Kontakt os
Ensileringsmidler til majs giver bedre resultater
Landbrug / Majshøst
18. september 2021

Ensileringsmidler til majs giver bedre resultater

Med ensileringsmidler er det nemt at optimere ensileringsforløbet, så man ikke bare høster mange tons grønmasse, men også får grønmassen konserveret, så godt som muligt.

I praksis er høstvilkår, silostørrelse, silo-udformning og udtagningshastighed  blandt de forhold der varierer meget fra bedrift til bedrift. Derfor er mulighederne for at optimere ensilerings-forhold og -processer forskellige. Den bedste løsning på den enkelte bedrift, sikrer køerne en god kvalitet majsensilage, giver flest netto-foderenheder og mindst arbejde med afdækning og udtagning.

Stort set alle maskinstationer har finsnittere, som kan dosere ensileringsmiddel. Du skal bare aftale med din maskinstation, hvordan opblanding og tilsætning af et ensileringsmiddel skal foregå praksis og sørge for at få ensileringsmiddel bestilt. Forskellige midler skal opblandes og doseres på forskellig måde. Det er vigtigt at du altid følger anvisningen. Derfor skal både du og din maskinstation være godt forberedt. Dorte Bossen, fodringskonsulent Kvæg og ensileringsekspert i DLG, siger:

”Hvert år giver vækst af gær og svampe anledning til at danne toksiner, der skaber sundhedsmæssige problemer i mange højtydende kvægbesætninger. De fleste bedrifter kender også til varmedannelse i majsensilagen, der også skyldes vækst af gær og svampe. I nogle tilfælde kan mere omhyggelighed i ensileringsarbejdet mindske problemerne, men i praksis er det bare svært at få til at lykkes. Derfor sker det år efter år, at pakningsgraden i den øverste del af majsensilagen de fleste steder bliver for lav og at gær og svampe derfor vokser talrigt frem allerede under ensileringsprocessen. Efter åbning genoptager gær og svampe deres aktivitet og forringer kvaliteten af såvel majsensilage som fuldfoder.”

Læs artikel i Effektivt Landbrug: "Fodringskonsulent: Ensileringsmidler til majs giver bedre resultater"

Øg ensilagens holdbarhed

Du kan øge ensilagens holdbarhed efter åbning ved at tilsætte et stabiliserende ensileringsmiddel. Det er både nemt og konkret at gå til. Det erstatter selvfølgelig ikke god ensileringspraksis – men det kan medvirke til at overkomme de traditionelle udfordringer som lav pakningsgrad i øverste del af siloen. 

Sil-All Fireguard er et effektivt og velafprøvet middel, hvor en kombination af bakterier og konserveringsmiddel i form af natriumbenzoat og kaliumsorbat sørger for en markant bedre holdbarhed efter åbning. Midlet kræver tildeling af store mængder vand (2 l/tons grønmasse) i majs. Det bliver nemt til 80 l/ha. For at bruge midlet i praksis skal du finde ud af, hvordan du kan hjælpe maskinstationen med at få tanken fyldt op i løbet af dagen.

Et andet middel mod vækst af gær og svampe i ensilage er Biotal Axcool Gold. Det er et bakterie-baseret middel, der kan doseres godt i mindre mængder vand. Det er lidt billigere end førnævnte og meget mere fleksibelt at bruge i majsensilagen. Alt i alt er der mange muligheder for at optimere ensileringsforløbet og få en bedre majsensilage.

Du er altid meget velkommen til at henvende dig til din DLG-salgskonsulent, hvis du vil drøfte, hvordan ensileringsforløbet kan optimeres på din bedrift.