Kontakt os
Planteværnshåndbog fra A-Z
Marken / Marken / Planteværn

DLG's elektroniske planteværnshåndbog

Du kan nu tilgå DLG Planteværnshåndbog elektronisk og dermed have den med dig over alt. Hvis du har en aftale med din lokale DLG-forretning, kan du og dine medarbejdere nemt og lige ved hånden bestille planteværnsmidler og mikronæringsstoffer, samt indhente viden omkring produkterne når du står i marken.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du finder blandt andet:

Sprøjteplaner for de almindeligste landbrugsafgrøder og en række specialafgrøder, samt udyrkede arealer, skovkulturer, golfbaner, energipil m.m.

Produktoversigt, hvor du nemt kan bestille planteværnsmidler og mikronæringsstoffer. Samt finde sikkerhedsdatablade og etiketter, produktdatablade og blandingstabeller for de enkelte produkter

Regler og generel info,herunder bl.a. afstandskrav til vandmiljø, blandingsregler, risiko- og sikkerhedssætninger, love og forsigtighedsregler, samt andre væsentlige emner for alle, der er involveret i planteværnsopgaver

Sikkerhedsdatablade for planteværnsmidler

Sikkerhedsdatablade findes nu i produktoversigten, under de enkelte produkter - Dokumenter. Her opdateres de nyeste sikkerhedsdatablade løbende. Vær i øvrigt opmærksom på, at der på en lang række midler findes sikkerhedsdatablade på indlægsseddel/etikette.

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Alle landbrugsejendomme med ansatte medarbejdere, skal have en arbejdspladsbrugsanvisning. Den skal indeholde oplysninger om opbevaring, værnmidler, førstehjælp, brandbekæmpelse mm. samt sikkerhedsdatablade for alle midler, du bruger på din ejendom. Find SEGES vejledning til arbejdspladsbrugsanvisning her arbejdspladsbrugsanvisninger.

 
[No text in fel
Tilmeld dig nyhedsbrevet om marken
Planteavlskonsulenter
Har du spørgsmål til din plantedyrkning?
Kontakt vores planteavlskonsulenter
Har du spørgsmål til din plantedyrkning?
Planteværn
Planteværn
Marken Nyhedsbrev
Vi sender løbende vores nyhedsbrev 'Fokus på Marken' ud med opdateret viden om planteavlen gennem hele vækstsæsonen. Modtag det på e-mail ved at tilmelde dig på vores kundeportal.