Kontakt os
Foder / Kvæg / Lidt bedre hver dag

Lidt bedre hver dag

På kvægbrugene – og i DLG – er der højt fokus på holdbarhed, proteineffektivitet, mindre spild, og bedre foderudnyttelse.

Derfor har vi, ved at udvælge en række fokus-produkter, gjort det enkelt for dig at vælge produkter til, som gør det muligt at få endnu mere ud af din indsats.

I 2024, dedikerede DLG, for første gang nogensinde, 2 % af overskudsdeklareringen til produkter i `Lidt Bedre Hver Dag` sortimentet.

Dem kan du læse mere om herunder.

En del af produkterne er også tilgængelige på vores webshop. Se dem her

ProtiSpar i blandinger

ProtiSpar er et fodertilskud til optimering af malkekvægs proteinforsyning, og er dermed et meget interessant tilsætningsstof i både økologisk og non-GM-fodring. 

Med en kombination af essentielle olier reduceres den bakterielle proteinnedbrydning i vommen og mængden af aminosyrer til tarmen øges, hvilket giver mulighed for at spare på proteintildelingen uden ydelsesnedgang. Hermed kan sojaimportbehovet reduceres og forbruget af danskavlede afgrøder øges. Samtidig nedbringes koens kvælstofudledning.

ProtiSpar kan forbedre økonomien ved at øge proteinudnyttelsen. Samtidig er det energibesparende for koen at omdanne mindre ammonium i leveren til urea, hvilket ikke kun øger fodereffektiviteten, men også reducerer fordampningen af ammoniak fra urin i stalden. 

Derfor er ProtiSpar et lidt bedre valg. 

SE MERE

X-Zelit

 

X-Zelit reducerer hypocalcæmi, også kendt som mælkefeber, hos malkekøer. Vi vurderer effektiviteten af X-Zelit til at være 77 % til at reducere hypocalcæmi. 

E-Zelit

En reduktion af hypocalcæmi reducerer sygdomme og øger både mælkeproduktionen og reproduktionen. Dermed styrker X-Zelit både produktionen og effektiviteten hos malkekøer.  

Den bedre reproduktion øger også livslængden hos malkekvæg, og det er godt for bedriften. En langsommere udskiftning af køer giver som bekendt en reduktion af behovet for antal kvier.  

Derfor er X-Zelit et lidt bedre valg

SE MERE

KØB X-ZELIT HER

TraceFoss

Køer i staldTraceFoss® er et mineralkoncept til kvæg baseret på 100 % organiske mikromineraler og gær. De organiske mineraler i TraceFoss® har en bedre stabilitet ved ph-udsving gennem fordøjelseskanalen og er derfor langt mere effektive, når de når frem til tyndtarmen, hvor de skal optages. 

Med TraceFoss kan du derfor nedsætte tildelingen af mikromineraler – uden at gå på kompromis med koens ydeevne. Det er både godt for koen og økonomien. En anden vigtig ingrediens i TraceFoss® konceptet er Yea-Sacc® gær. Yea-Sacc er både fibernedbrydende og positivt stimulerende for væksten af mælkesyrebakterier i vommen, hvilket gør denne gærtype helt unik, da det forbedrer vommens effektivitet, som er den afgørende faktor for en høj fodereffektivitet og dermed udnyttelse af det foder, koen æder.

Med TraceFoss® opnås øget fodereffektivitet, bedre sundhed og mindre udledning af “overskudsmikromineraler”. 

Derfor er TraceFoss® et lidt bedre valg.  

SE MERE

KØB TRACEFOSS PÅ SHOPPEN

E-Force

E-forceEn sund besætning begynder med sunde og stærke kalve, både når det drejer sig om opvæksten af den forestående malkeko eller en slagtekalveproduktion. 

E-force bruges i foderet netop for at styrke kalvene, og produktet vandt i 2022 en sølvmedalje ved den anerkendte messe EuroTier. 

Det er en kendt og veldokumenteret udfordring, at kalvenes niveau af antioxidanten, alfa-tokoferol dykker, når de ikke længere indtager mælk. For at stabilisere alfa-tokoferolniveauet blandt kalvene inden mælken fjernes helt, anbefaler vi tildelingen af E-Force, der er et fodertilskud, med højt indhold af en beskyttet alfa-tokoferol. 

