Kontakt os
Planteværnshåndbog fra A-Z
Marken / Marken / Planteværn

DLG's elektroniske planteværnshåndbog

DLG Planteværnshåndbog er blevet elektronisk og erstatter dermed den tidligere trykte version. Dette gør det nemt at tilgå håndbogen over alt via smartphone, tablet eller computer. Samtidig er det nu muligt at bestille planteværnsmidler og mikronæringsstoffer direkte på nettet, men dette vil normalt kræve at der indgås en aftale med din lokale DLG-forretning.

Den nye udgave indeholder fortsat vores anbefalede løsninger til aktuelle planteværnsopgaver i landbruget. Som grundlag for valg af løsning og middel ligger forsøgsresultater og undersøgelser, der er sammenholdt med økonomien og relateret til nettoresultatet. Du tilgår den elektroniske her.

I den nye elektroniske udgave er det nemt at handle planteværnsmidler og mikronæringsstoffer, via produktoversigten. Her finder du også sikkerhedsdatablad, etikette og produktblad for de enkelte produkter. 

Derudover finder du fortsat detaljerede sprøjteplaner for de almindeligste landbrugsafgrøder og sprøjteplaner for en række specialafgrøder, udyrkede arealer, skovkulturer, golfbaner, energipil m.m. 

Samtidig er det også nemt at tilgå en række artikler om Regler og Generel info. Herunder findes blandt andet afstandskrav til vandmiljø, blandingstabeller og blandingsregler, risiko- og sikkerhedssætninger, love og forsigtighedsregler, samt andre væsentlige emner for alle, der er involveret i planteværnsopgaver. 


Sikkerhedsdatablade for planteværnsmidler

Alle landbrugsbedrifter der bruger planteværnsmidler, skal have et sikkerhedsdatablad liggende, for alle de midler der anvendes. 

Sikkerhedsdatablade findes nu i produktoversigten, under de enkelte produkter - Dokumenter. Her opdateres de nyeste sikkerhedsdatablade løbende. Vær i øvrigt opmærksom på, at der på en lang række midler findes sikkerhedsdatablade på indlægsseddel/etikette.


Arbejdspladsbrugsanvisninger

Alle landbrugsejendomme med ansatte medarbejdere, skal have en arbejdspladsbrugsanvisning. Den skal indeholde oplysninger om opbevaring, værnmidler, førstehjælp, brandbekæmpelse mm. samt sikkerhedsdatablade for alle midler, du bruger på din ejendom. SEGES har et onlineprogram, der kan udarbejde og vedligeholde arbejdspladsbrugsanvisningen. Find programmet her. Der er desuden lavet en vejledning for at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger.

Planteværn
Planteværn
Marken Nyhedsbrev
Vi sender løbende vores nyhedsbrev 'Fokus på Marken' ud med opdateret viden om planteavlen gennem hele vækstsæsonen. Modtag det på e-mail ved at tilmelde dig på vores kundeportal.