Kontakt os
Planteværnshåndbog fra A-Z
Marken / Marken / Planteværn

DLG’s planteværnshåndbog 2017

DLG Planteværnshåndbog er et unikt opslagsværk, hvor vi anbefaler løsninger til aktuelle planteværnsopgaver i landbruget.
Som grundlag for at vælge løsning og middel ligger forsøgsresultater og undersøgelser, der er sammenholdt med økonomien og relateret til nettoresultatet. I planteværnshåndbogen finder du både detaljerede sprøjteplaner for de almindeligste landbrugsafgrøder og sprøjteplaner for en række specialafgrøder, udyrkede arealer, skovkulturer, golfbaner, energipil m.m. Håndbogen omfatter også:
  • Blandingstabeller og blandingsregler
  • Sprøjteteknik inkl. dysetabeller
  • Risko- og sikkerhedssætninger
  • Love og forsigtighedsregler
  • Forbudte produkter
  • Andre væsentlige emner for alle, der er involveret i planteværnsopgaver
  • Omfattende produktoversigt og billeder af ukrudt, skadedyr og sygdomme i afgrøderne.
Læs Planteværnshåndbogen 2017

Planteværn, arbejdsmiljø og sikkerhed

Alle bedrifter med ansatte medarbejdere skal have en arbejdspladsbrugsanvisning. Det er nemt, og du kan gøre det: Udarbejd en arbejdspladsbrugsanvisning.

Sikkerhedsdatablade for planteværnsmidler

Alle landbrugsbedrifter der bruger planteværnsmidler, skal have et sikkerhedsdatablad liggende, for alle de midler der anvendes. 

Sikkerhedsdatablade findes nemmest i Middeldatabasen, der er et produkt fra SEGES. Her opdateres de nyeste sikkerhedsdatablade løbende. Sikkerhedsdatabladene finder du nederst på produktsiden i Middeldatabasen under 'yderligere oplysninger - leverandørbrugsanvisning'. Vær i øvrigt opmærksom på, at der på en lang række midler findes sikkerhedsdatablade på indlægsseddel/etikette.

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Alle landbrugsejendomme med ansatte medarbejdere, skal have en arbejdspladsbrugsanvisning. Den skal indeholde oplysninger om opbevaring, værnmidler, førstehjælp, brandbekæmpelse mm. samt sikkerhedsdatablade for alle midler, du bruger på din ejendom. SEGES har et onlineprogram, der kan udarbejde og vedligeholde arbejdspladsbrugsanvisningen. Find programmet her. Der er desuden lavet en vejledning for at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger
Planteværn
Planteværn
Marken Nyhedsbrev
Vi sender løbende vores nyhedsbrev 'Fokus på Marken' ud med opdateret viden om planteavlen gennem hele vækstsæsonen. Modtag det på e-mail ved at tilmelde dig på vores kundeportal.