Sunde kalve har højere tilvækst – og det er netop dét E-Force hjælper med. E-Force tilsættes effektivt ved fravænning af kalve, hvor optagelsen af syntetisk E-vitamin fra foderet generelt er lav. E-Force indeholder alfa-tokoferoler ekstraheret fra planter som er langt mere biotilgængeligt til gavn for kalven.

Det er godt for dyrenes sundhed og for foderoptagelsen.  

Forsøg har vist, at E-Force øger plasma alfa-tokoferol og reducerer indikatorer for oxidativt stress.

Derfor er E-force et lidt bedre valg. 

SE MERE OM E-FORCE

KØB E-FORCE PÅ SHOPPEN

FreshFoss

FreshfossFreshFoss er et additiv, der sikrer større stabilitet i foderrationen og reducerer nedbrydningen af næringsstoffer.  FreshFoss mindsker dermed foderspild og tab af næringsstoffer.  

Ved tilsætningen af FreshFoss vil foderrationen være mere indbydende, og køerne vil dermed have en højere foderoptagelse og mælkeydelse. Det giver i sidste ende en højere effektivitet i mælkeproduktionen. 

FreshFoss består af en speciel kombination af salte fra organiske syrer, som reducerer væksten af uønskede bakterier og mug. På den måde er produktet med til at udskyde opvarmningsprocessen i foderrationen og beskytter dermed imod tab af tør- og næringsstoffer. 

FreshFoss opretholder en god smag af foderet, og det er specielt hensigtsmæssigt at tilsætte det i varme perioder. Med en bedre håndtering af dit foder sørger du for at få maksimalt ud af dine foderrationer, og dermed undgår du unødigt spild og merforbrug.  

Derfor er FreshFoss et lidt bedre valg.  

SE MERE OM FRESHFOSS

KØB FRESHFOSS PÅ SHOPPEN

SeoFoss

Her er der et additiv til gylle, som øger homogeniteten, og styrker gyllens evne til at holde på kvælstof.

Forsøg viser, at SeoFoss bidrager til at holde mere på både kvælstof og ammonium, hvilket giver en bedre gylle, da fordampningen af ammoniak reduceres.

En bedre gylle betyder et højere udbytte pr. hektar og et større N-udbytte i kernerne, og det er netop, hvad Landsforsøgene, som er foretaget af SEGES Innovation, har vist.

Derfor er SeoFoss et lidt bedre valg

SE MERE OM SEOFOSS

KØB SEOFOSS PÅ SHOPPEN

Fodring med græsprotein 

Græsprotein fra økologisk kløvergræs og lucerne er en rigtig god proteinkilde. Da græsprotein har potentiale til at erstatte dele af den importerede soja, er det et attraktivt proteinfoder. Med ca. 50 % råprotein har græsprotein et højere niveau end alternative danske proteinafgrøder som ærter og hestebønner i deres rå form.

Udover at være et lokalproduceret alternativ til importeret proteinfoder, binder græsset også kulstof i jorden og medvirker til at minimere udvaskning af kvælstof. Ikke mindst er der en gunstig aminosyresammensætning i græs- og kløverprotein.

Derfor er fodring med græsproteiner et lidt bedre valg.

SE MERE OM GRÆSPROTEIN

Folie - Bredfolie

FolieDLG tilbyder folie til ensilagebrug, der består af 50-60 % recirkuleret plast. Folien er en flerlagsfolie, hvor det recirkulerede plast er i de inderste lag. 

Derudover er folien ren Polyethylen (PE) og kan dermed indgå i recirkuleringen og blive 100 % genanvendt. 

Folie Profi er en co-extruderet 3-lags folie, der med sine unikke egenskaber og styrke er blandt markedets bedste. 

Folie Green-cover er produceret med en nyudviklet co-extruderingsteknologi, der med nye polymere sammensætninger i råvarer sikrer en forbedret beskyttelse af foderenhederne. 

Derfor er begge typer folie et lidt bedre valg.

SE MERE OM FOLIE

KØB GREEN-COVER FOLIE PÅ SHOPPEN