Kontakt os
DLG har offentliggjort sin årlige CSR-rapport
Om DLG / Presse / Nyheder
30. januar 2020

DLG har offentliggjort sin årlige CSR-rapport

DLG er tilsluttet FN’s Global Compact, der er et internationalt initiativ med ti principper om ansvarlig virksomhedsdrift. I DLG arbejder vi strategisk for at implementere principperne inden for henholdsvis menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption i koncernens daglige drift.

I den forbindelse udkommer vi i DLG årligt med en CSR-rapport, hvor det er kravene i Global Compact, der danner rammerne for afrapporteringen. Vi har prioriteret vores indsats inden for tre områder, hvor effekten af indsatsen er størst:
Ansvarlig virksomhed – bl.a. antikorruption, menneskerettigheder og ansvarlig leverandørstyring
Ressourceeffektivitet – bl.a. miljø, energi og klima
Mennesker i DLG – bl.a. diversitet, uddannelse og arbejdsmiljø

I forordet til rapporten skriver bestyrelsesformand, Niels Dengsø Jensen og koncernchef Kristian Hundebøll: 

”Vi ønsker at gå forrest og sætte retningen. Det betyder, at vi som virksomhed og påtager os et socialt og miljømæssigt ansvar, ligesom traditioner for bæredygtighed og godt landmandskab er dybt forankret i vores forretning. Vores placering i værdikæden giver os en vigtig rolle som leverandør af løsninger for landbruget – og i at optimere vores egent produktion og logistik.” 

Den nævnte tradition for bæredygtighed kommer i højere grad i spil i den kommende tid, da vi senere på året udkommer med en mere dybdegående strategi for DLG’s bæredygtighedsindsats. Derfor er flere af de initiativer, der allerede er i gang i koncernen også en del af CSR-rapporten. 

Du kan læse rapporten her.
Du kan læse mere om DLG's arbejde med CSR her