 
Selvom den praktiske erfaring med Risk Management stadig er ny for Holger, udelukker han ikke muligheden for at tilkøbe det igen i fremtiden.

”Når markedet er til det køber jeg gerne et Risk Management-produkt igen, men her er den faglige sparring med DLG igen afgørende, så jeg bliver skarp på, hvornår det betaler sig at tilkøbe det”, siger Holger.

Han er klar i mælet om, hvilke krav han stiller til DLG som samarbejdspartnere i en Risk Management-tilkøbsproces.

”Det er vigtigt med gensidig tillid. Jeg har løbende et succesfuldt samarbejde med Jan fra DLG, og han kan give mig den faglige sparring og rådgivning, jeg har brug for. Vi skal jo begge have succes med det vi laver, så på den måde er det måske mere et partnerskab end blot et samarbejde”, afslutter Holger.

Fakta

Holger Lundgaard Madsen startede sin bedrift i 1994 og har været kunde ved DLG lige siden.
Han køber blandt andet: Råvarer, færdigfoder, tilskudsfoder og plantebeskyttelsesmidler hos DLG samt veterinærmedicin hos DLG Vet.